Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Rezultate căutare

183 total results found

PLUS Acum

PLUS Acum - Ilfov

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 6

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

Atribuții

Pentru primar de localitate Administrație locală

Codul administrativ actualizat  Capitolul IV Primarul Secţiunea 1 Dispoziții generale Articolu...

C. Solidaritate împotriva sărăciei, violenței și excluziunii

Social

Nu ne putem imagina o Românie prosperă și care se dezvoltă durabil fără a ține cont, în politicil...

Copii

Social

Asigurarea unui nivel de trai decent pentru toți copiii României Realizarea unui „Registru al c...

A. Garanția națională pentru un viitor mai bun al copiilor

Social

Cea mai importantă resursă a unei națiuni sunt oamenii, iar cel mai mare potențial pentru viitoru...

Politici publice +PLUS

Pagini start

Această platformă conține documente care aparțin Partidului Libertății, Unității și Solidarității...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 2

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 7

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 5

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Alba

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 4

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 3

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Diaspora 1

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Sector 6

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Sector 5

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Sector 4

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Sector 3

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

PLUS Acum

PLUS Acum - Sector 2

Scopul și conținutul documentului Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei gu...

Surse de date

Pentru primar de localitate Administrație locală

Codul administrativ actualizat http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925