Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Rezultate căutare

18 total results found

Mediu și resurse naturale

Reacții și poziții referitoare la subiecte de mediu

România verde - Pactul ecologic pentru dezvoltare durabilă

Întreaga noastră viață este legată indisolubil de mediul în care trăim. Este tot mai limpede pent...

Pilonii acțiunii politice PLUS

Stat responsabil, comunități solidare și deschise, cetățeni activi.

România actor european și garant al securității regionale

La peste 10 ani de la aderarea în UE, România nu a reușit să-și formeze un profil de stat membru ...

România muncii și a competitivității

Prosperitatea economică este motorul care ne permite să realizăm toate celelalte obiective pe car...

România solidară și sănătoasă

Înainte de toate, orice forță politică trebuie să își îndrepte energiile către oameni. Misiunea o...

România creativă și educată

Drumul spre noi înșine, spre o țară modernă nu poate fi făcut fără cultura și tradițiile noastre....

România conectată - Lider european al politicilor digitale

România are șansa istorică de a se dezvolta arzând etape prin adoptarea accelerată a tehnologiei ...

Proiectul România posibilă

Lumea în care trăim se găsește într-o transformare mai accelerată decât oricând. Economia globală...

Pagini start

Introducere

PLUS lansează documentul „România posibilă”, care prezintă, în mod sintetic, viziunea partidului ...

Pentru primar de sector

Pentru parlamentar

Pentru consilier local

Pentru consilier județean

Pentru primar de localitate

Social

Documente referitoare la programul politic al PLUS în domeniul social (click pentru vizualizare)

Instrucțiuni de redactare

Ghid de redactare reacții și poziții