Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Rezultate căutare

538 total results found

Partidul PLUS

Documente de politici publice ale PLUS care sunt finalizate sau disponibile pentru consultare.

Reforma administrației

PLUS ACUM Reforma constituțională, justiția inde...

Un guvern mai suplu: reforma administrației centrale prin reducerea numărului de ministere în ur...

Agricultură și dezvoltare rurală

PLUS ACUM

Zonele rurale dețin un potențial extraordinar de creștere strategică pentru România, care trebuie...

Amenajare și planificare teritorială, infrastructură, urbanism și construcții

PLUS ACUM

PLUS dorește un proces de dezvoltare a teritoriului României simplificat, transparent, eficient, ...

Turism

PLUS ACUM

Turismul poate reprezenta unul dintre sectoarele economice puternice ale României, dacă se începe...

Politică fiscal-bugetară

PLUS ACUM

România abundă de oportunități de dezvoltare economică neexploatate. Resursele sunt fie risipite,...

Digitalizare

PLUS ACUM

Viitorul societății, al democrației și al guvernării este digital. România are toate ingredientel...

Politică externă

PLUS ACUM

Într-o lume multipolară, ce traversează o perioadă de incertitudine ridicată, și în contextul uno...

Politică europeană

PLUS ACUM

România nu a reușit la peste 10 ani de la aderare să își formeze un profil de stat membru activ ș...

Administrație locală

Pentru primar de localitate

Mediu

Pentru primar de localitate

Mobilitate urbană

Pentru primar de localitate

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi are o viață de calitate

PLUS ACUM Viziunea PLUS

Construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menține...

Reformă constituțională

PLUS ACUM Reforma constituțională, justiția inde...

Echilibrarea raportului dintre puterea executivă și cea legislativă prin introducerea a două noi ...

Reformă electorală

PLUS ACUM Reforma constituțională, justiția inde...

Vot uninominal în două tururi pentru primari și președinți de Consiliu Județean – organizarea u...

Reforma Justiției

PLUS ACUM Reforma constituțională, justiția inde...

Revenirea de urgență asupra modificărilor votate de majoritatea PSD-ALDE cu privire la Codul Pen...

Economie și antreprenoriat

PLUS ACUM

Politica propusă de PLUS are în vedere ca România să devină o națiune competitivă economic și ofe...

Siguranța elevilor

PLUS ACUM Educația

Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din pun...

Depolitizarea educației

PLUS ACUM Educația

Reluarea concursurilor naționale pentru directorii de școli și licee început în guvernarea tehno...

Creșterea calității actului pedagogic

PLUS ACUM Educația

Demararea unui program național de formare continuă a cadrelor didactice pentru învățământul pr...

Infrastructură de sănătate

PLUS ACUM Sănătate

Inventarierea urgentă a unităților medicale care funcționează în condiții insalubre sau care p...

Acces la medicamente și sănătate

PLUS ACUM Sănătate

Asigurarea de urgență a disponibilității tuturor medicamentelor esențiale și a celor fără înlo...

Depolitizare și profesionalizare

PLUS ACUM Sănătate

Definirea și implementarea unui set de reguli drastice pentru siguranța pacientului, cu zero tol...

Garanția pentru copii în situații de risc și vulnerabilitate

PLUS ACUM Social

Realizarea registrului copiilor în situație de risc, la nivelul comunității, și intervenție timp...

Combaterea excluziunii de la servicii publice sociale și socio-educaționale

PLUS ACUM Social

Normarea tuturor drepturilor cetățenilor de a solicita orice refuz de servicii exclusiv în scris...

Profesionalizare, depolitizare și centrarea pe soluții

PLUS ACUM Social

Implementarea unui set de indicatori de calitate pentru serviciile sociale axate pe calitatea și ...

Susținerea industriilor creative

PLUS ACUM Cultură

Finanțarea industriilor creative prin orientarea simplificată a antreprenorilor spre resurse, pr...

Evidența și monitorizarea resurselor de patrimoniu cultural într-o manieră integrată, precum și accesibilizarea eficientă a acestora

PLUS ACUM Cultură

Transformarea Repertoriului Arheologic Național într-un instrument legal de protecție și corela...

Înlăturarea blocajelor din marile investiții printr-o monitorizare permanentă și o cercetare prioritară a resurselor de patrimoniu cultural

PLUS ACUM Cultură

Realizarea unei politici publice intersectoriale (cultură - transporturi) pentru crearea cadrului...

Reformarea și creșterea performanței manageriale a instituțiilor de stat din domeniul culturii

PLUS ACUM Cultură

Reformarea sistemului deconcentratelor, prin creșterea eficienței Direcțiilor Județene de Cultură...

Promovarea unor politici sociale adaptate pentru meseriile liberale

PLUS ACUM Cultură

Reglementarea statutului artistului. Acordarea de facilități fiscale pentru încurajarea sponsor...

Energie

PLUS ACUM

Având ca prioritate asigurarea securității energetice a României, PLUS sprijină dezvoltarea rațio...

Mediu și resurse naturale

PLUS ACUM

Mediul natural este o opțiune strategică pentru România, în care trebuie să investim nu doar pent...

+PLUS Vaslui

Introducere

PLUS lansează documentul „România posibilă”, care prezintă, în mod sintetic, viziunea partidului ...

Reacții și poziții PLUS

Reacții la evenimente politice curente și documente care exprimă poziția de principiu a PLUS față...

România posibilă

Programe politice locale

Colecție de programe politice PLUS locale.

PLUS ACUM

Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei guvernări participative pentru perioa...

PLUS Acum - Vaslui

Dezbateri ale planului de măsuri urgente în organizația Vaslui

Mediu și resurse naturale

Reacții și poziții referitoare la subiecte de mediu

Pagini start

Social

Documente referitoare la programul politic al PLUS în domeniul social (click pentru vizualizare)

Pentru primar de localitate

Pentru consilier județean

Pentru consilier local

Pentru parlamentar

Pentru primar de sector

Proiectul România posibilă

Lumea în care trăim se găsește într-o transformare mai accelerată decât oricând. Economia globală...

Cultură

PLUS ACUM

O cultură vie, deschisă și inovatoare este cel mai bun promotor al valorilor și principiilor în c...

România verde - Pactul ecologic pentru dezvoltare durabilă

Întreaga noastră viață este legată indisolubil de mediul în care trăim. Este tot mai limpede pent...

România conectată - Lider european al politicilor digitale

România are șansa istorică de a se dezvolta arzând etape prin adoptarea accelerată a tehnologiei ...

România creativă și educată

Drumul spre noi înșine, spre o țară modernă nu poate fi făcut fără cultura și tradițiile noastre....

România solidară și sănătoasă

Înainte de toate, orice forță politică trebuie să își îndrepte energiile către oameni. Misiunea o...

România muncii și a competitivității

Prosperitatea economică este motorul care ne permite să realizăm toate celelalte obiective pe car...

România actor european și garant al securității regionale

La peste 10 ani de la aderarea în UE, România nu a reușit să-și formeze un profil de stat membru ...

Pilonii acțiunii politice PLUS

Stat responsabil, comunități solidare și deschise, cetățeni activi.

Ghid pentru cititori

Scopul și conținutul documentului

PLUS ACUM

Documentul reprezintă punctul de plecare în pregătirea unei guvernări participative pentru peri...

Viziunea PLUS

PLUS ACUM

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o VIAȚĂ DE CALITATE, construită de CETĂȚENI AC...

Reforma constituțională, justiția independentă și statul de drept

PLUS ACUM

Statul asigură cetățenilor acces la resurse și servicii sociale, administrează în mod responsabil...

Educația

PLUS ACUM

Educația de calitate este ingredientul principal pentru construirea unei societăți dezvoltate. O ...

Sănătate

PLUS ACUM

Sistemul sanitar românesc se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește accesul la servici...

Social

PLUS ACUM

Corupția și incompetența statului ne-au furat tuturor din resursele colective administrate prin s...

Creșterea consumului de carte

PLUS ACUM Cultură

Scutirea de plata TVA pentru cartea tipărită și acordarea unor vouchere pentru cărți elevilor și...