Pagini recent modificate

Obiective și direcții de acțiune

Obiectiv: Realizarea unei perspective integrate a teritoriului prin întocmirea unei baze de date ...

Cercetare-dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe în agricultură

Obiectiv: Reorganizarea și dezvoltarea eficientă a consultanței, consilierii și transferului de c...

Îmbunătățiri funciare și măsuri legate de schimbările climatice

Obiectiv: Reformarea instituțiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare Direcții de acțiune: ...

Valorificarea potențialului uman și natural

Agricultura a avut și continuă să aibă un rol important economic și social în România, având o po...

Piețe de energie - securitate energetică

La nivel național asigurarea securității energetice, ca obiectiv strategic, vizează declanșarea u...

Politica pentru încălzire

Obiective specifice: Definirea unei strategii și a unei politici naționale coerente în domeniul...

Surse de producție

Obiective specifice: Realizarea unei tranziții juste în regiunile carbonifere prin politici pub...

Transport și distribuție energie

Obiective specifice Asigurarea accesului nediscriminatoriu la rețea și alimentarea cu energie e...

Tranziția energetică și reducerea amprentei de carbon

Obiective specifice: Realizarea tranziției energetice prin promovarea surselor de energie regen...

Resurse naturale

Resursele naturale, fie ele regenerabile sau neregenerabile, joacă un rol major în creșterea cali...

Infrastructură tehnico-edilitară

Dezvoltarea rețelei tehnico-edilitare presupune un ansamblu de măsuri care se reflectă atât în pr...

Mobilitate urbană

PLUS crede într-o politică de mobilitate urbană axată prioritar pe demotorizare, încurajarea piet...

Infrastructura de transport

TRANSPORT RUTIER Obiectiv: Asigurarea conexiunilor interregionale și a coeziunii teritoriale pri...

Principii

Principiul continuității, eficacității și eficienței va fi aplicat prin planificare strategică ...

Viziune

Infrastructura de transport se va dezvolta și moderniza în spiritul respectului pentru  comunităț...

Context

Structura actuală de transport a României nu este adaptată cerințelor prezente și viitoare. Ea nu...

Context

Tinerii de astăzi sunt adulții de mâine care contribuie în mod activ în societatea noastră actual...

Viziune

O Românie cu și pentru tineri ACUM în care aceștia sunt implicați și susținuți să își împlinească...

Principii

Pentru transformarea viziunii în realitate, vor fi urmărite următoarele principii, care stau la b...

poliTIN - Sprijinirea tinerilor în a-și îndeplini aspirațiile, de a participa activ la viața socială prin dezvoltarea de politici coerente și integrate pe termen lung

Este necesar ca politicile de tineret să fie corelate și complementare cu politicile publice din ...