Pagini recent modificate

B. Turismul – promovarea valorilor și beneficii economice

Turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice puternice ale României, care va aduce în urm...

C. România ca pol european al industriei de îngrijire și sănătate

România se poate transforma într-un lider regional în domeniul îngrijirii – creând locuri de munc...

D. Educație și învățare continuă într-o lume în mutație

La nivel mondial, toate țările dezvoltate devin conștiente de legătura critică dintre calitatea e...

E. Cercetare și inovare pentru competitivitate

Cercetarea din România rămâne sever subfinanțată; astfel, în nici unul din ultimii 10 ani ea nu a...

A. România în Uniunea Europeană

Deși este, după BREXIT, al șaselea cel mai mare stat al UE din punct de vedere al mărimii populaț...

B. Politica de apărare

Chiar dacă discursul public intern și extern prezintă sistemul național de apărare ca deplin func...

C. Securitate regională, parteneriate bilaterale și multilaterale

România poate deveni mai credibilă în plan internațional în primul rând sporindu-și influența în ...

Stat responsabil

Statul asigură cetățenilor acces la resurse și servicii sociale, administrează în mod responsabil...

Comunități solidare și deschise

În viziunea PLUS, națiunea are o profundă dimensiune civică și se bazează pe comunități solidare ...

Cetățenie activă

Sunt numeroase locurile pe planetă unde democrația este sub asediu, iar lumea se confruntă în ult...

Reforma administrației publice

CONTEXT Cadrul legislativ determinat de legislația primară și secundară este inconsistent ca str...

Reforma statului

Obiectiv: REFORMA CONSTITUȚIONALĂ ȘI ECHILIBRUL PUTERILOR România trebuie să fie un stat democra...

Principii și obiective generale

Principiul integrării. Sistemul național de apărare va trebui să fie deplin integrat în sistemu...

Obiective și direcții de acțiune

Obiectiv: O UNIUNE EUROPEANĂ MAI EFICIENTĂ ȘI MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENI Prezervarea și aprofunda...

Context

Deși este, după Brexit, al șaselea cel mai mare stat al UE din punctul de vedere al mărimii popul...

participaTIN - Participarea tinerilor ca actori activi în comunitate

Direcții de acțiune 1. Stimularea participării tinerilor în proiecte, programe și activități pen...

Eficientizare și creștere a calității serviciilor

Obiectiv: Capacitatea de leadership și guvernanță în sistemul de sănătate Direcții de acțiune: ...

Performanță medicală sustenabilă

Obiectiv: Respectul populației pentru activitatea medicală Direcții de acțiune: Transparentiza...

Diagnosticarea, tratamentul și ingrijirile medicale

Obiectiv: Fișa electronică a pacientului (Dosarul Electronic de Sănătate) Direcții de acțiune: ...

Menținerea stării de sănătate

Obiectiv: Accesul la servicii de asistență medicală comunitară - rețea complementară medicinei de...