Pagini recent modificate

Controlul urgent al crizei pestei porcine

Gestionarea ineficientă a crizei pestei porcine riscă să ducă la pierderea pieței interne naționa...

Implicarea statului în sectorul energetic

Abrogarea imediată a OUG 114/2018 și adoptarea de urgență a unui nou act normativ pentru asigura...

Termoficarea

Modernizarea de urgență a legislației privind gestiunea serviciului public de termoficare (L325...

Piețe de energie – securitate energetică

Finalizarea gazoductului BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria) care contribuie la integrarea pi...

Combaterea sărăciei energetice

Redefinirea noțiunii de „client vulnerabil” și introducerea celei de „sărăcie energetică” în așa...

Tranziția energetică, eficiență energetică și reducerea amprentei de carbon

Prioritizarea achizițiilor de automobile electrice, hibride și cele pe combustibili alternativi ...

Legislație echitabilă, transparentă și stabilă

Introducerea obligativității unei analize de impact ex-ante (RIA) și a consultării adecvate cu se...

Accesul la facilități moderne de finanțare și sprijinire a afacerilor

Folosirea instrumentelor de garantare a creditelor disponibile cu sprijin european (BEI, BERD) și...

Impulsionarea investițiilor în Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI)

Crearea unei baze naționale de date cu acces deschis, inclusiv pentru investitori potențiali, car...

Stimularea exporturilor și investițiilor românești în afara țării

Demararea unui proces de tranziție de la măsuri tradiționale de promovare (exemplu: târguri și ex...

Detensionarea pieței muncii

Reformarea Serviciului Public de Ocupare (SPO - ANOFM) și concentrarea prioritară pe măsuri activ...

Combaterea schimbărilor climatice

Acțiuni de adaptare la schimbări climatice în orașe: instalarea de suprafețe absorbante a noxelo...

Mediu antropic sănătos

Transparentizare urgentă și continuă a informațiilor de interes public general legate de mediul ...

Biodiversitatea utilizată în beneficiul comunităților locale

Asigurarea managementului eficient al ariilor natural protejate: Refacerea sistemului de administ...

Reducerea până la eliminare a tăierilor ilegale în pădurile României

Reactivarea instrumentelor de prevenire și combatere a tăierilor ilegale realizate în guvernarea ...

Creșterea consumului de carte

Scutirea de plata TVA pentru cartea tipărită și acordarea unor vouchere pentru cărți elevilor și...

Promovarea unor politici sociale adaptate pentru meseriile liberale

Reglementarea statutului artistului. Acordarea de facilități fiscale pentru încurajarea sponsor...

Reformarea și creșterea performanței manageriale a instituțiilor de stat din domeniul culturii

Reformarea sistemului deconcentratelor, prin creșterea eficienței Direcțiilor Județene de Cultură...

Înlăturarea blocajelor din marile investiții printr-o monitorizare permanentă și o cercetare prioritară a resurselor de patrimoniu cultural

Realizarea unei politici publice intersectoriale (cultură - transporturi) pentru crearea cadrului...

Evidența și monitorizarea resurselor de patrimoniu cultural într-o manieră integrată, precum și accesibilizarea eficientă a acestora

Transformarea Repertoriului Arheologic Național într-un instrument legal de protecție și corela...