Pagini recent modificate

Reformă instituțională

Auditarea, evaluarea și redimensionarea misiunilor diplomatice în conformitate cu prioritățile de...

Politica de cadre

Reformarea corpului diplomatic și consular român și a Ministerului Afacerilor Externe, prin actua...

Orientare strategică

Demararea de demersuri diplomatice și de politică externă la nivel înalt care să valorifice rolul...

Educație și inovație digitală

Alcătuirea unei strategii naționale pentru tehnologiile viitorului (inteligență artificială și ...

Reformă instituțională

Reînființarea biroului și rolului Coordonatorului pentru tehnologia informației (CIO) în Cancel...

Eliminarea ineficienței și transparentizarea

Inventarierea urgentă a activelor digitale ale statului și reorientarea sistemelor informatice ne...

Maximizarea impactului fondurilor europene

Prioritizarea proiectelor de investiții în educație, sănătate, social, infrastructură, mobilitate...

Valorificarea superioară a activelor statului

Finalizarea cu prioritate a cadastrării și inventarierii proprietății publice (atât domeniul publ...

Eliminarea risipei banului public

Optimizarea achizițiilor publice: reforma SEAP, introducerea listelor negre, centralizarea achizi...

Reforma ANAF

Implementarea unui sistem integrat de management al veniturilor fiscale și a infrastructurii afer...

Politici fiscal-bugetare

Trecerea treptată spre politici fiscal-bugetare corelate cu ciclul economic și luarea de măsuri d...

Elaborarea rapidă a unui concept de marketing turistic

Elaborarea rapidă a unui concept de marketing turistic care, dincolo de actualizarea gândirii de ...

Reanalizarea și ajustarea Master Planului de investiții în turism

Reanalizarea și ajustarea Master Planului de investiții în turism, în acord cu conceptele de dez...

Reluarea procedurii de definire a organizației de management a destinației (OMD) și operaționalizarea și profesionalizarea acestei organizații

Reluarea procedurii de definire a organizației de management a destinației (OMD) și operaționa...

Locuirea durabilă și accesibilă

Obligativitatea concursurilor de arhitectura pentru proiectele naționale (ANL) și locale (ALL) de...

Facilitarea investițiilor adecvate, publice și private, în operațiuni de calitate de regenerare a cartierelor, orașelor și mediului rural

Crearea unui program de regenerare și reabilitare a spațiilor orașelor medii și mici și a zonelo...

Politici de mobilitate

Reformularea politicilor publice în domeniul transportului pentru a deveni politici publice privi...

Infrastructură, amenajare și planificare teritorială, investiții publice

Realizarea unui program și a unui set de modificări legislative care să integreze toate investiț...

Realizarea unui audit intern referitor la stadiul implementării Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu a publicat încă lista contractelor atribuite car...

BREXIT fără acord - Studiu de impact asupra agriculturii românești

Elaborarea unui plan cu măsuri tampon pentru atenuarea potențialelor efecte negative asupra come...