Pagini recent modificate

Refacerea țesutului social

Obiectiv: Asigurarea sprijinului pentru o viață mai bună Direcții de acțiune: Asigurarea de fi...

Violență domestică

Obiectiv: Combaterea violenței domestice Direcții de acțiune: Realizarea unei rețele naționale...

Dizabilități

Obiectiv: Integrarea la școală, în muncă și în comunitate a copiilor și persoanelor adulte cu diz...

Reformă instituțională

Obiectiv: Abordarea integrată și recunoașterea importanței strategice a incluziunii sociale Dire...

Locuire

Obiectiv: Sprijinirea locuirii în condiții decente și sigure Direcții de acțiune: Modificarea ...

Principii

Principiul intervențiilor centrate pe potențialul de împlinire, nu doar pe nevoia de supraviețu...

Viziune

Ne dorim ca fiecare copil, tânăr, adult și vârstnic să aibă șansa la o viață de calitate în Român...

Context

Corupția și incompetența unora ne-au furat tuturor din resursele colective administrate prin stat...

Principii

Principiul cetățeniei active - Protejarea patrimoniului cultural național este în responsabilit...

Viziune

Ne dorim o Românie care încurajează și sprijină cultura bazată pe valori autentice, dezvoltată pr...

Context

Cultura este un domeniu acumulativ și dinamic, în continuă transformare și efervescență, cu rol f...

Principii

Principiul importanței strategice a energiei. Energia este fundamentală pentru buna funcționare...

Viziune și obiective generale

VIZIUNE PLUS consideră că securitatea energetică a României poate fi asigurată prin managementul...

Context

La nivel global, sectorul energetic trece la ora actuală printr-o mare tranziție. Valorile se sch...

Principii

Principiul consensualității - Protejarea mediului natural, modul de organizare și administrare ...

Legislație

Codul silvic Definiții și clasificări Administrarea fondului forestier Administrarea fon...

Surse de date

Pădure, administrație silvică Baza de date FAO (statistici despre produse forestiere) Baza d...

Glosar de termeni

Dezvoltare durabilă Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axea...

Modele de documente

C. Solidaritate împotriva sărăciei, violenței și excluziunii

Nu ne putem imagina o Românie prosperă și care se dezvoltă durabil fără a ține cont, în politicil...