Pagini recent modificate

Principii

Principiul integrării. Strategia de dezvoltare a turismului și măsurile de creare a oportunităț...

Viziune

Turismul va reprezenta unul dintre sectoarele economice puternice ale României, care va aduce în ...

Context

Provocări actuale Lipsa acută a unei viziuni de țară. Aceasta ar trebui să identifice și să inte...

Parteneriatul cu românii de pretutindeni, mediul politic, societatea civilă și mediul de afaceri

Obiective Realizarea unui pact pe educație cu toți actorii politici naționali pentru asigurare...

Cercetare și inovare

Obiective Definirea și asumarea la nivel național a unei strategii multianuale (pe un orizont ...

Învățământ universitar

Obiective Creșterea numărului de absolvenți din învățământul superior (Raport Monitor Comisia ...

Învățământ preuniversitar

1.1. Management și guvernanță Obiective Creșterea graduală a bugetului alocat ca procent din ...

Viziune, obiective generale și subdomenii

Susținem o educație ce răspunde nevoilor și intereselor generațiilor actuale și viitoare, accesib...

Principii

Principiul echității și egalității de șanse. Una dintre cele mai mari surse ale abandonului șco...

Context

La nivel mondial, toate țările dezvoltate au fost conștiente de legătura critică dintre calitatea...

Principii

Principiile pe care se sprijină viziunea de politici europene a PLUS sunt: Principiul angajame...

Viziune

Ne dorim o Românie performantă la nivel european, o Românie care, pe de-o parte, să contribuie ac...

Investiții și infrastructură specifică mediului rural

Cu toate că în ultimii ani s-au făcut investiții majore, finanțate mai ales din bani europeni (pr...

Securitate alimentară și siguranța alimentației

În România anului 2020, încă există categorii de populație cu risc alimentar și nutrițional ridic...

Pregătire profesională și adaptarea la cerințele pieței muncii

Zona rurală se confruntă cu un grad ridicat de depopulare (3% mai puține persoane comparativ cu 2...

Fond funciar și conservarea patrimoniului natural

Obiectiv: Valorificarea strategică a terenurilor agricole Direcții de acțiune:  Recunoașterea ...

Principii

Principiul competitivității - inclusiv prin cercetare, tehnologie și digitalizare; Principiul...

Viziune

Ne propunem să transformăm „handicapul” de astăzi al satelor românești într-un avantaj socio-econ...

Context

România deține 7,2% din terenul agricol, 3,7% din efectivele de animale și furnizează 3,3% din va...

Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial

Așa cum sădirea unui teren agricol presupune un sol fertil pentru cultivare, în mod similar inves...