Pagini recent modificate

Obiective specifice și direcții de acțiune

Obiectiv: Participare substanțială la elaborarea politicii externe a UE Politica noastră externă...

Principii și obiective gnerale

Politica externă a României trebuie să se ghideze după o serie de principii asumate fără echivoc:...

Viziune

România poate deveni mai credibilă pe plan internațional în primul rând, sporindu-și influența în...

Context

România a intrat în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2004 și în Uniunea Euro...

Managementul investițiilor publice

Asigurarea unor resurse pentru investiții ca urmare a creării spațiului fiscal reprezintă doar o ...

Reforma ANAF

ANAF este, în momentul de față, o instituție ineficientă, birocratizată, care are rezultate foart...

Politici fiscale și de venituri

România se confruntă cu una din cele mai mici ponderi ale veniturilor bugetare, în special cele f...

Politică bugetară

Politicile fiscal-bugetare ale României se caracterizează în ultimii ani printr-o abordare putern...

Principii

Principiul stabilității. Politica fiscal-bugetară trebuie condusă într-un mod care să asigure p...

Viziune

Un sistem al finanțelor publice în România sustenabil, transparent, respectuos față de contribuab...

Context

Politica fiscal-bugetară din ultimii ani a avut un puternic caracter prociclic, contribuind la ac...

Prevenție îmbolnăviri

Obiectiv: O populație conștientă asupra modalităților de prevenire - igienă personală și comunita...

Principii

Sănătatea reprezintă un drept fundamental (art. 34 din Constituția României) și nu un privilegiu....

Viziune

O națiune care prețuiește sănătatea și un sistem care lucrează pentru a preveni îmbolnăvirea, pen...

Context

Cu o tradiție îndelungată în ceea ce privește sistemul de sănătate organizat, ce datează de la sf...

Obiective și direcții de acțiune

Obiectiv: Dezvoltarea unei conștiințe civice proactive (civicACTIV) Direcții de acțiune: Conșt...

Principii

Principiul complementarității, astfel încât să se urmărească separația rolurilor sectorului guv...

Viziune

Construim România prin implicarea cetățenilor și pentru ei, odată cu ei. În acest sens vizăm crea...

Context

În viziunea PLUS, o societate întemeiată pe valori democratice are nevoie deopotrivă de un stat r...

Obiective și direcții de acțiune

Valorificarea imensului potențial pe care îl are industria turismului în susținerea unei dezvoltă...