Pagini recent modificate

susTIN - Susținerea potențialului tinerilor

Direcții de acțiune Asigurarea unui acces facil la finanțare pentru inițiativele, proiectele și...

Context

Planificarea și amenajarea teritoriului se referă la coordonarea acțiunilor din teritoriul necupr...

Introducere

Viziune

PLUS dorește o Românie în care resursele teritoriului să fie cunoscute, conștientizate, asumate ș...

Principii

Principiul respectării stricte a reglementărilor, fără derogări atât în planificarea și amenaja...

Siguranța cetățeanului

Obiective:  Dezvoltarea capacității instituționale de a consolida un climat de siguranță a cetă...

Justiție

Obiective: Perioada 2017-2019 a presupus un regres semnificativ în ceea ce privește independenț...

Principii

Principiul libertății și responsabilității individuale: libertatea individului nu poate fi îngr...

Viziune

Ne dorim un stat responsabil față de comunitatea cetățenilor săi, fondat pe respectarea libertăți...

Context

În România, în relațiile dintre puterile statului sau din interiorul lor există zone neclare cu c...

Inovație, cercetare și dezvoltare

Provocări Este esențial să orientăm învățământul din domeniul digital către limitele tehnologiei...

Economie digitală și digitalizarea industriei

Provocări Transformarea economiei și a industriilor prin digitalizare are un impact puternic asu...

Educație digitală, decalaj digital și incluziune

Provocări Reformarea sistemului de educație trebuie abordată acordând prioritate cerințelor lum...

Digitalizarea administrației

Provocări Ineficiența procedurilor impuse populației și mediului de afaceri afectează în mod ne...

Viziune și obiective generale

Credem că viitorul societății, al democrației și al guvernării este digital. România are toate in...

Principii

Punerea în centru a beneficiarului/utilizatorului în dezvoltarea serviciilor digitale „digital ...

Context

România are șansa istorică de a se dezvolta, arzând etape, prin adoptarea accelerată a tehnologie...

Obiective și direcții de acțiune

COMPATIBILITATEA NATO Obiectiv: Proiectarea unei armate a României deplin compatibilă cu celelal...

Viziune

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, viziunea referitoare la sistemul național de apă...

Context

Chiar dacă discursul public intern și extern prezintă sistemul național de apărare ca deplin func...