Sanpetru Mare

USR Sanpetru Mare

Program electoral alegeri locale 2020 Sânpetru Mare
Întocmit de:
Bora Claudiu Alin în data de 15.07.2020

USR Sanpetru Mare
Avem nevoie de schimbare, avem nevoie de un nou început !!!
Timp de mai bine de 30 de ani comuna nostră a fost administrată de pe o zi pe alta, cu
mici cârpeli pe ici și colo, fără a avea un plan clar care să reflecte dezvoltarea comunei în
timp și care să aducă bunăstare cetățenilor, să creeze condiții de trai mai bune și să raspundă
necesităților de astăzi ale cetățenilor.
Administrația locală și funcționari publici sunt angajații noștri, ai cetățenilor, rolul lor
fiind acela de a lucra în folosul cetățenlor care i-au ales și i-au pus in aceste funcții. Vrem ca
Primăria și funcționarii din Primărie să lucreze cu adevărat în folosul și interesul cetățeanului,
vrem că cetățenii să vadă in Primar și in Primărie răspunsul și soluția la problemele de zi cu zi
din viața comunității noastre.
Viziunea noastră !!!
Credem într-o administrație transparentă, în care cetățeanului să aibă incredere că
banul public este folosit în interesul cetățeanului, o administrație curată cu oameni pregătiți,
profesioniști, care vor lucra pentru binele și interesele cetățenilor. Vrem să reformăm
administrația locală și să o transformăm într-una modernă, în slujba cetățenilor, prietenoasă
cu contribuabilii prin reducerea birocrației și prin digitalizare astfel încat cetățenii să nu mai fie
plimbați dintr-o parte în altă și să depună cereri peste cereri pentru a primi un răspuns simplu
la problemele lor.
Vrem ca cetățenii să fie implicatii în viața comunității, să poată să își spună părerea și
să ia decizii cu privire la necesitățile comunitații și proiectele pe care trebuie să le dezvoltăm
în comunitatea noastră. Împreună să transformăm comuna noastră într-o comună cu
infrastructură modernă, cu un nivel de educație ridicat, cu servicii publice de calitate care să
permită locuitorilor să se bucure de un mediu de viață plăcut, prosper și sănătos.
Ce ne deosebeste pe noi de actuala administrație?
Toți suntem oameni simpli, care avem în spate un loc de muncă, o carieră și care nu
am mai făcut politică sau administrațtie locală, oameni care trăiesc aici și care au ales să se
implice în viața comunității, oameni care au ales să își pună experiența, munca și timpul în
folosul celorlalți. Am încetat să ne mai plângem de lipsurile pe care le avem în comuna
noastră și am hotărât că împreună prin priceperea și determinarea noastră putem ajuta
comunitatea noastră să se dezvolte, să prospere iar oamenii să fie mândrii de locul în care
trăiesc.
Prin munca, onestitate și dedicare putem aduce schimbarea atât de necesară
comunității noastre. Prin responsabilitate și determinare putem da incredere cetățenilor că
votul lor va conta și va fi unul cu folos, că cei pe care i-au ales să îi reprezinte se vor lupta
pentru drepturile și interesele cetățenilor.

Ce vrem sa facem!!!

Reforma în administrația locală este una necesara și urgentă. Avem nevoie de viziune,
de o gândire strategică, de un plan bine structurat pentru a răspunde nevoilor comunității și a
cetățenilor. Este necesar ca acest plan să fie construit pe categorii în funcție de necesitatea si
durata proiectelor ce trebuie realizate. Trebuie să conțină idei bine structurate care să reflecte
nevoile de baza ale cetățenilor, care să aducă dezvoltarea comunității pe termen lung, să țină
pasul cu procesul tehnologic și să corespundă necesităților viitoare ale cetățenilor.
Astfel proiectul pe care îl propun se imparte in 3 etape, definite de problemele ce
trebuie rezolvate imediat, dar și de durata pe care se desfașoară fiecare proiect:

⮚ Termen scurt (1-2 ani)

a) Administrație

• Transparență în administrația locală: publicarea organigramei aparatului adiministrativ,
sarcinilor și responsabilitaților aparatului administrativ, hotărârilor consiliului local,
proiectelor consiliului local precum și cheltuirea banilor publici.
• Eficientizarea aparatului administrativ astfel încât serviciile sa fie în ajutorul cetățenilor
și nu al funcționarilor (acte și formulare simplificate, depuse o singura dată).
• Asigurarea serviciilor de transport între localități și comunele ori orașele din jur.
b) Sănătate
• Asigurarea asistenței medicale permanente prin aducerea unui medic și/sau a unui
asitent medical în comuna pentru nevoile urgente ale cetățenilor la orice ora.
• Renovarea și dotarea cabinetelor medicale cu aparatura necesară.
c) Educație

• Dotarea școlilor și grădinițelor cu mijloace moderne de predare precum
videoproiectoare, tablete interactive, săli de clasă cu calculatoare și conexiune la
internet.
• Asigurarea materialelor de strictă necesitatea (materiale didactice, copiatoare/xerox,
materiale de curățenie și igienizare, mobilier).
d) Infrastructură și investiții
• Alimentarea cu apă (nu este posibil ca în 2020 să nu avem apă în sat, deși conducta
care alimentează orașul Sannicolau Mare traversează localitatea de la un capăt la
celălalt).

• Încurajarea și sprijinirea micilor antreprenori / agricultori locali prin promovarea
produselor și organizarea de târguri de promovare.
e) Mediu
• Toaletarea vegetației din locurile de joaca, din preajma drumurilor precum și celor din
preajma terenurilor intravilane.
f) Cultură și sport
• Sprijinirea și promovarea ansamblurilor de dansuri populare în cadrul festivalurilor ce
au loc în fiecare an (Rakijada, Rugă, etc.).
• Sprijinirea și promovarea activităților sportive, organizarea de activități sportive cu scop
recreativ pentru copii.

⮚ Termen mediu (3-5 ani)
a) Administrație

• Atragerea de profesioniști în primărie, crearea unui departament specializat în
atragerea fondurilor europene.
• Consultarea și implicarea cetățenilor cu privire la proiectele și nevoile comunei, pentru
ca aceștia să poată decide pe ce se cheltuie bani lor.
• Alocarea unei sume din bugetul de investiți la dispoziția cetățenilor pentru a propune,
susține și decide cele mai importante proiecte ale lor.

b) Sănătate

• Dezvoltarea si îmbunatățirea servicilor medicale, înfințarea unui cabinet medical mobil
pentru îngrijirea la domiciliu.

c) Educație

• Înfințarea unei gradinițe cu program prelungit pentru a sprijini și încuraja părinți să aibă
un loc de muncă.
• Asigurarea transportului școlar gratuit pentru toți copii atât local cât și pentru zonele
învecinate.
• Dezvoltarea personală și socioprefesională a cadrelor didactice prin participarea la
cursurii de specializare.

d) Infrastructură și investiții

• Punerea în funcțiune a rețelelor de apă și canalizare.
• Racordarea la rețeaua de gaz.
• Asfaltarea tuturor străzilor laterale.
• Construirea de trotuare și alei pietonale, construirea unor piste de biciclete pe străzile
principale.
• Construirea unui parc de agrement și a mai multor locuri de joacă pentru copii.
• Construirea unei piețe agricole și a unui centru de colectare legumicol pentru sprijinirea
cultivatorilor locali.
e) Mediu
• Colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor din gospodării prin implementarea unor
măsuri de sortare selectivă în funcție de categoria de deșeu (plastic, metal, sticlă,
hârtie, etc.).
• Construirea unui depozit in scopul valorificări deșeurilor prin reciclare, recuperare sau
orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca
sursă de energie.
f) Cultură și sport
• Susținerea echipei de fotbal prin formarea unei echipe de copii și juniorii, asigurând
sustenabilitatea pe termen lung.
• Reabilitarea terenurilor de sport și construcția unor noi in diferite zone ale comunei.
• Construirea unei sălii de sport multifuncționale.
➢ Termen lung
a) Digitalizarea aparatului administrativ prin eliminarea hârtiilor astfel încât
interacțiunea cetățenilor cu statul, precum și activitatea administrației publice pot fi
eficientizate.
b) Transparență totală a aparatului administrativ astfel încât cetățenii să știe pe ce
se cheltuie banii publici, care sunt atribuțiile funcționarilor din Primărie, publicarea
tuturor proiectelor, hotărârilor de consiliul local precum și a celorlate informații cu
caracter public (organigrama, fișa postului, salarii, declarații de avere, etc). Cetățeni
au dreptul să fie informații de modul în care funcționeaza aparatul administrativ, de
roulul acestuia în comunitate și de realizarile si performanțele acestuia.
c) Lupta cu furtul si corupția astfel încât banul public sa fie cheltuit în folosul
cetățenilor și spre binele comunități, nu pentru interesele personale ale unor grupuri
de persoane sau interese personale.

d) Sprijinirea antreprenoriatului şi a micilor fermieri oferind servici de consultanță,
sprijin financiar în vederea dezvoltării afacerilor acestora, sprijin pentru crearea de
asociați de fermieri și piețe de desfacere asftel încât aceștia să își poată vinde mai
ușor produsele.
e) Dezvoltarea comunei prin crearea şi susţinerea unui mediu economico –
social competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creșterea economică şi
creșterea calităţii vieţii cetăţenilor, atragerea de investitori cu scopul de a crea noi
locuri de muncă.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare