Sacosu Turcesc

Program politic
<Sacosu Turcesc>

Întocmit de:
Nume 1, Nume 2, Nume 3 10.07.2020


MISIUNE
Misiunea URS-PLUS Sacoşu Turcesc este de a reda locuitorilor celor 7 sate aparţinătoare încrederea în administraţia locală, mulţumirea de a trăi la standarde europene si mîndria de a fi parte din schimbare.

VIZIUNE (exemplu)
Acest program politic reprezintă viziunea Alianței USR-PLUS pentru următorii 4 ani pentru dezvoltarea comunei Sacoşu Turcesc. Ne dorim să valorificăm resursele pe care le avem la dispoziție și să transformăm localitatea noastră într-una modernă, cu infrastructură si calitatea educatiei la standarde europene. O calitate a serviciilor publice care să permită locuitorilor să se bucure de prosperitate și un mediu de viață plăcut și sănătos.
Dorim să oferim cadrul în care cetățenii să se implice activ în comunitatea lor, sa fie consultati in deciziile majore, sa poata propune initiative, sa contribuie la bunastarea comunitatii lor și să comunice ușor cu administrația locală.
VALORI
Valorile împărtășite de membrii Alianţei USR-PLUS Sacoşu Turcesc sunt universale : demnitatea, dreptul la informare şi exprimare, egalitatea, solidaritatea şi integritatea.
Constituită în 2018, Alianţa USR-PLUS Sacoş vine ca alternativă la clasa politică actuală, care demult nu mai reprezintă interesele şi raspunde nevoilor locuitorilor comunei, aflată într-o continuă accelerație și transformare.
Suntem o alternativă, in administraţie, la modelul clientelar, autoritar și învechit pe care celelalte partide l-au promovat şi practicat până la perfectiune. Suntem o echipă care-și propune să lupte pentru ca membrii comunei Sacoşu- Turcesc sa aibă şanse egale de acces la resurse, la educație și prosperitate.
Membrii USR-PLUS Sacoşu-Turcesc au încredere că locuitorii comunei sunt pregătiţi pentru schimbare, înţelegând faptul ca viitorul trebuie să arate altfel, şi au curajul de a acţiona şi a lua deciziile care-i vor conduce la realizarea acestui obiectiv.
INTRODUCERE
Prezentarea pe scurt a candidatilor, filiala, necesitatea schimbarii.


PREZENTARE GENERALA UAT
Teritoriu, populatie, economie, social, infrastructura,servicii publice.

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ALIANŢEI IN SACOŞ
Prezentare pe scurt a principalului proiect ce se propune a fi realizat, de preferat unul original specific UATului respectiv.
Creşterea calitătii vieţii locuitorilor comunei, prin accesul la principalele utilităţi: apă, canal, gaz, drumuri asfaltate, iluminat public, precum şi accesul tuturor la informaţie, educaţie calitativă şi sănătate.

Obiectivele pe arii de interes

1. O administraţie locală digitalizată, profesionistă si curată
a. Aplicarea politicii Fără penali în administraţia locală: nu vom promova în organele administraţiei publice locale cetăţenii condamnaţi penal

b. Administraţie profesionistă: standarde înalte şi publice cu privire la condiţiile de recrutare sau promovare a angajaţilor (funcţionari publici sau contractuali), de execuţie sau conducere, profesionalizare, transparenţă totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.

c. Ordine în finanţele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare, cu raţionalizarea cheltuielilor de funcţionare pentru administraţia locală şi creşterea celor destinate investiţiilor publice;

d. Buget participativ: bugetul local va avea o componentă de buget participativ care va fi deschisă către comunitate prin competiţie deschisă de idei şi proiecte.

e. Transparenţa 100% a cheltuielilor primăriilor: platformă de transparenţă bugetară uşor de înţeles, pe modelul celei deja elaborate de noi şi folosită la Bucureşti (bucuresti.openbudget.ro). Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor.

f. Vom publica pe pagina primăriei, la timp, tot ceea ce cere Codul administrativ: proiectele de HCL, HCL-urile adoptate, bugetul, execuția bugetară, rapoarte de activitate, declarații de avere și interese, documentații de urbanism, dar și informații de interes general privind serviciile publice.

g. Un angajat al primariei va fi responsabil cu organizarea de înâlniri trimestriale cu cetățenii ; încurajarea cetățenilor de a-si spune parerea, a veni cu idei, solutii, pt o mai buna guvernare a comunei

h. Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toţi locuitorii, pe baza investiţiilor din fonduri europene, naţionale şi locale:
I. Toate satele aparţinătoare vor avea acces la apă potabilă- verificarea calității apei din rețelele deja instalate.
II. Toate gospodărille racordate la reţeaua de curent electric.
III. Începerea lucrărilor la rețeaua de gaz metan.
IV. Începerea lucrărilor de canalizare
V. Servicii de salubrizare stradală și de colectare a deșeurilor menajere in toate satele aparţinătoare Curăţenie în toate spaţiile publice, colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor; programe de conştientizare a importanţei trierii deşeurilor menajere.

2. Mediu și resursele naturale
a. Campanii de informare, educare şi conştientizare periodice adresate populaţiei, spitalelor şi instituţiilor publice;
b. Monitorizarea continuă a speciilor alergene și a dăunătorilor de risc (căpușe, tânțari etc) și realizarea unor măsuri de gestionare – alocarea in fiecare an a unui buget special acţiunilor de dezinsecţie pe raza comunei.

3. Transport și mobilitate
a. Dezvoltarea transportului de legătură cu localitățile limitrofe.
b. Accesibilizare reală, conform standardelor, pentru persoanele în scaun rulant.
c. Calmarea traficului prin respectarea limitării de viteza – 50km/h in sate

4. Agricultură și dezvoltare rurală
a. Creșterea eficienței economice a producătorilor autohtoni și diversificarea ofertei de produse agricole: Măsuri de dezvoltare diferențiată a fermelor mici, mijlocii și mari. Promovarea consumului de produse locale.

b. Valorificarea strategică a terenurilor agricole: Măsuri pentru utilizarea corespunzătoare a pajiștilor comunale. Descurajarea acaparării terenurilor agricole și stoparea speculei, prin oferirea de facilități la achiziție pentru membrii localității. Descurajarea și controlul plantelor invazive, buruienilor și gestionarea debarasării de gunoaie și deșeuri din construcții pe terenurile agricole.

5. Amenajare, planificare teritorială și dezvoltare teritorială

PUG-ul (Plan urbanistic local), care acum nu există, trebuie elaborat în cel mai scurt timp pentru a oferii localității direcțiile de dezvoltare clare si in acord cu legislatia in vigoare.

a. Valorificarea patrimoniului moştenit:
Pe teritoriul administrativ al comunelor Sacoşu Turcesc şi Tormac se află rezervaţia naturală Lunca Pogănişului, o arie protejată de interes naţional cu o suprafaţă de 75,50 ha. Aria naturala protejează o specie floristică rară, cunoscută sub denumirea populară de lalea pestriţă.

In Uliuc - Casa "Iuliana Suba".

6. Cultură
a. Refacerea caminelor culturale din toate satele si transformarea lor in centre ale comunitatii, evenimente culturale cu specific local, evenimente sportive.
b. Regulament clar și transparent, accesibil tuturor de închiriere a spațiilor culturale din localitate
c. Dezvoltarea unui spațiu la marginea comunei pentru festivaluri de mari dimensiuni (Parteneriat cu CJT sau alte UAT-uri locale).

7. Educație, social și tineret
a. Aici atribuțiile primăriei sunt legate de:
I. Renovare-dotare școală/gradinita, inclusiv pentru învățarea online.
II. Asigurarea transportului scolar
b. Organizare after school sau inițiative publice și private de organizare de programe After-School pentru copiii provenind din familii nevoiașe
c. De pildă, accesarea unor proiecte de finanțare gen POCA, scutiri de TVA, facilităti administrative pentru furnizori, spații gratuite sau la chirii modice etc. Resursă aici.
d. Masa caldă în școli. Resursă aici.
e. Infrastructură şcolară civilizată şi sprijin pentru copii: nicio şcoală cu toaletă în curte şi fără acces la utilităţii.
f. Dotarea cu infrastructură tech a elevilor: program de dotare cu echipamente digitale în şcoli şi conexiune internet
g. Parteneriat cu părinţii şi elevii pentru buna administrare a şcolilor: un rol sporit prin implicarea părinţilor şi a elevilor în consiliile de administraţie ale şcolilor şi în decizii asupra oportunităţii unor investiţii la nivelul şcolilor sau în selectarea personalului.
h. Rute de transport şcolar: elevii trebuie să aibă acces la transport local adaptat orarului şcolar.
i. Dezvoltarea de centre comunitare educationale si de tineret, garantarea accesului
gratuit în biblioteci sau cămine culturale si consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învătare, a găsi resursele educationale sau informationale care le lipsesc, precum pentru a lua decizii legate de viată sau de carieră.
j. Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe şi activităţi care să le crească autonomia şi să le dezvolte abilităţi de viaţă precum: voluntariat, învăţare nonformală, solidaritate, activităţi sportive, expresie culturală, stil de viaţă sănătos, mediu, inovaţie, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement şi timp liber, cetăţenie activă, educaţie civică, dezbateri, campanii şi proiecte civice, înţelegere interculturală, etc.
k. Spaţii de joacă şi de mişcare: amenajarea de spaţii de joacă pentru copii, de trasee urbane de cicloturism, centre de recreere şi de mişcare.
l. Programe locale de prevenire şi conştientizare a efectelor şi riscurilor bullying-ului şi discriminării în şcoli şi altor forme de abuzuri asupra copiilor.
m. Campanii în școli și introducerea programelor de colectare selectiva în școli și grădinițe.
n. Educație pentru incluziune în școli – materii opționale unde ar putea să li se prezinte elevilor diverse cazuri de dizabilități, pentru a normaliza interacțiunea.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare