Dumbravita

Program de guvernare locală
Dumbrăvița 2020-2024

Viziunea noastră pentru Dumbrăvița este una europeană, modernă, sigură,
curată și cu o administrație transparentă și orientată spre nevoile cetățenilor.
Vom investi în proiecte de dezvoltare durabilă cum ar fi educația, sănătatea,
infrastructura sau mediul, precum și în dezvoltarea mediului de afaceri.
Alături de colegii mei din USR PLUS, vom face din Dumbrăvița o comunitate
implicată în procesul de luare a deciziilor și o Dumbrăvița cu adevărat legată de
Timișoara.
În cele ce urmează vom prezenta principalele 5 direcții strategice după care
ne ghidăm, precum și propunerile noastre în cadrul fiecăreia, propuneri venite din
dialogul cu cetățenii și pe baza nevoilor locuitorilor din Dumbrăvița, propuneri trecute
prin filtrul specialiștilor, astfel încât ceea ce propunem să fie și fezabil.

5 direcții strategice

1. Educație pentru viitor
Vom crea oportunități performante de educație pentru copiii noștri.

2. Calitatea vieții
Vom asigura servicii comunitare de calitate, fie că vorbim despre sănătate,
siguranță sau timp liber.

3. Dezvoltare prin investiții
Dezvoltarea unei localități necesită surse de finanțare, noi le vom asigura prin
sprijinirea mediului local de afaceri și atragerea de fonduri europene și
guvernamentale.

4. Adminstrație deschisă
Vom oferi cetățenilor o primărie transparentă, digitalizată și cu o administrație
participativă.

5. Dumbrăvița metropolitană
Dumbrăvița este parte a zonei metropolitane a Timișoarei, iar planul nostru de
mobilitate durabilă va ține cont de acest aspect.

Educație pentru viitor

Dumbrăvița este o localitate în care populația crește într-un ritm ridicat, cu o
pondere a copiilor peste media națională. 20% din populația localității noastre are
vârsta sub 15 ani, iar 14% din populația comunei noastre are vârsta sub 10 ani.
Analiza dinamicii demografice a comunei dovedește faptul că în următorii ani
infrastructura școlară și cea preșcolară nu vor putea acoperi nevoile de educație ale
comunității.
În orice localitate modernă, administrația locală este obligată să creeze
oportunități de educație pentru copii. Avem nevoie de creșe, grădinițe, școli pentru
copiii noștri, avem nevoie de echipamente adecvate epocii digitale, avem nevoie de
laboratoare, de un mediu în care copiii noștri să poată performa.
În orice localitate modernă administrația locală este obligată să fie alături de
părinți, să le acorde sprijin și suport în procesul educațional, să creeze o
infrastructură educațională care să fie accesibilă din orice punct al localității.
În orice localitate modernă administrația locală este obligată să încurajeze și
să ofere condiții astfel încât profesorii și educatorii să performeze în procesul
educational.

Vom dezvolta infrastructura educațională, vom oferi profesorilor
șansa de a performa profesional și vom oferi părinților siguranța că
administrația este un partener în construirea viitorului copiilor.

Propuneri:

1. Extinderea infrastructurii educaționale
Vom extinde infrastructura preșcolară și școlară din fonduri proprii și fonduri
europene astfel încât să oferim fiecărui copil accesul facil la educație. Copiii noștri
trebuie să poată urma cursurile unei școli performante în vecinătatea locuinței lor.
1.1. Construirea de creșe și grădinițe noi, în special în zonele Cora și Lac.
1.2. Creșterea capacității școlii primare și gimnaziale, în special prin construirea unei
școli în zona Cora.
1.3. Implementarea facilităților de tip afterschool.
1.4. Dezvoltarea de parteneriate cu liceele de prestigiu din Timișoara pentru
înființarea în Dumbrăvița de clase liceale.

2. Optimizarea și extinderea transportului școlar
Vrem ca elevii să ajungă în siguranţă și la timp la ore, astfel încât părinții să
nu mai fie nevoiţi să folosească autoturismul personal, asigurându-se astfel și o mai
mare fluidizare a traficului.
2.1. Creșterea numărului de microbuze școlare.
2.2. Optimizarea rutelor de transport al elevilor astfel încât să reducem la minimum
timpul petrecut pe drumul către și de la școală.
2.3. Implementarea de rute de transport de la școală către centrele afterschool.

3. Asigurarea unui mediu în care elevii și profesorii să performeze
Pentru a spori performanțele academice vom asigura un mediu educațional
modern, adaptat vremurilor noastre.
3.1. Dotarea sălilor cu echipamente și tehnologie digitală.
3.2. Dotarea laboratoarelor cu echipamente adecvate scopului lor.
3.3. Implementarea sistemelor moderne de studiu online.
3.4. Crearea unei biblioteci școlare digitale.
3.5. instituirea unui sistem de burse de merit și studiu.

4. Asigurarea securității
Fiecare elev trebuie să se simtă încurajat, motivat și în deplină siguranță atât
în spațiile școlare, cât și în proximitatea lor, aceasta fiind o condiție esențială pentru
o educație de calitate. Vom asigura servicii complete pentru a sprijini și a stimula
progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.
4.1. Conformarea tuturor spațiilor destinate educației la normele de siguranță la
incendiu și din punct de vedere sanitar.
4.2. Creșterea securității copiilor prin implicarea poliției locale pe perioada debarcării
/ îmbarcării în microbuzele școlare.
4.3. Creșterea securității spațiilor prin sisteme profesioniste de supraveghere.
4.4. Dotarea unităților școlare cu cabinete medicale și cabinete dentare.

5. Promovarea activităților extrașcolare
Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri și este esențială în
pregătirea lor pentru lumea de azi.
5.1. Promovarea implicării în activități de tip voluntariat.
5.2. Promovarea conceptului de “școală altfel” prin implicarea părinților, a
administrației locale și a parteneriatului cu comunitatea antreprenorială.
5.3. Dezvoltarea de evenimente culturale adresate direct elevilor.
5.4. Încurajarea și organizarea de activități extracurriculare (aptitudini artistice, dans,
muzica, pictura, IT, activități sportive) în parteneriat cu comunitatea.
5.5. Campanii și programe de protecția mediului și colectare selectivă.

Calitatea vieții

52% din populatia Dumbrăviței are vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani.
Dumbrăvița are o populație tânără și activă, o populație care are nevoie de servicii
comunitare de calitate, o populație care are nevoie să petreacă timp liber de calitate.
În orice localitate modernă administrația locală este obligată să ofere servicii
comunitare de calitate, să ofere centre medicale de permanență, oportunități de
petrecere a timpului liber în natură, la activități culturale sau pe terenuri de sport, să
ofere cetățenilor sentimentul de securitate de care au nevoie pentru a fi fericiți.
Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să ofere oportunități de dezvoltare
a centrelor medicale în cadrul cărora locuitorii să poată accesa servicii medicale de
calitate. Ne dorim dezvoltarea spațiilor de relaxare de pe teritoriul comunei și crearea
de noi oportunități de petrecere a timpului liber.
Vrem ca administrația locală a Dumbrăviței să creeze un mediu sigur pentru
dumbrăvițeni acasă și în spațiile publice, dar și pentru afacerile existente pe teritoriul
comunei.


Vom oferi oportunități de dezvoltare a centrelor medicale, a spațiilor
de relaxare și vom facilita un mediu sigur atât acasă cât și în spațiile
publice.


Propuneri:

1. Sănătate
Continuitatea asistenței medicale primare trebuie să fie asigurată și în comuna
noastră, iar prin aceste propuneri ne dorim să creăm cadrul prin care profesioniștii
din domeniul medical să poată veni la timp în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.
1.1. Înființarea a două Centre de Sănătate cu asigurarea serviciului de permanență.
Acestea vor fi localizate astfel încât să ofere acces facil, la orice oră, la servicii
medicale din toate zonele comunei. Un centru ar putea deservi populația din vatra
veche a satului și din cartierele dinspre pădure, iar cel de al doilea pe cea din zona
Cora.
În structura unui Centru de Sănătate vor intra atât cabinete ale medicilor de
familie, cât și cabinete ale medicilor specialiști. Vom crea parteneriate cu clinici
private din Timișoara pentru a-și deschide puncte de lucru în cadrul acestor centre
de sănătate. Ne dorim implementarea unui sistem de spitalizare de zi pentru centrele
medicale, cu durată de maximum 12 ore, în care se vor putea desfășura manevre
medico-chirurgicale ce nu necesita o internare de lungă durata.
2. Oportunități de petrecere a timpului liber
Lipsa spațiilor verzi și de recreere, a terenurilor de sport și a evenimentelor
menite să închege o comunitate are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii
şi stării de sănătate a populaţiei. Tocmai de aceea dorim să ridicăm gradul de confort
al dumbrăvițenilor și să creăm o cultură a utilizării spaţiului public.
2.1. Construirea de parcuri și spații de joacă pentru copii și adolescenți în special
zona Cora și în zona lacului.
2.2. Construirea și amenajarea de spații publice pentru promenadă la liziera Pădurii
Verzi și în zona lacului de acumulare Dumbrăvița.
2.3. Amenajarea malurilor râului Beregsău, ca zonă de relaxare și promenadă.
2.4. Amenajarea de terenuri de sport și zone de recreere și activități pentru
adolescenți (terenuri de baschet, minifotbal sau zonă de skating).
2.5. Promovarea și susținerea sportului de masă și a talentelor locale prin intermediul
Clubului Sportiv Comunal.
2.6. Permiterea accesul pe terenurile de sport ale școlilor, în afara orelor de program.
2.7. Încurajarea inițiativelor cetățenești și a evenimentelor organizate de către
comunitate.

3. Siguranța publică
Siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă obiective fundamentale ale
unei bune guvernări. În timpurile noastre se impune o nouă abordare strategică
integrată, care să ia în considerare situația specifică a Dumbrăviței și vulnerabilitățile
acesteia.
3.1. Asigurarea la nivelul întregii comune a unui sistem de supraveghere video
performant.
3.2. Folosirea indicatoarelor rutiere de semnalizare iluminate permanent, precum și
poziționarea lor în locuri cât mai vizibile, în special în cazul trecerilor de pietoni.
3.3. Analiza și înființarea trecerilor de pietoni în zonele cu trafic intens.
3.4. Dotarea polițiștilor locali cu tehnică modernă.
3.5. Extinderea iluminatului stradal.
3.6. Colaborarea cu comunitatea și specialiști pentru a identifica zonele de risc și
zonele unde sunt necesare restricții de circulație.
3.7. Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

4. Mediu
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Pentru
obţinerea unor rezultate de succes trebuie utilizată o abordarea integrată, prin
adoptarea de strategii pe termen lung şi de planuri de acţiune. Aceasta presupune o
analiză detaliată a legăturilor dintre diferite politici şi responsabilităţi, inclusiv
legăturile între diferite niveluri administrative.
4.1. Programe de informare și de combatere pe cale mecanică și chimică a ambroziei,
inclusiv prin sprijinirea proprietarilor de terenuri în vederea curățării acestora la un
cost mai mic decât cuantumul amenzilor pentru neîngrijirea terenurilor.
4.2. Monitorizarea calității aerului, identificarea surselor de poluare și aplicarea
măsurilor legale.

4.3. Reducerea poluării generate de șantierele în execuție prin respectarea normelor
legale.
4.4. Dezafectarea rampelor clandestine de gunoi și monitorizarea continuă a acelor
locuri.
4.5. Restricționarea traficului greu.
4.6. Plantarea unor bariere verzi în zonele intens circulate.
4.7. Promovarea, educarea și facilitarea creșterii gradului de colectare selectivă a
deșeurilor reciclabile.
4.8. Amplasarea de coșuri de gunoi în locurile publice.
4.9. Identificarea de soluții pentru protejarea faunei locale.
4.10. Parteneriate cu ONG-uri din domeniul protecției animalelor pentru controlarea
câinilor vagabonzi.
4.11. Ecologizarea cursurilor de apă de pe raza localității.

5. Cultură
5.1. Păstrarea identității localității prin susținerea obiceiurilor și tradițiilor locale și
promovarea istoriei sale.
5.2. Promovarea culturii și a artei prin crearea de comunități ale artiștilor și
organizarea de evenimente și tabere de creație.
5.3. Luarea de măsuri de protejare a clădirilor vechi cu arhitectură tradițională locală.

6. Reglementarea urbanistică
Este necesară finalizarea Planului Urbanistic General pentru respectarea
condiţiilor esenţiale pentru calitatea vieţii (acces la utilităţi, spaţii comunitare şi de
recreere, servicii educaţionale, culturale, medicale, mobilitate).
6.1. Asigurarea respectării standardelor de urbanism prin verificări la fiecare fază de
execuție a construcțiilor.
6.2. Organizarea de concursuri în parteneriat cu Organizația Arhitecților din România
si a Registrului Urbaniștilor din România pentru masterplanuri pe segmente/cartiere
din comună. Masterplanurile vor actualiza și completa PUG-ul.
6.3. Adminstrația va fi alături de locuitori pentru realizarea dezideratului “Fără blocuri
între case”.

7. Egalitatea de șanse și gen

Respectarea şi promovarea egalităţii şi a non-discriminării vor fi realizate prin
intermediul unor instrumente şi bune practici care să susţină în mod eficient şi pe
termen lung un proces decizional legal, transparent şi imparţial.
7.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență socială.
7.2. Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.
7.3. Tratamentul egal și non-discriminatoriu al angajaților care își desfăşoară
activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice, la fel şi relaţia acestora cu
cetăţenii cu ocazia furnizării de servicii publice.
7.4. Implementarea de programe locale de prevenire și conştientizare a efectelor şi
riscurilor bullying-ului şi discriminării în şcoli şi a altor forme de abuzuri asupra
copiilor.

Administrație deschisă
În orice localitate modernă administrația locală este obligată să respecte
prioritățile cetățenilor în cheltuirea banilor publici și este obligată să cheltuie în mod
transparent bugetul.
În orice localitate modernă administrația locală trebuie să fie adaptată la
epoca digitală. O primărie modernă are nevoie de un sistem informatic integrat, care
să permită solicitantului să interacționeze cât mai eficient cu administrația și să ofere
o trasabilitate clară a solicitărilor, astfel încât deponentul ei să știe de la început care
va fi parcursul și termenul de rezolvare și să poată afla în orice moment stadiul
acesteia.
Vrem ca administrația locală să aibă un înalt grad de digitalizare atât în relația
cu cetățenii cât și în relațiile pe care primăria le are cu alte instituții.
Vrem ca administrația locală să implementeze bugetarea participativă astfel
încât proiectele comunității să poată fi sprijinite și implementate de către
administrație. Vrem implementarea unui tip de administrație participativă în care
fiecare cetățean să poată face parte din procesul decizional, în care administrația va
asculta în mod activ nevoile comunității.

Vom oferi o administrație digitalizată, transparentă și participativă în
care administrația va asculta în mod activ nevoile comunității.

Propuneri:
1. Transparentizarea și prioritizarea bugetară
Credem în transparența instituțiilor publice: orice nu este în mod explicit secret
din motive legale trebuie să fie accesibil oricărui cetățean, în mod facil, și publicat
online.
1.1. Implicarea și consultarea cetățenilor și a societății civile în construirea bugetului
localității și în prioritizarea investițiilor publice.
1.2. Implementarea unei platforme de transparență bugetară la nivelul site-ului
primăriei. Prin intermediul acestei platforme fiecare locuitor al Dumbrăviței va putea
urmări cheltuielile, veniturile, proiectele de investiții aflate în derulare, contractele,
etc.
1.3. Publicarea proiectelor de buget și a execuțiilor bugetare atât pentru primărie cat
și pentru direcțiile și companiile din subordinea primăriei/Consiliului Local.
1.4. Construirea unui buget orientat către investiții în care cheltuielile pentru
dezvoltare să fie mai mari decât cheltuielile de funcționare.
1.5. Creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale.
1.6. Implementarea standardului ISO 37001 “Fără mită în primărie”.

2. Bugetare participativă
Prin intermediul acestui instrument de lucru, cetățenii pot trimite propuneri de
proiecte și pot decide prin vot proiectele care vor fi incluse în buget, stabilind astfel
prioritățile de investiții. Cu alte cuvinte, mai mult decât consultare cetăţenească,
Bugetul Participativ presupune și transferul către cetățeni a responsabilității
decizionale pentru un procent alocat din bugetul de investiții al comunei:
- Alocarea unui procent din bugetul de investiții pentru proiectele de
bugetare participativă.
- Adoptarea unui punctaj transparent pentru evaluarea proiectelor de
bugetare participativă.

- Adoptarea domeniilor pentru care membrii comunității pot depune
proiecte incluse în bugetarea participativă.
- Publicarea proiectelor depuse în platforma de transparență bugetară
pentru monitorizarea statusului fiecărui proiect acceptat.

3. Digitalizarea administrației
Studiile ne spun că România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană și pe
locul 67 din 193 în lume în ceea ce privește digitalizarea administrației publice.
Administrațiile publice moderne și eficiente trebuie să asigure servicii rapide și de
înaltă calitate pentru cetățeni și un mediu favorabil pentru întreprinderi.
3.1. Dezvoltarea furnizării de servicii online către populație. Scopul administrației va
fi digitalizarea completa a relației cu cetățeanul în următorii 4 ani.
3.2. Smart Community prin adaptarea fluxurilor de lucru și a tehnologiilor folosite de
către administrația publică, astfel încât să permită lucrul cu documente electronice.
3.3. Implementarea de formulare precompletate, uşor de înţeles de către cetăţeni.
3.4. Implementarea unui sistem de management digital al documentelor interne
primăriei și instituţiilor subordonate astfel încât orice cetăţean să poată accesa on-
line orice document (exceptând elementele confidenţiale) aflat în posesia
autorităţilor locale.
3.5. Întocmirea unei hărti digitale (de tip GIS) pentru evidența rețelelor publice de
infrastructură (apa, gaz, canal), a patrimoniului și a proiectelor de investiții în
derulare.
3.6. Introducerea unei aplicații mobile pentru interacțiunea de zi cu zi a cetățenilor
prin intermediul căreia să poată face sesizări oficiale, să poată fi notificați și prin
care să poată avea acces la informații de interes general.

4. Administrare participativă și transparența administrativă
Propunem o reformă radicală a accesului la informații care constă în
publicarea constantă a informaţiilor aferente funcționării instituțiilor locale în format
electronic structurat. Susținem totodată o administrare participativă, adică un dialog
constant cu cetățenii și cu organizațiile nonguvernamentale.
4.1. Transparentizarea ședințelor Consiliului Local
Ședințele de Consiliu Local vor fi în prealabil anunțate, cu prezentarea ordinii
de zi, inclusiv a rapoartelor întocmite de comisiile de specialitate, care stau la baza
adoptării proiectelor de HCL. Toate ședințele de Consiliu Local vor fi transmise online
live, iar înregistrările vor fi disponibile pe site-ul primăriei.
4.2. Organizarea de consultări publice pe teme de interes pentru localitate.
4.3. Implementarea Feedback-ului direct către primar și aparatul acestuia prin
intermediul aplicațiilor specializate, precum și a unor instrumente de sondare a
opiniei cetățenilor pe temele de interes pentru comunitate.
4.4. Parteneriate cu firme specializate pentru monitorizarea comportamentului
angajaților în relația cu cetațenii (mistery client).
4.5. Organizarea evenimentelor de tip “Porțile deschise” și prezentarea
departamentelor, a rolurilor, a circuitului documentelor, etc., dar și pentru evenimente
de tip “Școala altfel”.
4.6. Adoptarea de standarde urbanistice unitare zonale care să ofere spații verzi, de
recreere, un acces facil, utilități și infrastructură adecvată.
4.7. Implementarea normelor de guvernanță corporativă pentru firmele din
subordinea Consiliului Local, prin care se livrează servicii de utilitate publică.
4.8. Transparentizarea achizițiilor publice directe prin elaborarea de proceduri clare,
explicite.
4.9. Profesionalizarea administrației prin pregătirea permanentă a angajaților și prin
atragerea de resurse umane înalt calificate.
4.10. Susținerea înființării unor ONG-uri de reprezentare a cartierelor pentru a putea
avea parteneriate cu primăria și consultări periodice în cadrul primăriei.

Dezvoltare prin investiții

Dezvoltarea unei localități necesită surse de finanțare, pe care noi le vom
asigura prin sprijinirea mediului local de afaceri și atragerea de fonduri europene și
guvernamentale.
În orice localitate modernă administrația locală este obligată să vină în
sprijinul mediului local de afaceri astfel încât să ofere predictibilitate și rapiditate în
procesele administrative.
În orice localitate modernă din România administrația locală este obligată să
atragă fonduri (de la nivel național sau din diversele fonduri puse la dispoziție de către
UE) pentru investițiile necesare dezvoltării comunității.
Vrem ca administrația locală să acționeze ca un partener pentru mediul local
de afaceri, să ajute la promovarea brandurilor locale și a afacerilor de pe teritoriul
comunei. Ne dorim parteneriate cu mediul local de afaceri în cadrul proiectelor
desfășurate de către primărie, ne dorim să dezvoltăm parteneriate solide în procesul
de atragere a fondurilor naționale și europene.

Vom pune accent pe dezvoltarea infrastructurii și vom oferi un
parteneriat mediului local de afaceri.


Propuneri:

1. Investiții publice în străzi, trotuare și căi de acces, infrastructură pentru
plimbari pietonale
1.1. Elaborarea unor proceduri transparente de includere a străzilor în planurile de
modernizare (conexiune cu Timișoara, colector în interiorul localității, grad de
ocupare cu case), precum și un sistem eficient de management pentru a asigura
întreținerea permanentă, rapidă și calitativă a drumurilor.
1.2. Lansarea unui program amplu de reabilitare și eliberare a trotuarelor.
2. Investiții publice în infrastructura de apă și canalizare
Vom asigura buna implementare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și
de colectare și epurare a apelor reziduale existente în comună.
2.1. Investiții în sistemele publice de furnizarea a apei.
Asigurarea aprovizionării cu apă este o prioritate de importanță majoră. În
acest context, vom evalua stadiul de execuție, corelația dintre proiecte și realitatea
din teren.
2.2. Investiții pentru creșterea calității apei potabile din comună și publicarea
periodică a buletinelor de analiză.
2.3. Investiții pentru modernizarea sistemului de canalizare și evaluarea sistemul
actual. Corelarea acestuia cu dezvoltarea comunei în perspectivă.
2.4. Implementarea unui sistem de colectare a apelor pluviale printr-o rețea de
canalizare subterană și renunțarea montării de rigole.
2.5. Consultarea specialiștilor din domeniu prin înscrierea în asociații de profil.
3. Investiții publice în infrastructura de furnizare a energiei electrice, de
gaz și fibră optică
Este necesară tratarea în mod unitar a infrastructurii rutiere cu cea a utilităților.
3.1. Vom sprijini extinderea rețelelor de furnizare a energiei electrice și a gazului.
3.2. Vom investi în infrastructura necesară astfel încât extinderile rețelelor de curent
și fibră optică să se facă în subteran.

4. Investiții Publice în iluminat public
Datele oficiale spun că peste 20% din consumul total de energie electrică al
unei localităţi provine din iluminatul străzilor, ceea ce implică şi costuri ridicate
pentru administraţiile locale. Este necesară o mai bună gestionare a eficienţei
energetice în infrastructura de iluminat public.
4.1. Modernizarea și administrarea sistemului de iluminat public pe bază de
tehnologii LED, punând accent pe iluminatul public stradal prin stâlpi cu panouri
solare sau alte soluții moderne.
4.2. Iluminarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni.
5. Investiții publice în transport public
Vom facilita accesul la un sistem de transport public eficient și confortabil.
5.1. Funcționarea transportului public în baza unui orar afișat și respectat, cu o
frecvență optimă în funcție de valorile de trafic.
5.2. Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de transport în comun.
6. Investiții publice în infrastructură pentru transport alternativ
Nepoluant și fiabil, transportul alternativ (biciclete, trotinete și trotinete
electrice) este prioritizat în toate orașele și comunele europene, moderne, iar bugetul
pentru crearea și îmbunătățirea crește de la an la an.
6.1. Dezvoltarea unor piste de transport alternativ care să ofere siguranță și să
asigure conectarea punctelor de interes public și a cartierelor rezidențiale.
6.2. Amplasarea de parcări de biciclete în zone de interes.

7. Investiții publice pentru eficientizarea energetică
7.1. Implementarea unui program de instalare a panourilor solare, fiind vizate clădirile
publice, pentru a reduce costurile cu energia electrică.
7.2. Analiza fezabilității folosirii energiei geotermale.
7.3. Analiza fezabilității valorificării deșeurilor vegetale și transformarea acestora în
biomasă.

8. Parteneriat cu mediul de afaceri
Vom promova un constant dialog interinstituțional, un parteneriat între
autorități și mediul privat.
8.1. Crearea de facilități fiscale pentru societățile nou înființate, care au sediul social
pe raza comunei, sau care își desfășoară activitatea în Dumbrăvița sau au sediul
social în alte UAT-uri și decid să și-l schimbe.
8.2. Organizarea unui birou în cadrul Primăriei care să identifice și să faciliteze
dezvoltarea activității economice în Dumbrăvița (atragerea de investiții, facilitarea
obținerii aprobărilor și avizelor, organizarea de târguri și expoziții, etc.).
8.3. Dezvoltarea activității economice în zona industriilor și serviciilor nepoluante.
8.4. Dezvoltarea economică prin atragerea investitorilor din domeniul HORECA în
zonele de promenadă sau agrement.
8.5. Promovarea brandurilor locale.
8.6. Crearea de birouri în sistem “shared office”, cu facilități aferente.

9. Fonduri UE
Fondurile europene deschid deja calea investițiilor pentru multe comune din
România. Dumbrăvița trebuie să beneficieze de acestea, realizând astfel proiecte din
alte surse decât bugetul propriu.
9.1 Creșterea procentului de fonduri europene în construcția bugetului de investiții
de cel puțin de 1000 de Euro pe cap de locuitor în următorii 4 ani.

Dumbrăvița metropolitană
Dumbrăvița este parte a zonei metropolitane a Timișoarei, iar planul nostru de
mobilitate durabilă va ține cont de acest aspect.
Dumbrăvița se află într-o strânsă legătură cu Timișoara atât din punct de
vedere teritorial, cât și prin prisma locuitorilor care își desfășoară activitatea în oraș.
Un plan de mobilitate durabilă va trebui să țină cont de acest aspect și să fie
corelat cu cel al Timișoarei și cu căile de interconectare disponibile.
Vrem ca administrația locală să creeze un parteneriat cu administrația
Timișoarei astfel încât să putem oferi un transport în comun de calitate pentru
locuitorii Dumbrăviței.

Vom dezvolta conectivitatea cu Timișoara, vom crește capabilitățile
de transport în comun la nivelul localității (linii care să fie integrate în
rețeaua de transport în comun metropolitan). Vom dezvolta o rețea
de piste de biciclete care să poată fi folosită atât pentru transport cât
și ca modalitate de relaxare.

Propuneri:

1. Elaborarea unui Plan de Mobilitate Durabilă pentru comuna Dumbrăvița și
corelarea acestuia cu PMUD al Municipiului Timișoara.
2. Întărirea parteneriatului cu STPT sau crearea altora noi cu operatori privați, în baza
cărora să se asigure linii de transport public care să conecteze eficient localitatea de
Timișoara.
3. Creșterea numărului de căi de acces către Timișoara prin parteneriat cu primăria
Timișoarei.
4. Dezvoltarea unei rețele de transport alternativ, cu regim mixt: navetă și agrement.
5. Colaborarea cu localități parte din Polul de Creștere Timișoara pentru dezvoltarea
infrastructurii de legătură.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare