Dudeștii Noi

Program politic Dudeștii Noi Întocmit de: Vladimir Traian Panici, Daniel Gubranszki, Dorel Iuga Lozin în data de 15.07.2020 MISIUNE. VIZIUNE. VALORI MISIUNE O comunitate a oamenilor implicați pentru fericirea lor. VIZIUNE (exemplu) Ne dorim să valorificăm resursele pe care le avem la dispoziție și să transformăm localitatea noastră într-una modernă, cu infrastructură la standard europene, cu un nivel de educație, trai și o calitate a serviciilor publice care să permită locuitorilor să se bucure de prosperitate și un mediu de viață plăcut și sănătos. Vom oferi cadrul în care cetățenii să se implice activ în comunitatea lor, sa fie consultați in deciziile majore, să poată propune inițiative, să contribuie la bunăstarea comunității lor și să comunice ușor cu administrația locală. VALORI Familie, integritate, creativitate. INTRODUCERE Prezentarea pe scurt a candidatilor, filiala, necesitatea schimbarii. PREZENTARE GENERALA UAT Comuna Dudeștii Noi se găsește în județul Timiș la 12 Km nord-vest de municipiul Timișoara, cu o populație multietnică, preponderent tânără. Istoria comunei se întinde pe o perioadă de 7 secole, perioadă în care șvabii și-au lăsat amprenta în dezvoltarea satului din punct de vedere urbanistic, social și cultural. În prezent, se află într-o continuă dezvoltare socio-economică și demografică, dar infrastructura și serviciile publice actuale nu satisfac necesitățile comunității. Cu ce probleme specifice vă confruntați? OBIECTIVUL/PROIECTUL PRINCIPAL AL ALIANTEI IN UAT Echipa noastră își propune să înlesnească procesul de atragere a fondurilor europene, să asigure o administrație publică transparentă si mai aproape de localnici prin implicarea lor în dezbaterea publică a problemelor emergente, astfel încât dudeștenii să se simtă acasă și în luarea deciziilor. Comentarii generale: - Vă rog să scoateți informația din formatul tabelar, a fost așa doar ca să vă ajute în primă fază - La fiecare capitol, trebuie să vă gândiți dacă vi se aplică sau nu, și cum anume. De exemplu, la educație, ce anume aveți în sat, grădiniță, școală, liceu? Trebuie extinsă, renovată, dotată, alte intervenții? Alt exemplu: dacă la partea economică nu are rost să spuneți despre crearea unui hub, trebuie scoase de acolo. Ce am pus noi în șablon sunt doar exemple, dar trebuie mereu să vă gândiți la specificul comunei: de exemplu este industrie, sunt mestesugari, sunt fabrici, sunt activitati traditionale? La cultura, ce spatii culturale exista deja, ce mai trebuie? Exista vreun ansamblu de dans, sau persoane care canta? - Trebuie sa adaugati o concluzie cu cele 10 puncte principale Nr. crt. Arie Problemă Soluție USR PLUS 1. O administrație locală digitalizată, profesionistă si curată 1.1 Primărie/CL Ședințe de CL private, nepublicarea proiectelor de HCL, decizii netransparente. Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs. 1.2 Eliberarea resurselor publice din mâna vechilor găști de interese pentru a le pune în interesul cetățenilor și a crește calitatea vieții (instituții, achiziții publice, investiții, funcții publice etc). 1.3 Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale în contextul unei probabile crize de resurse financiare, cu raționalizarea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice; 1.4 Buget participativ: bugetul local va avea o componentă de buget participativ care va fi deschisă către comunitate prin competiție deschisă de idei și proiecte. 1.5 Transparența 100% a cheltuielilor primăriilor: fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS va prezenta fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro). Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor. 1.6 Vom organiza întâlniri periodice cu cetățenii, nu doar în perioada electorală, pentru a da raportul despre activitatea primarului și a consiliului local și pentru a prelua doleanțele cetățenilor. Vom implica cetățenii în luarea deciziilor: vom organiza dezbateri publice pe teme de interes pentru comună. 1.7 Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism. 1.8 Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale: - realizarea si extinderea rețelei de gaz metan. - extinderea pistelor de biciclete, trotuare, lucrări de întreținere șanțuri, podețe. 1.9 Implicarea reală a aleșilor locali în comunicarea directă cu cetățenii. 1.10 Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii prin digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente către cetățeni. 1.11 Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de “autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între toate autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor, va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI). 1.11 Proiect de studiu pentru eliminarea, reducerea sau eficientizarea unor taxe nejustificate 2. Mediu și resursele naturale 2.1 Aer respirabil și reducerea poluării: mai multe parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi precum și prin dezvoltarea unei arhitecturi urbane prietenoase cu mediul. Împădurire eficientă a localității printr-un studiu al curenților de aer. 2.2 Amenajarea de promenade, piste pentru biciclete, piață volantă, valorizarea și integrarea acestora în beneficiul cetățenilor. 2.3 Iluminat public stradal prin stâlpi cu panouri solare. 3. Transport și mobilitate 3.1 Eficientizarea transportului metropolitan. Timișoara- Dudeștii Noi. 3.2 Comunități pentru oameni, nu pentru mașini: eliberarea trotuarelor de mașinile parcate ilegal, în același timp cu amenajarea de noi parcări; 3.3 Repararea/dezvoltarea drumurilor județene în colaborare cu CJT. 3.4 Trasee pietonale de calitate accesibile și persoanelor în scaun rulant, care sa încurajeze deplasările pietonale; 3.5 Supra iluminarea trecerilor pentru pietoni, locuri de parcare suplimentare, calmarea traficului prin impunerea restricțiilor de viteza. 4. Agricultură și dezvoltare rurală 4.1 Creșterea eficienței economice a producătorilor autohtoni și diversificarea ofertei de produse agricole: Măsuri de dezvoltare diferențiată a fermelor mici și mijlocii 4.2 Valorificarea strategică a terenurilor agricole: Măsuri pentru utilizarea corespunzătoare a pajiștilor comunale. Descurajarea acaparării terenurilor agricole și stoparea speculei, prin oferirea de facilități la achiziție pentru membrii localității. Descurajarea și controlul plantelor invazive, buruienilor și gestionarea debarasării de gunoaie și deșeuri din construcții pe terenurile agricole, amenajarea unei platforme ecologice pentru depozitarea selectiva a deșeurilor. 5. Amenajare, planificare teritorială și dezvoltare urbană 5.1 PUG-ul trebuie sa fie în termenul de valabilitate de 10 ani. Dacă nu există, el trebuie elaborat în cel mai scurt timp pentru a oferii localității direcțiile de dezvoltare în domeniul urbanismului. (Dudeștii Noi are sau nu PUG?) 5.2 Construirea unei piețe agro-alimentare cu grupuri sanitare funcționale, surse de apă, locuri de parcare în vecinătate, pentru producătorii locali și comercianți. 5.3 Înfrumusețare comunală prin reabilitarea fondului construit (reparații fațade, trecerea în subteran a cablurilor, eliberarea spațiului verde de obiecte depozitate ilegal) 5.4 6. Cultură 6.1 Identificarea și dezvoltarea unui spațiu la marginea comunei pentru festivaluri și evenimente culturale, în vederea integrării comunei în susținerea proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023 (Parteneriat cu CJT sau alte UAT-uri locale). 6.2 Regulament clar și transparent de închiriere a spațiilor culturale din localitate. 6.3 Realizarea unui studiu pentru o sala multifuncțională de evenimente (nunți, botezuri, concerte, târguri etc.) 6.4 Organizarea de cursuri pentru dezvoltarea abilitaților artistice (dansuri, pictura, teatru, instrumente muzicale etc.) La ce nivel de varsta? Impreuna cu ce institutie, de unde sa vina profesorii? Sa fie schimb inter-generatii? Exista un cerc sau palat al copiilor? 7. Educație, social și tineret 7.1 Renovare-dotare școală/creșă/grădiniță, inclusiv pentru învățarea online. Care se aplică la voi? Ce anume aveți disponibil în comună? 7.2 Facilități pentru profesori cu rezultate foarte bune, inclusiv locative dacă se poate, pentru a-i atrage în rural. 7.3 Dotarea cu infrastructură tech a elevilor: program de dotare cu echipamente digitale în școli și conexiune internet pentru familiile fără resurse. 7.4 Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare nonformală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc. 8. Sănătate si siguranță în comunitățile noastre 8.1 Acțiuni de prevenție în școli și pentru populație (caravane sanitare); cursuri de prim ajutor; programe de nutriție sănătoasă, etc. 8.2 Medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) - Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de sănătate în unitățile de învățământ. 8.3 8.4 9. Economie curată, locuri de muncă pentru comunități prospere, turism 9.1 Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale și industriale locale prin crearea de structuri de afaceri de tip hub/cluster/parcuri industriale și tehnologice și punerea la dispoziție a infrastructurii necesare de transport, a utilităților publice, a terenurilor sau clădirilor special amenajate și a altor facilități pentru atragerea de investitori, realizate în mod modular, cu planificarea investițiilor în funcție de instalarea sau relocarea investitorilor (și nu parcuri industriale pustii, realizate doar pentru cheltuirea de fonduri din proiecte europene, cum vedem în prezent). 9.2 Construirea unei baze de agrement tip ștrand în zona proiectului de notorietate Aquapark. 9.3 Dezvoltarea resursei umane: crearea de programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale/județene a forței de muncă. 9.4 Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural), precum și modernizarea târgurilor și piețelor. 9.5 Modernizarea și amenajarea centrelor istorice, a obiectivelor turistice locale, conservarea și reabilitatea clădirilor de patrimoniu din județ̦. 9.6 Crearea unor piste de biciclete care să lege zona periurbană de Timișoara 9.7 Dezvoltarea și sprijinirea pescuitului sportiv. Unde, cum? 10. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor 10.1 Înființarea si, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple si eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități de a dezvolta o viață independentă și demnă. 10.2 Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi. 10.3 Programe de sprijin a persoanelor abuzate sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor; 10.4 Promovarea reconversiei profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții în special către grupurile vulnerabile Concluzie 10 puncte principale