Bucovaț

BUCOVĂȚ - o comună europeană Noi, echipa USRPLUS Bucovăț, considerăm că bunăstarea comunei și a locuitorilor săi nu poate veni decât prin îmbunătățirea condițiilor de trai și a infrastructurii locale, fie că vorbim de infrastructură rutieră, utilități, educație, sănătate sau locuri de relaxare. Scopul nostru este dezvoltarea de proiecte utile pentru comunitate, făcând din Bucovăț o comună atractivă pentru cetățeni și posibili investitori, deoarece nu există motive pentru care comuna noastră să nu concureze cu zonele urbane în termeni de posibilități sau confort. Suntem îndrăzneți, avem idei și experiența noastră poate fi pusă în slujba dezvoltării comunei Bucovăț într-un mod decisiv. ● Viziunea noastră Comuna Bucovăț are deja o identitate atât pentru locuitorii săi cât și pentru cei ce ne vizitează. Are o istorie lungă (prima atestare la 1492) și se bazează pe oameni harnici și cu spirit întreprinzător. Suntem convinși că imaginea comunei noastre poate fi îmbunătățită atât prin ceea ce natura îi pune la dispoziție cât și prin oamenii din ea. O administrație onestă, transparentă, care să fie atentă și deschisă la solicitările locuitorilor, este cheia către îndeplinirea nu a promisiunilor, ci a viziunilor noastre, a tuturora, candidați și locuitori deopotrivă, pentru o comună europeană. ● Proiectele noastre 1. Transparență decizională și administrativă prin digitalizare Expresii precum: adresă de e-mail, cont curent, plată on-line, comandă on-line, comunicare on-line, rețele de socializare, mesagerie sunt prezente de mulți ani în limbajul uzual al oricărui cetățean, însă se pare că puțin sau deloc în limbajul administrației locale. Vrem o administrație digitală, o administrație ale cărei porți să fie oricând deschise pentru locuitori și în mediul on-line nu doar fizic, prin cozi, birocrație și hârtii. Activitatea Primăriei este în interesul cetățenilor și aceștia trebuie să fie informați despre proiectele care se derulează în comună și despre cum sunt cheltuiți banii comunei. La acest capitol, dorim să facem următoarele: -refacerea completă a site-ului Primăriei astfel încât cetățenii să aibă la îndemână un instrument util atât pentru obținerea de informații despre activitatea Primăriei cât și pentru trimiterea de solicitări și primirea de certificate, adeverințe, fișe fiscale electronice. Aici vom dedica o secțiune pentru publicarea în mod transparent a proiectelor, costurilor acestora, contractelor, licitațiilor și facturilor; -pagini de Facebook pentru primar, viceprimar și consilieri, unde să publicăm activitatea desfășurată, proiectele propuse și stadiul lor și prin care să avem consultări și dialog permanent cu cetățenii comunei; -vom transmite online ședințele de consiliu local și vom publica pe site-ul Primăriei toate proiectele de hotărâri de CL și hotărârile de CL; -vom continua să edităm Monitorul Comunei în formă online; -vom înrola comuna Bucovăț în sistemul ghişeul.ro pentru ca cetățenii să poată vizualiza și plăti online impozitele/taxele și eventualele amenzi; -vom participa la programul WIFI4EU pentru internet gratuit în locurile publice. 2. Educația formează viitorul comunei Educația este esențială pentru viitorul comunității și este cheia reușitei. Toți copiii trebuie să beneficieze de aceleași șanse indiferent de situația socială sau etnie. Acolo unde posibilitățile lipsesc, administrația locală poate interveni astfel încât toți copii să aibă șanse egale pentru viitor. Ne propunem următoarele acțiuni: -vom implementa programul școală după școală. În mod concret acest lucru înseamnă o masă caldă la prânz, program prelungit după ore dedicat efectuării temelor de casă cu suport didactic; -extinderea grădiniței și în Bazoșu Nou prin accesarea de fonduri europene nerambursabile -vom suporta costurile de remunerare a profesorilor implicați în programele after-school, din bugetul local; -vom suporta costurile meselor calde și a cursurilor pentru copiii din familii cu situații materiale precare, din bugetul local ; -vom atrage fonduri pentru programul after-school sub formă de sponsorizări; 3. Sănătatea locuitorilor din Bucovăț Sănătatea este alături de educație, principalul contributor la evoluția societății, așa cum este demonstrat cu prisosință în aceste momente. Ne dorim standarde decente ale medicinei și în comunitatea noastră, ne dorim să putem beneficia de cât mai multe servicii medicale în comuna Bucovăț. Pentru aceasta ne-am propus: -vom asigura atât dotarea necesară, care este în sarcina Primăriei, cât și sprijinul necesar pentru cabinetul de Medicină de Familie -vom face toate eforturile alături de medicul de familie pentru înființarea unui Centru de Permanență care să asigure medicina primară 24 de ore din 24 pentru locuitorii comunei. -renovarea unor spații din proprietatea administrației locale în vederea formării de cabinete medicale ce vor putea fi folosite de medici din oraș din varii specialități, în parteneriat cu unitățile sanitare mari din Mun. Timișoara și primăria comunei Bucovăț. 4. Incurajarea și dezvoltarea de afaceri locale O economie locală prosperă asigură atât autonomia cetățenilor în fața apariției marilor companii cât și bani din surse proprii la bugetul comunei. O comună puternică este aceea care are multiple și variate afaceri locale și care are o atitudine prietenoasă vis-a-vis de inițiativele cetățenilor ei. Obiectivele noastre: -realizarea unei zone de dezvoltare economică (parc industrial) ca motor de dezvoltare economică - vom încuraja și sprijini întreprinzătorii mici și mijlocii prin consultanță și prin facilitarea accesului la fonduri europene. - avem o comunitate de producători agricoli cu potențial mare de dezvoltare pe care ne dorim să-i susținem. -vom asigura locuri de muncă în comună prin derularea unor investiții publice pe fonduri europene; -vom înființa un consiliu consultativ al mediului de afaceri care să se întâlnească lunar cu Primăria pentru a discuta inițiativele și propunerile oamenilor de afaceri; -vom încuraja marile companii care doresc să investească pe raza comunei deoarece acestea oferă locuri de muncă și constituie o sursă importantă de venituri la bugetul local; -vom organiza evenimente de promovare a micilor afaceri locale prin crearea de evenimente gen „Ziua Recoltei” 5. Comuna Bucovăț - oportunități Suntem o comunitate cu o istorie îndelungată și cu frumuseți naturale sau amenajate (Parcul Dendrologic, Pădurea Bucovăț, Balta Bucovăț). Sunt oportunități pe care dorim să le exploatăm în folosul comunității prin: -ne vom implica în organizarea de activități cu diverse ocazii sau sărbători; -ne vom implica în organizarea de evenimente culturale, spectacole de teatru atât pentru adulți, cât și pentru publicul tânăr; - Evenimente care să pună în valoare atracțiile locale -vom organaniza evenimente care să aduca omagiu diverselor evenimente ce au marcat comunitatea. - Amenajarea în scop piscicol a bălții 6. Sport în comunitate Sport nu înseamnă doar meciurile de fotbal care se joacă pe stadion. Când vorbim despre sport ne gândim la tot ceea ce înseamnă mișcare, atât pentru sănătate cât și pentru performanță sau agrement. Noi credem că următoarele măsuri sunt necesare: -legarea de Timișoara prin piste de biciclete; -vom continua proiectele existente a parcurilor și locurilor de joacă și vom renova zonele avariate ale acestor locuri; -vom finanța de la bugetul comunei, în condițiile legii, un club sportiv comunal care să pună accentul pe copii și juniori. -vom întreține și dezvolta baza sportivă existentă; 7. Bucovățul - o comună ecologică Toți suntem responsabili pentru mediul înconjurător, iar administrația trebuie să fie primul exemplu în acest sens, actiunile prioritare fiind: -vom curăța gunoaiele de pe raza comunei. În aceste activități bazate și pe voluntariat vom implica cetățenii comunei, școala și autoritățile locale; -vom pune în practică soluții ecologice de gestionare și valorificare a resturilor vegetale prin tocarea acestora și transformarea în compost; -vom implementa soluții pentru colectarea deșeurilor dificile: materiale de construcții, anvelope, ulei uzat, sticlă de geam, baterii, electrocasnice; -vom asigura și supraveghea golirii periodice și corespunzătoare a acestora; -plantarea de pomi și împădurirea vor fi o prioritate; în aceste activități vom implica cetățenii și școala; -vom combate buruiana ambrozia și vom aplica sancțiuni conform legii pentru cei care nu combat această buruiană pe terenurile pe care le au în proprietate; -vom asigura tunderea corespunzătoare a ierbii pe spațiul public ; -ne vom implica activ prin campanii de informare și educare a copiilor și cetățenilor cu privire la ecologie. În mod concret acest lucru înseamnă campanii pe rețelele de socializarea (Facebook, ș.a.), cursuri pentru copii și afișe în locurile de colectare a deșeurilor. 8. Dezvoltarea culturii locale Avem nevoie de cultură în comunitatea noastră pentru că, în acest fel putem contribui la educația generațiilor care vin, la dezvoltarea și formarea lor pentru societatea în care trăim. În acest sens, revitalizarea căminului cultural și susținerea evenimentelor culturale ocupă un rol important în proiectul nostru. Prin cultură putem oferii exemple tinerilor, iar aceasta este o formă de educație spre care ar trebui sa tindă copiii de azi. -realizarea unui cerc de teatru -realizarea de spectacole tematice cu diverse ocazii sau aniversări ( Ziua Unirii, Ziua Națională etc) -inchirierea Căminului Cultural pentru evenimente private (nunți, botezuri și alte evenimente) 9. Siguranța în comuna noastră Siguranța reprezintă un obiectiv vital căruia îi vom oferi prioritate în proiectul nostru. Cum ne-am gândit noi că putem să aducem lucrurile pe făgașul normalității: -vom continua proiectele de asfaltare și refacere trotuare, șanțuri și podețe; -ne vom implica activ în proiectul regional de canalizare și construire a stație de epurare din gestionea Aquatim. -construirea de canale de drenaj pentru apă pluvială - introducerea de canalizare în comună prin proiecte de dezvoltare europene - amplasare de hidranți pentru intervenție rapidă în caz de incendii. - iluminat public prin panouri solare utilizând fonduri europene 10. Lăcașe de cult Religia reprezintă pentru poporul român un punct de referință morala și încă constituie un criteriu decizional între bine și rău. Comuna noastră are 2 lăcașe de cult de confesiune creștin-ortodoxe și un lăcaș de cult de confesiune baptistă. Ne propunem să fim sprijin echidistant, în măsura posibilităților și legislației, pentru confesiunile religioase din comuna noastră. VARIANTA NOUA CONFORM INDICATII BUCOVĂȚ - o comună europeană Noi, echipa USRPLUS Bucovăț, considerăm că bunăstarea comunei și a locuitorilor săi nu poate veni decât prin îmbunătățirea condițiilor de trai și a infrastructurii locale, fie că vorbim de infrastructură rutieră, utilități, educație, sănătate sau locuri de relaxare. Scopul nostru este dezvoltarea de proiecte utile pentru comunitate, făcând din Bucovăț o comună atractivă pentru cetățeni și posibili investitori, deoarece nu există motive pentru care comuna noastră să nu concureze cu zonele urbane în termeni de posibilități sau confort. Suntem îndrăzneți, avem idei și experiența noastră poate fi pusă în slujba dezvoltării comunei Bucovăț într-un mod decisiv. ● Viziunea noastră Comuna Bucovăț are deja o identitate atât pentru locuitorii săi cât și pentru cei ce ne vizitează. Are o istorie lungă (prima atestare la 1492) și se bazează pe oameni harnici și cu spirit întreprinzător. Suntem convinși că imaginea comunei noastre poate fi îmbunătățită atât prin ceea ce natura îi pune la dispoziție cât și prin oamenii din ea. O administrație onestă, transparentă, care să fie atentă și deschisă la solicitările locuitorilor, este cheia către îndeplinirea nu a promisiunilor, ci a viziunilor noastre, a tuturora, candidați și locuitori deopotrivă, pentru o comună europeană. ● Proiectele noastre 1. Transparență decizională și administrativă prin digitalizare Expresii precum: adresă de e-mail, cont curent, plată on-line, comandă on-line, comunicare on-line, rețele de socializare, mesagerie sunt prezente de mulți ani în limbajul uzual al oricărui cetățean, însă se pare că puțin sau deloc în limbajul administrației locale. Vrem o administrație digitală, o administrație ale cărei porți să fie oricând deschise pentru locuitori și în mediul on-line nu doar fizic, prin cozi, birocrație și hârtii. Activitatea Primăriei este în interesul cetățenilor și aceștia trebuie să fie informați despre proiectele care se derulează în comună și despre cum sunt cheltuiți banii comunei. La acest capitol, dorim să facem următoarele: -refacerea completă a site-ului Primăriei astfel încât cetățenii să aibă la îndemână un instrument util atât pentru obținerea de informații despre activitatea Primăriei cât și pentru trimiterea de solicitări și primirea de certificate, adeverințe, fișe fiscale electronice. Aici vom dedica o secțiune pentru publicarea în mod transparent a proiectelor, costurilor acestora, contractelor, licitațiilor și facturilor; -pagini de Facebook pentru primar, viceprimar și consilieri, unde să publicăm activitatea desfășurată, proiectele propuse și stadiul lor și prin care să avem consultări și dialog permanent cu cetățenii comunei; -vom transmite online ședințele de consiliu local și vom publica pe site-ul Primăriei toate proiectele de hotărâri de CL și hotărârile de CL; -vom continua să edităm Monitorul Comunei în formă online; -vom înrola comuna Bucovăț în sistemul ghişeul.ro pentru ca cetățenii să poată vizualiza și plăti online impozitele/taxele și eventualele amenzi; -vom participa la programul WIFI4EU pentru internet gratuit în locurile publice. 2. Dezvoltarea prin fonduri europene, cea mai viabilă sursă de dezvoltare accelerate Fondurile europene sunt o sursă disponibilă pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung, pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția autorităților cât și a cetățenilor fiecărui stat membru pentru o suită largă de proiecte menite dezvoltării locale și generale. Dorim să maximizăm gradul de absorbție a fondurilor pe toate axele pe care putem și în acest scop ne-am propus: -înființarea unui departament în administrația locală care să aiba ca scop scrierea proiectelor europene eligible, bazate pe nevoile comunei. -în caul în care nu se poate internaliza, departamentul se va constitui externalizat, printr-un partener cu experiență elocventă. 3. Educația formează viitorul comunei Educația este esențială pentru viitorul comunității și este cheia reușitei. Toți copiii trebuie să beneficieze de aceleași șanse indiferent de situația socială sau etnie. Acolo unde posibilitățile lipsesc, administrația locală poate interveni astfel încât toți copii să aibă șanse egale pentru viitor. Ne propunem următoarele acțiuni: -vom implementa programul școală după școală. În mod concret acest lucru înseamnă o masă caldă la prânz, program prelungit după ore dedicat efectuării temelor de casă cu suport didactic; -vom atrage fonduri pentru programul școală după școală sub formă de sponsorizări; -vom suporta costurile de remunerare a profesorilor implicați în programele școală după școală, din bugetul local; -vom suporta costurile meselor calde și a cursurilor pentru copiii din familii cu situații materiale precare, din bugetul local; -extinderea grădiniței și în Bazoșu Nou prin accesarea de fonduri europene nerambursabile 4. Sănătatea locuitorilor din Bucovăț Sănătatea este alături de educație, principalul contributor la evoluția societății, așa cum este demonstrat cu prisosință în aceste momente. Ne dorim standarde decente ale medicinei și în comunitatea noastră, ne dorim să putem beneficia de cât mai multe servicii medicale în comuna Bucovăț. Pentru aceasta ne-am propus: -vom asigura atât dotarea necesară, care este în sarcina Primăriei, cât și sprijinul necesar pentru cabinetul de Medicină de Familie -vom face toate eforturile alături de medicul de familie pentru înființarea unui Centru de Permanență care să asigure medicina primară 24 de ore din 24 pentru locuitorii comunei. -renovarea unor spații din proprietatea administrației locale în vederea formării de cabinete medicale ce vor putea fi folosite de medici din oraș din varii specialități, în parteneriat cu unitățile sanitare mari din Mun. Timișoara și primăria comunei Bucovăț. 5. Incurajarea și dezvoltarea de afaceri locale O economie locală prosperă asigură atât autonomia cetățenilor în fața apariției marilor companii cât și bani din surse proprii la bugetul comunei. O comună puternică este aceea care are multiple și variate afaceri locale și care are o atitudine prietenoasă vis-a-vis de inițiativele cetățenilor ei. Obiectivele noastre: -realizarea unei zone de dezvoltare economică (parc industrial) ca motor de dezvoltare economică; -vom încuraja marile companii care doresc să investească pe raza comunei (deoarece acestea oferă locuri de muncă și constituie o sursă importantă de venituri la bugetul local) oferind facilități prin proiectele de infrastructură și utilități; - vom încuraja și sprijini întreprinzătorii mici și mijlocii prin consultanță și prin facilitarea accesului la fonduri europene. -vom asigura locuri de muncă în comună prin derularea unor investiții publice pe fonduri europene; -vom înființa un consiliu consultativ al mediului de afaceri care să se întâlnească lunar cu Primăria pentru a discuta inițiativele și propunerile oamenilor de afaceri; - avem o comunitate de producători agricoli cu potențial mare de dezvoltare pe care ne dorim să-i susținem. -vom organiza evenimente de promovare a micilor afaceri locale prin crearea de evenimente gen „Ziua Recoltei” 6. Comuna Bucovăț – oportunități culturale Suntem o comunitate cu o istorie îndelungată și cu frumuseți naturale sau amenajate (Parcul Dendrologic, Pădurea Bucovăț, Balta Bucovăț). Sunt oportunități pe care dorim să le exploatăm în folosul comunității prin: -implicarea în organizarea de activități cu diverse ocazii sau sărbători cum ar fi zilele comunei sau alte zile cu importanță specifică zonei dorindu-ne să popularizăm cultura noastră prin aceste activități cât și să ne îmbogățim cultural prin invitarea în cadrul evenimentelor de ansambluri și talente atât regionale cât și locale; -realizarea unui cerc de teatru (destinate copiilor și tinerilor) -inchirierea Căminului Cultural pentru evenimente private (nunți, botezuri și alte evenimente) 7. Sport în comunitate Sport nu înseamnă doar meciurile de fotbal care se joacă pe stadion. Când vorbim despre sport ne gândim la tot ceea ce înseamnă mișcare, atât pentru sănătate cât și pentru performanță sau agrement. Noi credem că următoarele măsuri sunt necesare: -legarea de Timișoara prin piste de biciclete cu scopul de a oferi posibilitatea de navetă în siguranță între comuna noastră și Timișoara cât și pentru a putea practica ciclismul în scop de agrement dar și legarea Bucovățului de Bazoșu Nou până la Parcul dendrologic folosind facilitățile programului PMUD; -vom continua proiectele existente a parcurilor și locurilor de joacă și vom renova zonele avariate ale acestor locuri; -vom întreține și dezvolta baza sportivă existentă și vom finanța de la bugetul comunei un club sportiv comunal care să pună accentul pe copii și juniori. 8. Bucovățul - o comună ecologică Toți suntem responsabili pentru mediul înconjurător, iar administrația trebuie să fie primul exemplu în acest sens, actiunile prioritare fiind: -vom curăța gunoaiele de pe raza comunei. În aceste activități bazate și pe voluntariat vom implica cetățenii comunei, școala și autoritățile locale; -vom pune în practică soluții ecologice de gestionare și valorificare a resturilor vegetale prin tocarea acestora și transformarea în compost; -vom implementa soluții pentru colectarea deșeurilor dificile (materiale de construcții, anvelope, ulei uzat, sticlă de geam, baterii, electrocasnice) și vom asigura supraveghea golirii periodice și corespunzătoare a acestora prin implicarea operatorului de colectare a deșeurilor (ReTim) prin alcătuirea unui program trimestrial privind amplasarea de containere de colectare atât în Bucovăț cât și în Bazoșu Nou. -plantarea de pomi și împădurirea vor fi o prioritate; în aceste activități vom implica cetățenii și școala; -vom combate buruiana ambrozia și vom aplica sancțiuni conform legii pentru cei care nu combat această buruiană pe terenurile pe care le au în proprietate; -vom asigura tunderea corespunzătoare a ierbii pe spațiul public și reîmprospătarea ei; -ne vom implica activ prin campanii de informare și educare a copiilor și cetățenilor cu privire la ecologie. În mod concret acest lucru înseamnă campanii pe rețelele de socializarea (Facebook, ș.a.), cursuri pentru copii și afișe în locurile de colectare a deșeurilor. 9. Siguranța în comuna noastră Siguranța reprezintă un obiectiv vital căruia îi vom oferi prioritate în proiectul nostru. Cum ne-am gândit noi că putem să aducem lucrurile pe făgașul normalității: -vom continua proiectele de asfaltare și refacere trotuare, șanțuri și podețe; -ne vom implica activ în proiectul regional de canalizare și construcție a stației de epurare ce va fi predate ulterior în exploatare și întreținere spre Aquatim. -construcția de canale de drenaj pentru apă pluvială -introducerea de canalizare în comună prin proiecte de dezvoltare europene prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), axa prioritară 2 -amplasare de hidranți pentru intervenție rapidă în caz de incendii. -iluminat public prin panouri solare utilizând fonduri europene prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), axa prioritară 1. 10. Lăcașe de cult Religia reprezintă pentru poporul român un punct de referință morala și încă constituie un criteriu decizional între bine și rău. Comuna noastră are 2 lăcașe de cult de confesiune creștin-ortodoxe și un lăcaș de cult de confesiune baptistă. Ne propunem să fim sprijin echidistant, în măsura posibilităților și legislației, pentru confesiunile religioase din comuna noastră.