Biled

10 Obiective și 55 de Idei pentru a trăi mai fericiți în Biled 1. Condiții de trai moderne, adaptate secolului 21 În anul 2020 în loc să discutăm despre smart village, din păcate, noi încă ne lovin de probleme ce țin de nevoile de bază ale cetățeanului. Drumuri asfaltate calitativ, apă curentă și energie electrică fără întreruperi, rețea de canalizare, podețe și capete de pod, trotuare, stropire împotriva țânțarilor sau controlul cainilor maidanezi periculoși, noul PUZ dedicat tinerilor, adunarea deșeurilor vegetale ș.a.m.d. Toate acestea sunt elemente care țin de condiții de trai decente, adaptate vremurilor în care trăim. Considerăm că este de la sine înțeles că noua administrație locală rebuie să asigure aceste nevoi de bază și să finalizeze șantierele începute iar din acest motiv nu vom dezvolta aceste subiecte, a căror implementare considerăm că poate fi realizată prin alegerea unor oameni onești și competenți în Consiliul Local. În schimb, vom vorbi despre cele 10 obiective pe care și peste 50 de idei prin care dorim să aducem un impact pozitiv în viața locuitorilor din Biled, să transformăm comuna noastră în locul în care oricine să își dorească să locuiască. 2. Educația pentru copiii noștrii ca fundament pentru viitorul comuneii a. Abandon școlar 0 prin implicarea departamentului social din primărie și chiar al primarului (ca reprezentnt al comunității) în cazurile care prezintă un asemenea risc b. Amenajarea, dotarea și întreținerea grădiniței și a școlii în totalitate, inclusiv curte și sală/teren de sport. c. Alocarea de fonduri pentru a oferi gratuit copiiilor cursuri de limba germană la sfârșitul orelor din orarul școlar. Participarea este opțională. Cunoașterea acestei limbi străine cu veche tradiție în Biled va reprezenta o foarte bună oportunitate de angajare în viitor d. Burse de merit pentru elevi cu rezultate școlare de excepție. e. Facilități locative pentru a atrage profesori buni în comună. f. Transport școlar asigurat pentru elevii care urmează studiile liceale în Timișoara.. Luăm în considerare achiziționarea unui autobuz propriu care va servi comunității și în alte scopuri. 3. Administrație locală pentru cetățeni - transparentă, profesionistă, digitalizată a. Audit pentru ultimele 4 mandate. Pentru a înțelege unde s-a blocat dezvoltarea comune și dacă se poate recupera vreun prejudiciu. b. Invitarea cetățenilor la toate ședințele ale Consiliului Local prin intermediul Monitorului de Biled și online prin Facebook. Publicarea în avans a ordinei de zi a ședințelor. c. Transmiterea live online a ședințelor de Consiliu Local d. Punerea în dezbatere publică a proiectelor importante pentru comunitate. Exemplu este demolarea grădiniței care putea fi dezbătută și explicată public. e. Reorganizarea organigramei primăriei fără a concedia personalul angajat în acest moment. Trebuie schimbat sistemul și cultura organizațională și nu oamenii. Angajații trebuie ajutați să se dezvolte profesional prin cursuri sau traininguri și să aibă în față o posibilă carieră. f. Bugetare Participativă - 2% din bugetul anual al comunei este dedicat proiectelor propuse și votate de către cetățeni g. Publicarea execuției financiare (cum s-au cheltuit banii) la început de an pentru anul precedent. h. Relații cu publicul în mediul online. Pentru a eficientiza comunicarea cu instituția primăriei, locuitorii comunei vor putea să dialogheze online cu secretariatul primăriei și chiar să programeze audiențe online cu primarul sau viceprimarul. i. Webiste modern care să ofere informații utile, modele de cereri și formulare tipizate, posibilitatea plății online a impozitelor și semnarea electronic a avizelor și a altor documente de către instituția primăriei, fără să mai fie nevoie deplasarea la fața locului. 4. Dezvoltare strategică și economică cu accent pe calitatea vieții a. Dezvoltarea laturii turistice a comunei prin crearea unor obiective turistice de interes major în regiunea de vest a țării. Astfel generăm noi venituri la buget și permitem dezvoltarea unor noi servicii private care contribuie la rândul lor la prosperitatea comunei. b. Locuri de muncă prin atragerea unor noi investitori. Stă în puterea aleșilor să facă lobby și să ofere beneficii, în limita legii, pentru a convinge că Biled este locul optim pentru a investi. c. Crearea de parteneriate și înfrățiri cu localități din Austria și Germania prin prisma faptului că Răzvan Sorca este vorbitor de limba germană și Biled are o puternică tradiție germană. Acest tip de colaborare este o sursă extraordinară de schimb de experiență și bune practici și poate fi extins și la parteneriate între comunitate și școli d. Cartier nou pentru tineri dotat cu rețele edilitare e. Dezvoltarea pescuitului sportiv ca punct de reper în regiunea de vest a țării 5. Servicii sociale incluzive pentru o viață mai bună a. Crearea și finanțarea Serviciului Public Cresă b. Inserție în câmpul muncii a celor care beneficiază de ajutor social și pot fi reintegrați prin programe de consiliere și formare profesională. Complementar, organizăm bursa locurilor de muncă în comună c. Coordonarea asistaților sociali pentru menținerea curățeniei și ordinii pe teritoriul întregii comune, nu doar în zona centrală 6. Transport și mobilitate prietenoase a. Zonă pietonală nouă în centrul comunei, în preajmă noii biserici ortodoxe și a căminului cultural b. Pistă de bicicleta pe strada principală, dintr-un capăt al comunei într-altul c. Trotuar pe toate străzile d. Limitator de viteza pe drumul de masini în zona centrala, în apropierea școlii și pe strada gării și Indicatoare rutiere pentru intersectiile drumurilor asfaltate e. Autovehicule ecologice (electrice sau hibrid) în cazul unor noi achiziții f. Suprailuminarea trecerilor de pietoni de pe DN6 7. Comunitate, Cultură și Tineret împuternicite a. Kirchweih - festival cu amploare judeteana. Dans, muzica si gastronomie germana. Creștem notorietatea comunei și atragem venituri pentru comuna prin servicii adiacente festivalului b. Zilele Biledului - eveniment pentru toate vârstele și gusturile cu muzica și momente artistice diversificate c. Ziua de cultură - o zi pe luna organizăm un eveniment cultural la căminul cultural. Teatru, film, operetă sunt spectacole care pot fi adaptate și organizate pentru locuitorii comunei. d. Incurajarea cititului prin modernizarea bibliotecii, crearea unui club de carte și amplasarea unor rafturi de cărți în spații publice (Stații de autobus, partucuri) e. Consiliul Tineretului - structura cu rol onorfic creata pentru reprezentarea intereselor tineretului in fata administratie publice, dezvoltarea responsabilității și a spiritului civic f. Casa Tineretului - spații local și finanțat de primărie pentru auto-gospodarire și desfășurarea de activități de dezvoltare personală de către și pentru tineretul comunei. g. Consultarea Asociației Pensionarilor în decizii cu impact pentru această grupă de vârstă și invitarea reprezentanților acesteia sa participe la ședințele Consiliului Local h. Organizare recurentă companii de donare sânge i. Realizarea de parteneriate cu societatea civilă şi crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin implicarea vârstnicilor care doresc să fie activi. j. Accesibilizare spaţii publice, instituţii, infrastructură rutieră uşor accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate. k. Programe de sprijin a persoanelor abuzate sau persoanelor vulnerabile, precum şi măsuri de sprijin a victimelor; 8. Sport și mișcare ca mod de viață a. Teren multisport acoperit pentru practicarea gratuită a mai multor sporturi pe aceeași suprafață: fotbal, handbal, tenis, baschet, tenis de masa. b. Finanțarea clubului sportiv dedicat copiilor cu ramuri sportive: fotbal, handbal, karate, dansuri. La cererea părinților, sau chiar a copiilor, se pot susține și alte sporturi. c. Competiții sportive organizate recurent pentru ramurile sportive susținute în cadrul clubului sportiv 9. Mediu protejat și resurse naturale puse în valoare a. Iluminat public al străzilor și al instituțiilor publice prin energie regenerabilă b. Exploatarea resurselor geotermale aflate pe teritoriul comunei. c. Centru de donare obiecte pentru încurajarea reutilizării obiectelor prin donare sau troc d. Stație de încărcare mașini electrice pentru localnicii, pentru a crește notorietatea comunei dar și pentru a genera venituri din opririle celor care tranzitează comuna și nu au opțiune pentru încărcare e. Reutilizarea deșeurilor vegetale și descurajarea arderii acestora de către cetățeni 10. Siguranță, confort și ordine publică a. Sistem funcțional de supraveghere video pe raza comunei b. Program de reducere a cainilor fără adăpost, adoptand modele de succes din străinătate. c. Stropire modernă și eficientă cu drona la nivel scăzut de înălțime împotriva insectelor. d. Combaterea ambroziei de pe spațiile publice și private e. Rezolvarea situației a gunoiului prin crearea și implementarea unei strategii locale integrate de gestionare a deșeurilor în concordanță cu legislația europeană în domeniu