Recomandări vizând buna funcționare a centrelor rezidențiale în starea de alertă

Ținând cont de faptul că am ieșit din starea de urgență și apreciind necesară organizarea activităților în cadrul centrelor rezidențiale pentru copiii și adulții cu dizabilități, care impune luarea unor măsuri restrictive care să prevină apariția bolii COVID19, membrii CNPP Social PLUS subliniază că trecerea de la starea de urgență la starea de alertă trebuie să fie făcută gradual, iar responsabilitatea financiară pentru implementarea unui Plan de continuitate să fie întărită printr-un act normativ care să fie în acord cu obligația autorităților locale în gestionarea situației specifice in care ne regăsim cu toții,

CNPP Social PLUS propune:

 1. Testarea gratuită, periodică, de către DSP, a tuturor angajaților din cadrul centrelor pentru prevenirea pandemiei în rândul beneficiarilor.
 2. Testarea gratuită de către DSP a beneficiarilor care vor ieși din centru în vederea prestării muncii, ținând cont că sunt beneficiari care dețin contracte individuale de muncă, actualmente suspendate din motive de SARS CoV-2.
 3. Alocarea fondurilor necesare de la bugetul statului pentru asigurarea decontărilor de hrană, cazare și transport pentru personalul care va intra în ture pe perioade acceptate și aprobate de șeful serviciului social.
 4. Întocmirea Fișelor de risc pentru rezidenți, dar și pentru angajați și consilierea socială, medicală și psihologică a celor identificați cu risc ridicat de infectare și comorbidități.
 5. Instituirea, reevaluarea și monitorizarea măsurilor de protecție specială să se realizeze în continuare în baza documentelor/actelor ce vor fi transmise electronic, prin poștă sau fax. Efectuarea deplasării în teren pentru evaluarea inițială a situației semnalate – doar în situaţii de urgenţă bine justificate, iar angajații să dispună de echipament complet de protecție.
 6. Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu dizabilități să se desfășoare pe baza documentelor transmise în format electronic, prin postă, curier etc, pe baza interviului telefonic cu beneficiarul și video pe Whatsapp sau orice alt mijloc de comunicare video la distanță.

În ceea ce privește evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap care sunt nedeplasabile și pentru care nu există alt mijloc de evaluare conform documentelor și pe whatsapp video sau alt mijloc de comunicare video la distanță, evaluarea să se efectueze pe baza documentelor.

Certificatele de încadrare în grad de handicap se vor trasmite prin poștă cu confirmare de primire și vor avea atașate fluturași cu drepturile și facilitătile de care beneficiază conform gradului obținut.

 1. Evaluarea complexă a copilului cu dizabilități:
 • Reevaluarea certificatului de încadrare în grad de handicap să se desfășoare pe baza documentele necesare care vor fi trimise pe emailul serviciului de către părinte/reprezentant legal, de SPAS-uri, prin poștă. Evaluarea complexă de către echipa pluridisciplinară să fie realizată pe baza interviului telefonic cu părintele/copil și/sau orice alt mijloc de comunicare video  la distanță.
 • Evaluarea cazurilor noi: documentele necesare să fie în continuare trimise pe emailul serviciului de către părinte/reprezentant legal, de SPAS-uri, prin poștă. Evaluarea complexă de către echipa pluridisciplinară să fie realizată pe baza interviului telefonic cu părintele/copil și/sau orice alt mijloc de comunicare video  la distanță. În situația în care, părintele nu are posibilitatea de a comunica prin mijloace video, se vor putea respecta procedura de evaluare așa cum este prevăzută în Ord. nr.1985/2016 doar în următoarele condiții: – în incinta sediului va intra câte 1 persoană/1 părinte însoțit de copil, la data programării stabilite; – părintele și copilul va purta obligatoriu mască
 1. Continuarea obligativității izolării preventive la locul de muncă a personalului– e necesară emiterea unui act normativ care să continue posibilitatea angajatorului de a dispune organizarea muncii în ture.
 2. Introducerea obligației declarației pe propria răspundere în conformitate cu art.326 și 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, atât de către personalul angajat cât și de persoanele care vor intra în incinta instituției și a centrelor. Persoanele din afara instituției au acces în sediile DGASPC doar în situații bine justificate, vor fi legitimate și înscrise într-un Registru special de evidență de către persoanele care asigură paza cladirilor. Permiterea vizitelor rudelor și aparținătorilor în condiții de siguranță, cu instruire prealabilă și obligativitatea purtării măștii, a mănușilor și a păstrării distanței de siguranță, sub supraveghere.
 3. Activitatea de Relații cu publicul să fie menținută prin comunicare telefonică, fax, mail.

 

* Material de CNPP Social PLUS

Sursa: https://stiri.plus/recomandari-vizand-buna-functionare-a-centrelor-rezidentiale-in-starea-de-alerta/


Versiune #1
Creat la Mon, May 18, 2020 11:43 AM de Mariana Țînțărean
Modificat la Mon, May 18, 2020 11:45 AM de Mariana Țînțărean