Drepturile angajaților trebuie respectate

1. Considerații de ordin general 

Asistența socială este menită să determine schimbarea socială, având contribuţii însemnate la reconfigurarea structurilor sociale ale secolului XXI, în contextul interdependenţei globale actuale care determină  noi  responsabilități în procesul de dezvoltare socială.

Asistența socială presupune mai înainte de toate dragoste de oameni și este necesar a fi profesată de oameni profesioniști, cu aptitudini de chemare și dăruire, care au disponibilitatea să se dedice, și să înțeleagă suferința celor năpăstuiți de viață.

Valorile constitutive precum: performanța, eficiența, profesionalismul, promptitudinea, corectitudinea, onestitatea, integritatea, satisfacția beneficiarilor noștri stau la baza misiunii  DGASPC-urilor și reprezintă credințe împărtășite de către toți angajații.

 2. Sediul materiei: OM 8/2020, OUG 82/2020 și Legea 197/2012

În acest context, prevederile Ordonanței militare nr.8: 

„(1) Se instituiepe perioada stării de urgenţămăsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art. alin. (1) pe o perioadă de 14 zile. 

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliupe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncăprezenţa personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.” 

 Se respectă de către toți angajații Centrelor cu mare responsabilitate și eforturi substanțiale atât profesionale cât și personale. 

Prin OUG82/21.05se recunosc aceste eforturi ale personalului din cadrul centrelor rezidențiale și se aprobă acordarea unui stimulent de risc pentru întreaga perioadă a stării de urgență în sumă brută de 1150 lei. 

Contrarietatea apare în art.1 al actului normativ precitat care prevede la alin (4) : 

Furnizorii de servicii sociale au obligaţia de a fi acreditaţiiar serviciile sociale prevăzute la alin. (1) din subordinea lor  fie licenţiate saudupă caz deţină aviz de înfiinţare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat. 

Conform Legii 197/2012, acreditarea și licențierea serviciilor sociale reprezintă o activitate administrativă de evaluare și certificare a respectării criteriilor și standardelor reglementate, ca atare condiționarea acordării unui stimulent ca recunoaștere extrinsecă, financiară a eforturilor depuse de către personalul din aceste Centre este complet lipsită de sens.

La nivelul multor DGASPC-uri există situații în care din motive obiective anumite centre să nu dețină licențe sau planurile de restructurare a centrelor să nu fie avizate de către ANPD, dar acestea pot face obiectul unor inspecții efectuate de inspectorii sociali ai AJPIS-urilor, nicidecum să devină o obligație corelativă a dreptului angajaților de a primi acest stimulent de risc.

Subliniem faptul că responsabilitatea existenței licențelor și planurilor avizate nu incumbă angajaților din serviciile sociale,  ca atare apreciem că acești nu pot fi sancționați pentru lipsa unor documente pentru a deveni eligibili să primească ceea li se cuvine pentru eforturile depuse pe perioada stării de urgență.

Cu titlu de exemplu, în această situație sunt mai mult de 1.287 de angajați care nu vor primi stimulentul de risc, iar sume importante de bani nu ar fi decontate din fonduri europene, exercitând o presiune ridicată pe bugetele consiliilor județene respective care ar trebui să acorde aceste stimulente:

DGASPC Sibiu 3 centre 114 angajați 131.100 lei 

DGASPC Mureș 3 centre 238 angajați 273.700 lei 

DGASPC Cluj 13 centre286 angajați 329.721 lei 

DGASPC Suceava centru215 angajați 247.250 lei 

DGASPC Tulcea 3 centre 167 angajați 192.050 lei 

DGASPC Călărași centru 87 angajați 100.050 lei 

DGASPC Giurgiu 4 centre180 angajați 207.000 lei 

Luând în considerare faptul  o prioritate majoră a Guvernului trebuie  fie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor europene și având în vedere stabilirea categoriilor de beneficiari eligibili în cadrul Programului Operaţional „Capital umansolictiăm acestuia să aloce de la bugetul statului fondurile necesare județelor în care sunt centre care nu respectă condiția stipulată în alin (4). 

Astfeldevine posibilă respectarea dreptului a sute și chiar mii de angajați din sistemul rezidențial de asistență socială din România, ale căror eforturi trebuie răsplătite indiferent de sursa de finanțare. 

 

* Material de Laura Vîlsan, Grupul de lucru Servicii Sociale, Comisia Națională de Politici Publice PLUS

Sursa: https://stiri.plus/stiri-ro/drepturile-angajatilor-trebuie-respectate/