Viziune

Ne propunem să transformăm „handicapul” de astăzi al satelor românești într-un avantaj socio-economic prin dezvoltarea durabilă a mediului rural și prin încurajarea și sprijinirea dezvoltării unei clase de mijloc la sate.

Ne dorim ca România să își poată asigura securitatea alimentară și să fie un jucător important în comerțul agroalimentar european și internațional, prin dezvoltarea sectorului agricol în mod durabil și competitiv, capabil să exporte produse cu valoare adăugată înaltă în condițiile provocărilor la nivel global.

Prezervarea resurselor naturale și contracararea schimbărilor climatice reprezintă condiții esențiale pentru agricultura viitorului, iar realitățile cotidiene ne demonstrează că trebuie luate măsuri urgente în acest sens. Conectarea cercetării agricole autohtone cu cercetarea din domeniile conexe, cum ar fi mediul și schimbările climatice, precum și cu institutele și centrele de cercetare europene și mondiale, trebuie să reprezinte o prioritate. Este important să se pună accent pe conștientizarea agricultorilor cu privire la riscurile legate de pierderile de producție și volatilitatea prețurilor, precum și cu privire la măsurile care se impun pentru contracararea efectelor schimbărilor climatice.

Consolidarea comunităților rurale și eradicarea sărăciei reprezintă un pilon important al viziunii PLUS pentru spațiul rural. Chintesența politicii noastre sunt oamenii și nevoile lor, iar obiectivele și direcțiile de acțiune converg spre acest deziderat. Ne propunem să schimbăm realitatea oglindită astăzi în statistici, care arată că gradul de sărăcie este foarte mare, inclusiv în rândul celor care produc hrana, respectiv în mediul rural. Mediul rural poate asigura bunăstare și condiții de viață apropiate cu cele din mediul urban (inclusiv prin încurajarea dezvoltării „satelor inteligente”) și în continuă convergență cu condițiile din ruralul statelor membre UE.

Ne dorim să asigurăm un nivel ridicat de coerență a politicilor din agricultură, mediu și dezvoltare rurală prin valorificarea inteligentă și durabilă a terenurilor agricole, a forței de muncă și a capitalului și prin inovare. Administrația va fi suplă și profesionalizată, conectată digital.