Viziune și obiective generale

VIZIUNE

PLUS consideră că securitatea energetică a României poate fi asigurată prin managementul rațional al resurselor naturale și tranziția către un sector energetic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. Acordăm prioritate surselor de energie și proiectelor care pot contribui semnificativ la atingerea obiectivelor de mediu din Acordul de la Paris și ale Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030, în condiții de suportabilitate pentru cetățenii români și cu accent pe reducerea sărăciei.

În viziunea PLUS, securitatea energetică înseamnă: accesibilitate, suportabilitate, flexibilitate și, mai presus de orice, energie curată.

Viziunea PLUS în domeniul energiei ține cont de Marea Tranziție care are loc, în acest moment, în acest sector la nivel global. PLUS înțelege imensitatea provocărilor, cât și eforturile și investițiile uriașe necesare pentru a pregăti România pentru această transformare fără precedent. Aceste provocări necesită un răspuns adecvat în plan politic: un program de guvernare ambițios, politici curajoase, orientate nu numai spre trecut (rezolvarea problemelor „moștenite”, lucruri care nu s-au făcut la timpul lor), ci și către viitor.

OBIECTIVE GENERALE

În domeniul energiei, obiectivele generale PLUS sunt:

  • neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în alimentarea cu energie până în 2050;
  • decarbonarea și eficiența energetică pe tot lanțul valoric (producție – transport – consum) și în toate sectoarele conexe (industrie, transport, clădiri);
  • tranziția accelerată către surse de energie cu amprentă redusă sau zero de carbon;
  • eradicarea sărăciei energetice;
  • modernizarea infrastructurii energetice și mentenanță preventivă;
  • politică națională coerentă și eficientă în domeniul încălzirii și a răcirii, începând cu salvarea, modernizarea și dezvoltarea termoficării;
  • guvernanță corporativă și competență la toate companiile de stat din energie;
  • pregatirea tranziției către o economie a hidrogenului.