Principii

  • Principiul consensualității - Protejarea mediului natural, modul de organizare și administrare a mediului antropic și valorificarea resurselor naturale trebuie agreate printr-un pact realizat la nivelul întregii societăți;
  • Principiul integrării intersectoriale - Obiectivele de mediu sunt integrate cu cele ale altor sectoare, iar strategia de mediu este reflectată în strategiile sectoriale și de dezvoltare teritorială;
  • Principiul echității - Furnizarea serviciilor de mediu și accesul la resursele naturale trebuie să fie realizate în mod echitabil, oferind posibilitatea unei juste evaluări și compensări în contextul intereselor diferite care afectează relațiile dintre proprietari și societate;
  • Principiul eficacității - Introducerea obligației de rezultat în toate reglementările care permit această abordare, ca modalitate de a asigura eficacitatea măsurilor administrative și operaționale;
  • Principiul responsabilității - Statul și întreaga societate civilă au datoria de a-și asuma cu maximă responsabilitate obligațiile internaționale luate de România în privința mediului și a resurselor naturale;
  • Principiul solidarității - Protecția mediului și valorificarea resurselor naturale trebuie să aibă întotdeauna în vedere solidaritatea dintre generații, ceea ce înseamnă că generațiile viitoare au aceleași drepturi ca cele de azi la un mediu curat și sănătos și la resurse naturale pentru dezvoltare;
  • Principiul transparenței - Toți actorii sociali și economici au dreptul de a accesa informații corecte, coerente și relevante despre starea și evoluția mediului natural, a mediului antropic și a resurselor naturale ale României.

Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:52 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Mon, Mar 16, 2020 8:48 AM de Mariana Țînțărean