Principii

  • Principiul competitivității - inclusiv prin cercetare, tehnologie și digitalizare;
  • Principiul reducerii risipei alimentare - valorificarea produselor agroalimentare și politicide îmbunătățire a infrastructurii de preluare a producției din fermele mici și mijlocii;
  • Principiul echității în lanțul alimentar prin încurajarea și sprijinirea agricultorilor șiprocesatorilor indiferent de dimensiunea economică a fermei sau afacerii, pentru a-și valorifica producția în condiții reciproc avantajoase;
  • Principiul dezvoltării durabile și a prezervării resurselor naturale;
  • Principiul transparenței și echității (re)distriburii resurselor (naturale, financiare,cunoștințe tehnice și consiliere);
  • Principiul coeziunii și al convergenței privind dezvoltarea spațiului rural în plan regional,cât și în raport cu zonele urbane și periurbane;
  • Principiul recunoașterii și conștientizării că spațiul rural este furnizor de hrană sănătoasă, dar și de bunuri publice prin protejarea biodiversității, îmbunătățireaserviciilor ecosistemice și conservării habitatelor și a peisajelor;
  • Principiul securității și independenței alimentare. România are potențial agricol pentru a produce suficient pentru a asigura hrana atât pentru necesarul intern, cât și pentru exportul de alimente și echilibrarea balanței comerciale;
  • Principiul nediscriminării privind accesul la învățare pe tot parcursul vieții;
  • Principiul întineririi satelor șiprezervării autenticității spațiului rural.