Pregătire profesională și adaptarea la cerințele pieței muncii

Zona rurală se confruntă cu un grad ridicat de depopulare (3% mai puține persoane comparativ cu 2007) și un proces accelerat de îmbătrânire a populației (una din trei persoane active din mediul rural are peste 50 de ani), precum și o migrație masivă spre urban și străinătate. Forța de muncă din mediul rural este inadecvată sau slab educată și deprofesionalizată. Șomajul în rândul populației tinere din rural (15-24 de ani) este peste nivelul național, ajungând la 20,6%. Aceasta impune o reformă profundă a sistemului educațional, mai ales a celui tehnic, dar și corelarea și conectarea cu cerințele pieței forței de muncă și politici prin care să se atragă populația care a migrat la muncă în străinătate. Ea ar putea valorifica astfel cunoștințele acumulate și capitalul dobândit ori să își deschidă o afacere sau o fermă. E bine știut că atragerea acestora se poate face doar dacă condițiile din mediul rural se îmbunătățesc.

Obiectiv: Reintroducerea învățământului profesional și adaptarea la nevoile reale ale pieței

Direcții de acțiune:

 • Reintroducerea învățământului profesional pentru diferite meserii (agricultură, horticultură, pomicultură, zootehnie, mecanica utilajelor agricole etc) și asigurarea practicii în ferme;
 • Crearea de hub-uri pentru afaceri agricole, servicii sau alte activități non agricole, unde persoanele interesate pot face schimb de idei și să se familiarizeze cu noile tehnologii;
 • Sprijinirea creării fermelor demonstrative și deschise pentru practică (ferme pedagogice), pentru agroturism activ, pentru vizite, prin programul „Școala Altfel”, ca mijloc de comunicare și cunoaștere a satului și ca punte de legătură între urban și rural, între tineri din medii socio-culturale diferite;
 • Crearea unei rețelei naționale de ferme pentru efectuarea practicii prin parteneriat între Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației și fermieri;
 • Inițierea de centre comunitare de educație la nivel local care să asigure servicii de educație formală, non-formală și informală pentru adulți, inclusiv introducerea sistemului de certificare a cunoștințelor dobândite informal;
 • Sprijin pentru investiții specifice prin pilonul II al PAC și prin programe finanțate din fonduri structurale pentru îmbunătățirea curriculumului, pregătirea cadrelor didactice, sprijin pentru cheltuielile salariale aferente persoanelor care fac activitate pedagogică și tutoriat în ferme;
 • Înființarea unor Centre Regionale de Excelență pentru pregătirea profesională agricolă după modelul „firmelor de exercițiu” pentru pregătirea tinerilor de vârstă școlară, prin schimbarea paradigmei privind învățământul profesional agricol, respectiv pregătirea tânărului pentru a deveni fermier în propria fermă și nu doar personal pregătit profesional pentru a deveni salariat într-o fermă. Un astfel de centru de excelență ar trebui să pună la dispoziția elevului logistica, baza materială și programa școlară adecvate pregătirii profesionale, spațiu de locuire etc., astfel încât la absolvire, tânărul să fie capabil să se integreze rapid din toate punctele de vedere: profesional, să înțeleagă contextul socio-economic și administrativ, inclusiv contextul european și mondial;
 • Retehnologizarea școlilor cu profil agroalimentar.

Obiectiv: Întinerirea satului

Direcții de acțiune:

 • Consacrarea legislativă a statutului agricultorului, integrat în comunitatea rurală locală și a mediului în care trăiește;
 • Creșterea procentului de tinerilor implicați în agricultură prin menținerea și creșterea actualului sprijin financiar prin PAC (până la 100.000 de euro);
 • Mobilitatea urban-rural: crearea unei infrastructuri (fiscală, rutieră, tehnică) pentru tinerii care vor să locuiască și să lucreze în sate câteva luni pe an;
 • Programe dedicate de sprijinire și atragere a tinerilor în vederea instalării în agricultură prin facilitarea accesului la terenuri agricole și pregătire profesională.