Investiții și infrastructură specifică mediului rural

Cu toate că în ultimii ani s-au făcut investiții majore, finanțate mai ales din bani europeni (prin Planul Național de Dezvoltare Rurală), infrastructura rutieră și sanitară este încă inadecvată în mediul rural, iar serviciile publice nu sunt încă suficient de prezente. Fenomenul de accentuare a riscului sărăciei este mai pregnant în unitățile administrativ-teritoriale (sate, comune) cu un volum demografic în declin și cu poziționare periferică, la distanțe mari de centrele urbane și căile naționale de transport. Privarea materială este accentuată și datorită lipsei serviciilor educaționale, medicale și alte utilități, precum și lipsei alternativelor de afaceri și servicii non agricole

Obiectiv: Dezvoltare prin diversificarea activităților

Direcții de acțiune:

  • Diversificarea activităților economice prin programe de investiții în sectorul non-agricol și în servicii;
  • Creșterea calității vieții la sate prin pachete de servicii sociale: asistență medicală (acces la medicamente, dispensare), educație de calitate (inclusiv online, biblioteci și centre culturale), servicii mobile asigurate de echipe integrate de asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, consilieri școlari, consilieri de ocupare etc, acționând pe baza metodei managementului de caz, cu o mapare în timp real a problemelor comunităților rurale și a planurilor de servicii de remediere;
  • Accent pe finanțarea proiectelor integrate la nivel local și pe filiera de produse agroalimentare.

Obiectiv: Dezvoltare locală prin implicarea comunităților locale.

Direcții de acțiune:

  • Încurajarea dezvoltării Grupurilor de Acțiune Locală, pe tot teritoriul țării, ca instrument predilect de implementare pentru programele de dezvoltare locală, în calitate de subiect de drept public prin consolidarea capacității lor de decizie și administrare și prin creșterea alocărilor din fonduri europene și de la bugetul de stat destinate proiectelor de dimensiuni mici și medii adaptate la nevoile locale;
  • Stimularea antreprenoriatului (activități turistice, culturale, gastronomice etc) și a serviciilor non-agricole.