Fond funciar și conservarea patrimoniului natural

Obiectiv: Valorificarea strategică a terenurilor agricole

Direcții de acțiune: 

 • Recunoașterea valorii terenului agricol ca parte a patrimoniului natural, social și cultural și ca sursă de dezvoltare pentru comunitățile locale;
 • Demersuri politice la Parlamentul European pentru promovarea unei legislații europene care să ofere mai multă subsidiaritate statelor membre în ceea ce privește reglementarea la nivel național a tranzacțiilor cu terenuri agricole;
 • Realizarea unei baze de date digitale cu tranzacțiile de terenuri agricole, precum și prospectarea corelării acesteia cu alte baze de date prin care se poate face o trasabilitate a dinamicii tranzacțiilor;
 • Reglementarea cadrului legal privind accesul nediscriminatoriu la terenurile agricole, inclusiv printr-o lege a arendei, precum şi finalizarea retrocedărilor;
 • Finalizarea cadastrului național și utilizarea sistematică a datelor pentru elaborarea strategiei naționale pentru utilizarea durabilă a terenurilor și a resurselor naturale;
 • Revizuirea legislației naționale în acord cu dinamica legislației europene, pentru încetinirea procesului de acaparare a terenurilor;
 • Garantarea / asigurarea accesului nediscriminatoriu la terenuri agricole;
 • Asigurarea utilizării responsabile a pajiștilor comunale de crescătorii de animale din comunele care le dețin, cu asumarea responsabilităților de întreținere de către acești utilizatori care vor beneficia de subvențiile aferente;
 • Corelarea politicii funciare cu politica de orientare a structurii exploatațiilor agricole;
 • Descurajarea acaparării terenurilor agricole, și stoparea speculei cu terenuri agricole prin oferirea unor facilități de achiziție/folosință pentru membrii comunităților locale;
 • Crearea premiselor pentru implementarea politicilor publice privind securitatea alimentară, prezervarea resurselor naturale și preîntâmpinarea efectelor schimbărilor climatice.

Obiectiv: Managementul resurselor de apă

Direcții de acțiune: 

 • Utilizarea rațională pentru agricultură a resurselor de apă supraterane și conservarea resursei de apă subterană;
 • Continuarea modernizării sistemelor de irigații existente și dezvoltarea de noi sisteme moderne care să utilizeze energii alternative, gravitația, stocarea resurselor de apă sub formă de bazine de apă pe pământ sau lacuri artificiale;
 • Prioritizarea și raționalizarea investițiilor publice pentru prezervarea resurselor de apă și maximizarea beneficiului social pe termen lung;
 • Reducerea consumurilor de energie electrică pentru irigații prin utilizare de tehnologii inovative.