Agricultură și dezvoltare rurală

Introducere

Dragă cititorule! Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos. PLUS ...

Context

România deține 7,2% din terenul agricol, 3,7% din efectivele de animale și furnizează 3,3% din va...

Viziune

Ne propunem să transformăm „handicapul” de astăzi al satelor românești într-un avantaj socio-econ...

Principii

Principiul competitivității - inclusiv prin cercetare, tehnologie și digitalizare; Principiul...

Valorificarea potențialului uman și natural

Agricultura a avut și continuă să aibă un rol important economic și social în România, având o po...

Fond funciar și conservarea patrimoniului natural

Obiectiv: Valorificarea strategică a terenurilor agricole Direcții de acțiune:  Recunoașterea ...

Îmbunătățiri funciare și măsuri legate de schimbările climatice

Obiectiv: Reformarea instituțiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare Direcții de acțiune: ...

Pregătire profesională și adaptarea la cerințele pieței muncii

Zona rurală se confruntă cu un grad ridicat de depopulare (3% mai puține persoane comparativ cu 2...

Securitate alimentară și siguranța alimentației

În România anului 2020, încă există categorii de populație cu risc alimentar și nutrițional ridic...

Cercetare-dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe în agricultură

Obiectiv: Reorganizarea și dezvoltarea eficientă a consultanței, consilierii și transferului de c...

Investiții și infrastructură specifică mediului rural

Cu toate că în ultimii ani s-au făcut investiții majore, finanțate mai ales din bani europeni (pr...

Rezultate căutare