România verde - Pactul ecologic pentru dezvoltare durabilă

Întreaga noastră viață este legată indisolubil de mediul în care trăim. Este tot mai limpede pentru fiecare dintre noi acest lucru. Suntem îngrijorați de schimbările climatice și știm că la originea lor ne aflăm și noi, oamenii. Progresul societății umane are un cost, căci exploatarea și consumul resurselor naturale produc efecte secundare, din păcate cu implicații tot mai grave. Avem uneori aroganța de a afirma că vrem să salvăm planeta. Uităm că, indiferent ce am face noi, planeta va continua să existe. Cei pe care trebuie să-i salvăm suntem chiar noi.

Introducere

Mediu și resurse naturale

Energie

Transport, mobilitate, infrastructură tehnico-edilitară

Agricultură și dezvoltare rurală

Introducere

Dragă cititorule! Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos. PLUS ...

Context

România deține 7,2% din terenul agricol, 3,7% din efectivele de animale și furnizează 3,3% din va...

Viziune

Ne propunem să transformăm „handicapul” de astăzi al satelor românești într-un avantaj socio-econ...

Principii

Principiul competitivității - inclusiv prin cercetare, tehnologie și digitalizare; Principiul...

Valorificarea potențialului uman și natural

Agricultura a avut și continuă să aibă un rol important economic și social în România, având o po...

Fond funciar și conservarea patrimoniului natural

Obiectiv: Valorificarea strategică a terenurilor agricole Direcții de acțiune:  Recunoașterea ...

Îmbunătățiri funciare și măsuri legate de schimbările climatice

Obiectiv: Reformarea instituțiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare Direcții de acțiune: ...

Pregătire profesională și adaptarea la cerințele pieței muncii

Zona rurală se confruntă cu un grad ridicat de depopulare (3% mai puține persoane comparativ cu 2...

Securitate alimentară și siguranța alimentației

În România anului 2020, încă există categorii de populație cu risc alimentar și nutrițional ridic...

Cercetare-dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe în agricultură

Obiectiv: Reorganizarea și dezvoltarea eficientă a consultanței, consilierii și transferului de c...

Investiții și infrastructură specifică mediului rural

Cu toate că în ultimii ani s-au făcut investiții majore, finanțate mai ales din bani europeni (pr...

Amenajare și planificare teritorială și dezvoltare urbană

Rezultate căutare