susTIN - Susținerea potențialului tinerilor

Direcții de acțiune

 1. Asigurarea unui acces facil la finanțare pentru inițiativele, proiectele și programele de tineret prin
 • scoaterea acestora de sub incidența (sau modificarea) Legii 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile, în vederea acordării unui avans substanțial la finanțarea publică pentru a permite accesul la finanțare și a evita blocajele cauzate de presiunea fluxului financiar care este pusă pe beneficiar;
 • dezvoltarea unor sisteme legale de finanțare simplificate pentru tineret, inspirate din mecanismul european de finanțare folosit în programe precum Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate (costuri unitare și sume forfetare) inclusiv pentru programe tip Garanția pentru Tineret astfel încât aceasta să fie utilizată efectiv;
 • promovarea și folosirea pe scară largă a principiilor bugetului participativ pentru tineret (în care proiectele sunt propuse de grupuri informale de tineri sau organizații de tineret, dar și selecția este făcută prin vot de către comunitate) sau ale finanțării participative de tip crowd-funding comunitar.

2. Creșterea capacității de management al structurilor de tineret:

 • programe de formare sau sprijin sub formă de mentorat sau coaching pentru autoritățile publice care dezvoltă strategii și planuri locale de acțiune pentru tineret, precum și pentru managerii care gestionează spații sau organizații care desfășoară activități de tineret;
 • formarea unui corp de lucrători de tineret competent și persoane care să lucreze cu tineri (de exemplu, manageri, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali, mentori sau coach etc), în funcție de nevoile comunității și de tipologia de tineri cu care lucrează (de exemplu, consiliere în carieră, mentorat pentru antreprenoriat, coaching pentru abilități de viață independentă, asistență pentru copiii instituționalizați sau tinerii cu dizabilități etc) și ancorat cu strategia europeană de formare pentru tineret;
 • dezvoltarea unui curriculum de activități de tineret tip animație socio-educativă sau alte forme de învățare nonformală. Implicarea activă a tinerilor prin susținerea activității lucrătorilor de tineret, cu un spectru foarte larg, de la noile tehnologii sau dezvoltare comunitară la forme care să motiveze tinerii cu risc de excludere socială sau cooperarea între actorii din comunitate și diverse sectoare precum educație, cultură, administrație locală, culte etc;
 • schimb de bune practici pentru crearea unui set de metode active de consultare și implicare a tinerilor;
 • organizarea activităților Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret în vederea susținerii tinerilor și organizațiilor de tineret prin urmărirea de indicatori de performanță.

3. Poziționarea României ca exemplu de bună practică și centru regional de participare și învățare nonformală pentru tineri prin:

 • testarea, implementarea și exportul unor metode și instrumente de învățare nonformală și participativă;
 • utilizarea experienței acumulate în programe de cooperare internațională precum Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate pentru tineri și lucrători de tineret care să vină în completarea programelor europene existente;
 • dezvoltarea de programe de cooperare internațională bilaterale sau multilaterale care să vină în completarea programelor europene existente (inclusiv cu structuri transnaționale precum Consiliul Europei);
 • crearea și dezvoltare de programe de formare internaționale care să atragă lucrători de tineret și tineri din toată Europa;
 • preluarea de standarde internaționale în activitatea de tineret (precum standardele de calitate pentru centre de tineret ale Consiliului Europei sau standardele de calitate pentru lucrul cu tinerii ale Comisiei Europene);
 • preluarea și integrarea în politicile naționale a direcțiilor care se regăsesc în politicile europene (precum Obiectivele de Tineret din Strategia Europeană de Tineret).

4. Identificarea, dezvoltarea și managementul infrastructurii și spațiilor pentru activități de tineret:

 • cartarea spațiilor comunitare în care se desfășoară activități de tineret (centre sau cluburi de tineret, centre comunitare, tabere, hosteluri etc) gestionate de autorități publice, organizații neguvernamentale sau alți actori și asigurarea de investiții pentru ca ele să fie prietenoase cu tinerii;
 • identificarea elementelor de infrastructură care au potențial de a deveni prietenoase în desfășurarea activități de lucru cu tinerii (în interior, dar și în aer liber);
 • dezvoltarea de centre regionale și naționale de tineret care să ofere servicii pentru formarea lucrătorilor de tineret și susținerea centrelor locale, inclusiv pentru activități cu participare internațională;
 • identificarea centrelor de agrement (fostele tabere școlare) care mai sunt funcționale, precum și a celor nefuncționale care pot fi recuperate, dotarea lor și transformarea acestora în centre de turism pentru tineret care să își păstreze funcția de a găzdui tabere pentru copii, dar și servicii de tip hostel, acolo unde este cazul;
 • identificarea și alocarea de resurse pentru susținerea activităților curente ale spațiilor de tineret (inclusiv costuri de personal), dar și pentru dezvoltarea de noi spații (inclusiv prin renovarea acestora cu ajutorul comunității și al tinerilor voluntari;
 • specializarea centrelor de tineret în funcție de nevoile tinerilor din comunitate;
 • crearea și susținerea de centre mobile de tineret pentru lucrul cu tinerii din comunități mici sau izolate pentru a oferi oportunități de implicare tuturor tinerilor;
 • asigurarea de personal calificat pentru susținerea activităților;
 • asigurarea de investiții pentru ca toate spațiile menționate mai sus să fie prietenoase cu tinerii și a unui cadru pentru susținerea costurilor de administrare.

5. Susținerea tinerilor care doresc să se implice în activități politice prin:

 • stabilirea unui cadru legislativ care să permită alocarea unui procent minim din sumele primite de către partidele politice către organizațiile de tineret, precum și stabilirea unor cote minimale de reprezentarea a tinerilor în structurile politice;
 • dezvoltarea unor programe de formare pentru organizațiile de tineret cu mai multe componente, precum dezbateri structurate, comunicare politică, dezvoltare de politici publice etc.