Reformă instituțională

Obiectiv: Abordarea integrată și recunoașterea importanței strategice a incluziunii sociale

Direcții de acțiune:

 • Înființarea unui Centru național de inovare socială – care să studieze soluțiile dezvoltate de organizațiile non-guvernamentale, grupurile civice, autoritățile publice locale și să recomande propuneri de replicare a acestor programe la nivel regional și național. Centrul va pune la dispoziția acestor organizații indicatori actuali ai problemelor, istoricul soluțiilor testate, inventarul măsurilor existente și va media, după caz, accesul la instituții publice pentru proiectele evaluate cu potențial strategic;
 • Transparentizarea indicatorilor de progres și de calitate pentru serviciile sociale. Respectarea, acolo unde e posibil, a opțiunii beneficiarului (a serviciului ales);
 • Susținerea pieței serviciilor sociale - asigurarea unei implementări eficiente în fiecare județ a mecanismelor de achiziții publice pentru serviciile sociale;
 • Formarea personalului din sistemul de asistență socială în managementul de caz. Formarea viitorilor absolvenți de asistență socială prin organizarea unor stagii de practică în cadrul unor echipe interdisciplinare (social, medical, educație, ocupare). Realizarea unor programe subvenționate de psihoterapie pentru asistenții sociali și facilitarea accesului la programe de autoîngrijire și sesiuni de formare continuă;
 • Înființarea Direcției pentru familie și a Direcției pentru persoane vârstnice în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 • Reformarea instituțiilor cu drept de control în domeniul social de la nivel central și local și transparentizarea indicatorilor de performanță. Crearea unui mecanism de alerte de risc dinspre cetățeni;
 • Reactivarea Consiliului Interministerial pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Protecția Consumatorului și a Pachetului Antisărăcie și pentru Prosperitate sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
 • Monitorizarea și actualizarea anuală a Atlasului Zonelor Rurale/ Urbane Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România și a Strategiilor de incluziune socială de la nivel județean;
 • Revizuirea rolului, raportului dintre instituții și accesul acestora la resurse pentru ca acesta să funcționeze în interesul beneficiarilor. Asigurarea abordărilor unitare și a schimbului de bune practici între județe.

Obiectiv: Acces și protecție pentru beneficiarii vulnerabili ai sistemelor publice de suport (social, educație, sănătate)

Direcții de acțiune:

 • Responsabilizarea instituțiilor față de beneficiari;
 • Justificarea motivată în scris către beneficiari a refuzurilor de acces la servicii publice;
 • Asigurarea afișării într-un loc vizibil, în toate instituțiile publice, a datelor de contact (telefon și poșta electronică) pentru depunerea contestațiilor sau reclamațiilor;
 • Înființarea Oficiului de protecție a cetățeanului unde se vor putea semnala, de exemplu, refuzul de acces la servicii sociale publice sau solicitarea de informații privind serviciile sociale publice;
 • Introducerea în sistemul formal de învățământ și a centrelor rezidențiale a unor ore de educație despre drepturile și obligațiile copiilor și modalitățile de semnalare a încălcării lor;
 • Transformarea Centrelor de tip CRRN (recuperare și reabilitare neuropsihiatrică) din centre sociale în centre medico-sociale;
 • Întărirea capacității instituționale a Agențiilor pentru Plăți și Inspecție Socială și asigurarea disponibilității de personal pe teren pentru acordarea de consiliere și monitorizare a beneficiarilor. Luarea de măsuri pentru a permiterea organizațiilor neguvernamentale acreditate să viziteze centrele unde sunt persoane ce execută măsuri privative de libertate;
 • Introducerea programului Primul Laptop, pentru tinerii din sistemul de protecție specială.