Refacerea țesutului social

Obiectiv: Asigurarea sprijinului pentru o viață mai bună

Direcții de acțiune:

 • Asigurarea de finanțare dedicată pentru proiecte ce vizează comunitățile înscrise în Atlasului zonelor marginalizate sau categorii vulnerabile, precum și prioritizarea lor în programe și proiecte de finanțare nerambursabilă care au impact asupra acestor comunități sau categorii sociale;
 • Acordarea de facilități fiscale și împrumuturi fără dobândă pentru persoanele juridice care deschid unități cu peste 50 de angajați în comunități vulnerabile;
 • Realizarea unui Sistem Național de Profesioniști care să preia rolul de facilitatori comunitari și să contribuie alături de administrația publică locală la scoaterea comunităților din sărăcie, precum și asigurarea de programe de formare a acestora;
 • Realizarea de strategii de locuire, naționale și locale care să aibă în vedere locuințele sociale, ajutorul de urgență pentru asigurarea condițiilor de siguranță în spațiile actuale de locuire iar acolo unde e posibil recunoașterea și monitorizarea locuirii informale ca formă tranzitorie, care permite dreptul de acces la servicii publice, pe baza adresei poștale;
 • Demararea unui Program de Interes Național care să asigure conectarea comunităților vulnerabile cu orașele apropiate, în vederea creșterii accesului la locuri de muncă, la transport public, acces la informații etc;
 • Facilitarea accesului la microcredite pentru angajare cu garanție, pe baza contractului de muncă, chiar și în prima luna, și dobândă subvenționată de stat.

Obiectiv: Reducerea distanței sociale dintre generații și dintre persoanele cu categorii de venituri diferite

Direcții de acțiune:

 • Realizarea unor demersuri pentru coagularea spiritului de comunitate, solidaritate și de înțelegere a diversității;
 • Includerea competențelor de empatie și incluziune în sistemul formal de educație, precum și sprijinirea de programe de învățare nonformală care să dezvolte aceste competențe;
 • Dezvoltarea de programe vitale pentru reducerea distanței sociale precum: participarea tuturor categoriilor sociale la viața comunității, întâlnirea dintre persoane atât din generații diferite, cât și din categorii sociale diferite, participarea tuturor categoriilor sociale la evenimente culturale și manifestări publice și sportive;
 • Includerea în manualele de istorie a unor aspecte legate de încălcarea de-a lungul timpului a drepturilor fundamentale ale omului, în cazul minorităților, precum și efectele lor asupra comunității;
 • Luarea unor măsuri pentru asigurarea accesului copiilor din familii defavorizate la activități extrașcolare (de exemplu, identificarea unor posibile surse de finanțare alternative celor publice);
 • Luarea unor măsuri pentru a diminua separarea dintre copiii din categorii sociale diferite (de exemplu, asigurarea cu acces gratuit a unor spații adecvate și suficiente ca număr pentru sport și socializare);
 • Analizarea teritorială a grupurilor discriminate și realizarea unei strategii de prevenire a segregării sociale a acestora la nivel local.

Obiectiv: Promovarea îmbătrânirii active

Direcții de acțiune:

 • Asigurarea sustenabilității sistemului de pensii;
 • Asigurarea și încurajarea intrării și menținerii în câmpul muncii a categoriilor vulnerabile;
 • Asigurarea unui cadru de muncă flexibil care să permită păstrarea angajaților vârstnici, acolo unde e necesar, în câmpul muncii, cu forme adecvate de taxare și asigurare socială și de sănătate;
 • Crearea unui cadru predictibil de mărire a punctului de pensie;
 • Menținere pilonilor de pensie II și III și respectarea angajamentelor de creștere a procentului de contribuție alocat lor;
 • Introducerea și încurajarea formelor flexibile de muncă pentru a preveni evaziunea fiscală;
 • Dezvoltarea de programe de implicarea a pensionarilor în comunitate prin activități de voluntariat sau petrecere a timpului liber;
 • Recunoașterea rolulului seniorilor și a valorii sociale pe care o pot aduce în comunitate, precum și competențele acestora.