Principii

  • Principiul creșterii calității vieții - accesul la mișcare, sport și activități de reconectare la natură aduc un aport semnificativ la creșterea calității vieții la nivel individual (sănătate, satisfacție personală, stare de bine) și la nivelul comunității (integrare și coeziune socială, diminuare a conflictelor sociale, apartenență comunitară, reducerea cheltuielilor de sănătate);
  • Principiul integrității și al bunei guvernanțe – Pentru o recunoaștere mai bună a valorilor pozitive ale sportului, este necesar ca mișcarea sportivă să ia măsuri care să vizeze combaterea corupției în sport (dopaj, manipularea competițiilor, vicierea procedurilor de numire a gazdei evenimentelor sportive majore), transparența decizională, etică și de o conduită morală solidă. Aplicarea principiului bunei guvernanțe de către mișcarea sportivă va reprezenta o condiție esențială pentru acordarea sprijinului autorităților publice;
  • Principiul solidarității. Sportul are în vedere solidaritatea dintre oameni și contribuie astfel la integrarea cetățenilor în societate indiferent de profilul socio-economic și demografic, precum și la promovarea păcii și respectarea drepturilor omului. Acest principiu se aplică și în cazul relației de susținere a sportului amator de către cel profesionist, existența mecanismelor de solidaritate între cele două fiind puternic încurajată de PLUS;
  • Principiul echității și democratizării accesului la resurse de recreere prin sport și mișcare. Mișcarea sau practicarea unui sport trebuie să ofere oportunități de activități și experiențe de recreere unei palete cât mai largi de beneficiari; totodată, accesul localnicilor, dar și al tuturor persoanelor doritoare de recreere în natură și mișcare să fie deschis către resursele naturale de recreere (lacuri, păduri etc), condiționat de un comportament responsabil social și față de natură.