Principii

Sănătatea reprezintă un drept fundamental (art. 34 din Constituția României) și nu un privilegiu. Demnitatea, respectul reciproc medic - pacient, dar și accesul la servicii medicale de calitate sunt elemente esențiale ale oricărui sistem medical modern.

 • Principiul echității. Acces echitabil la servicii esențiale; creșterea accesului la serviciile de sănătate necesare pentru fiecare persoană de pe teritoriul României.
 • Principiul centrării pe oameni. Pacientul este nu doar beneficiarul sistemului, ci un partener care trebuie să fie reprezentat în mecanismele decizionale și să fie tratat cu respectul datorat demnității, drepturilor și responsabilităților sale. Profesionistul din domeniul medical este nu doar un furnizor de servicii, el este celălalt partener principal, care trebuie tratat cu același respect, în egală măsură.
 • Principiul deschiderii. Dezvoltarea schimburilor naționale și internaționale de bune practici între furnizorii de servicii de sănătate.
 • Principiul  eficacității. Proiecte și programe naționale de sănătate dimensionate pe nevoile reale ale populației, cu o abordare bazată pe proceduri și procese corect monitorizate și evaluate, cu obiective măsurabile și o finanțare predictibilă multianuală.
 • Principiile performanței și calității. Monitorizarea implementării serviciilor furnizate și ajustarea lor promptă în funcție de ghiduri și protocoale naționale și internaționale, astfel încât să asigure în permanență o gestiune corespunzătoare a serviciilor de sănătate oferite.
 • Principiul fundamentării deciziilor și a politicilor. Promovarea medicinei bazate pe dovezi atât în practica clinică, cât și în abordarea populațională de sănătate publică.
 • Principiul sustenabilității. Dezvoltarea și eficientizarea sistemului de sănătate și prevenție, în paralel cu o susținere financiară adecvată și o diversificare a surselor de finanțare.
 • Principiul proximității. Gestionarea asistenței medicale cât mai aproape de persoană și comunitate.
 • Principiul prevenției. Acces facil la informație medicală corectă și încurajarea adoptării unor comportamente sănătoase la nivel individual și al populației.
 • Principiul parteneriatului. Abordarea integrată a tuturor actorilor relevanți care contribuie la o viața de calitate: sănătate, mediu, educație, alimentație, cercetare, sport etc.
 • Principiile comunicării și transparenței. Consultarea tuturor partenerilor din sistemul de sănătate și transparentizarea deciziilor necesare pentru trasabilitatea actului medical și de sănătate publică, având ca scop optimizarea permanentă a acestuia.