Principii

Pentru transformarea viziunii în realitate, vor fi urmărite următoarele principii, care stau la baza implicării tinerilor:

  • Principiul accesibilității, prin participarea la activități de tineret fără discriminare, indiferent de categoria din care tinerii fac parte;
  • Principiul relevanței pentru nevoile tinerilor, stimulându-i pe aceștia să se implice în aspectele care îi vizează în mod direct, să caute soluții la probleme printr-o schimbare pozitivă, să capete noi competențe sau să își urmărească interesele și pasiunile, în felul acesta asumându-și responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru comunitățile lor;
  • Principiul recunoașterii, astfel încât fiecare tânăr să simtă că își aduce contribuția (indiferent dacă aceasta este extinsă sau mai limitată, important este ca ea să existe);
  • Principiul eficienței, intervenția fiind benefică pentru toți actorii implicați, fie că sunt tineri, adulți, organizații sau comunități, pe de o parte, dar urmărind și randamentul social al investițiilor, pe de altă parte;
  • Principiul transparenței, toți cei implicați fiind conștienți de scopul și de limitele procesului și având înțelegerea tipului de influență pe care cei implicați o au, ce pot schimba și ce nu;
  • Principiul complementarității, astfel încât politicile de tineret să completeze politicile sectoriale cu impact asupra tinerilor;
  • Principiul implicării voluntare, respectând dreptul tinerilor de a decide dacă, cum și cât vor să se implice.