Principii

  • Principiul intervențiilor centrate pe potențialul de împlinire, nu doar pe nevoia de supraviețuire. Vom urmări conectarea grupurilor vulnerabile la oportunități de a genera valoare și a fi parte din comunitate, asigurând sprijin pentru a diminua, depăși sau gestiona vulnerabilitățile;
  • Principiul prevenției. Prevenirea are impact mai mare cu resurse mai puține decât corecția și intervenția doar în caz de urgență;
  • Principiul implicării beneficiarilor. Cetățenii și comunitatea sunt beneficiarii intervențiilor, iar aceste intervenții trebuie create cu aportul perspectivei lor, evaluate și ajustate în funcție de evaluarea lor și de analiza de impact;
  • Principiul abordării integrate și interdisciplinare. Cele șapte domenii-cheie de intervenție (educație, sănătate, servicii sociale, ocupare, locuire, cultură, sport și viață activă) trebuie tratate în mod integrat, în funcție de fiecare caz, atât în sesizarea timpurie a riscurilor, cât și în colaborarea pentru combaterea vulnerabilităților multiple și eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități.