Prevenție îmbolnăviri

Obiectiv: O populație conștientă asupra modalităților de prevenire - igienă personală și comunitară

Direcții de acțiune:

 • Promovarea unui mod de viață sănătos din punct de vedere fizic și psihic, prin reducerea factorilor de stres și încurajarea activității fizice de la vârstă fragedă; colaborarea cu instituțiile statului din zona educației, socialului și justiției pentru identificarea măsurilor prin care se creează un mediu socio-economic sigur, propice unei vieți de calitate;
 • Derularea de campanii de conștientizare asupra efectelor sedentarismului și dependențelor de stupefiante, alcool și tutun.
 • Derularea de campanii de prevenție în rândul populației vulnerabile și introducerea în curricula școlară a unor cursuri de sănătate, incluzând aspecte de igienă orală și corporală, alimentație, exercițiu fizic, sănătate mintală, prevenția accidentărilor și primul ajutor, pregătire pentru situații de urgență, educație sexuală, prevenția abuzului de substanțe, a abuzului de tehnologie.
 • Deprinderea membrilor comunităților școlare și locale de a solicita un sfat medical avizat la momentul oportun (screening, semne care pot indica boli etc).
 • Conștientizarea riscurilor automedicației.
 • Informarea corectă și educarea din punct de vedere medical a beneficiarilor referitoare la medicamente, suplimente alimentare, terapii, etc.
 • Conștientizarea costurilor îmbolnăvirii (în plan personal și socio-economic) și a importanței acțiunilor care duc la menținerea stării de sănătate.
 • Prevenția bolilor cu transmitere sexuală.

Obiectiv: Alimentație sănătoasă și bogată în nutrienți

Direcții de acțiune:

 • Colaborarea cu sistemul de educație pentru diseminarea cunoștințelor și informațiilor relevante referitoare la alimentație și alegerea dietei zilnice.
 • Descurajarea consumului de alimente nesănătoase prin suprataxarea acestora sau indirect, prin reducerea accizelor pentru alimentele sănătoase.
 • Informarea corectă a cumpărătorului cu privire la conținutul și valoarea nutrițională a produselor; adoptarea sistemului de clasificare european nutriscore și ecoscore pentru alimente.
 • Colaborarea cu domenii conexe - mediu, chimie alimentară etc. - în programe naționale multidisciplinare privind cercetarea și îmbunătățirea calității alimentelor, a apei și a aerului.

Obiectiv: Calitatea mediului urban și a condițiilor de locuire ca obiectiv de sănătate publică

Direcții de acțiune:

 • Colaborarea cu autoritățile de mediu pentru analiza și cercetarea corelațiilor dintre evoluția factorilor de mediu și incidența afecțiunilor, cu scopul evaluării localităților și zonelor cu potențial nociv asupra populației.

Obiectiv: Sănătatea reproducerii și măsuri de asigurare a sănătății nou-născutului

Direcții de acțiune:

 • Promovarea planificării familiale.
 • Asigurarea accesului universal la îngrijire antenatală bazată pe prevenția și detecția complicațiilor materne și fetale ale sarcinii începând din primul trimestru; continuarea îngrijirilor în concordanță cu riscurile identificate.
 • Asigurarea îngrijirii la naștere ținând cont de nevoile medicale și psiho-sociale ale mamei.
 • Promovarea alăptării naturale și diseminarea cunoștințelor și informațiilor relevante referitoare la îngrijirea nou-nascutului.
 • Dezvoltarea facilităților de neonatologie aplicată, cu accent pe patologia complexă a nou-născutului (prematuritate, malformații etc).

Obiectiv: Vaccinare

Direcții de acțiune:

 • Derularea de campanii de educare privind importanța vaccinării - cu motivare suplimentară a medicilor de familie.
 • Actualizarea schemei obligatorii de vaccinare și dezvoltarea unui cadru legal pentru vaccinarea obligatorie.
 • Creșterea ratei de vaccinare a copiilor prin derularea de campanii de vaccinare, cu atenție sporită pentru comunitățile vulnerabile.
 • Completarea schemei de vaccinare pentru populația adultă la risc, expusă social, profesional sau prin patologii dobândite.