poliTIN - Sprijinirea tinerilor în a-și îndeplini aspirațiile, de a participa activ la viața socială prin dezvoltarea de politici coerente și integrate pe termen lung

Este necesar ca politicile de tineret să fie corelate și complementare cu politicile publice din alte sectoare care vizează tinerii. Putem defini politicile de tineret ca ansamblul de măsuri prin care se creează condițiile pentru ca toți tinerii să își poată împlini potențialul și aspirațiile, să se implice activ în comunitate și să își dezvolte competențe, în special prin învățare nonformală și informală. Aceasta este direcția acestui capitol. Corelarea politicilor de tineret, care sunt definitorii pentru sectorul de tineret, cu cele din sfera educație, muncă, social, cultură, antreprenoriat, sănătate, mediu și nu numai este esențială, întrucât acestea au un impact major asupra tinerilor.

Direcții de acțiune

  • Conceperea unei noi Strategii Naționale pentru Tineret pentru perioada 2021 – 2027, care să vină în continuarea celei actuale, dar în același timp să fie mai pragmatică, corelată și complementară cu Strategia Europeană de Tineret și, de asemenea, însoțită de un plan de lucru multianual cu măsuri și priorități care pot diferi de la un an la altul și cu un buget adecvat care să susțină ecosistemul de tineret. Atât strategia, cât și planul de lucru pot fi ajustate după o evaluare intermediară în funcție de nevoile emergente;
  • Modificarea Legii Tineretului pentru a răspunde nevoilor generațiilor actuale de tineri, pentru a susține actorii relevanți care lucrează alături de aceștia și pentru a o calibra astfel încât să răspundă nevoilor emergente care vor apărea;
  • Monitorizarea și armonizarea strategiilor și elementelor de politică publică din toate domeniile care vizează tinerii;
  • Dezvoltarea unui program de cercetare pentru a identifica nevoile și aspirațiile actuale ale tinerilor români (atât din țară, cât și din diaspora), pentru a răspunde cât mai bine acestora și evaluarea politicilor publice pentru tineret realizate anterior;
  • Integrarea rezultatelor cercetărilor în documentele strategice care stau la baza politicilor de tineret (Strategia Națională pentru Tineret, Planul de Acțiunea care o va însoți, Legea Tineretului), dar și a altor politici care au impact asupra tinerilor;
  • Cuantificarea valorii adăugate pe care o aduce activitatea de tineret („randamentul social al investițiilor”) pentru a înțelege impactul economic și social al acesteia în România (de exemplu, există studii externe care arată că, pentru fiecare unitate monetară investită în activități de voluntariat pentru tineri, se întorc în comunitate între 3 și 8 euro);
  • Întărirea rolului comunităților și autorităților locale prin dezvoltarea de strategii și planuri locale pentru tineret și asigurarea de sprijin pentru realizarea și evaluarea acestora;
  • Asigurarea integrării și complementarităților dintre politicile naționale de tineret și cele internaționale: Strategia Europeană de Tineret și Obiectivele de Tineret, Dialogul Tinerilor cu UE, Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite, Pilonul European pentru Drepturi Sociale al Uniunii Europene sau Recomandarea ENTER! a Consiliului Europei;
  • Identificarea și scalarea la nivel național a acelor inițiative, proiecte și programe de tineret care au dovedit pe parcursul timpului că sunt de succes și răspund nevoilor tinerilor;
  • Implicarea activă și stimularea antreprenorilor, mediului de afaceri, multinaționalelor, pentru a dezvolta programe de responsabilitate socială care se adresează tinerilor.