Performanță medicală sustenabilă

Obiectiv: Respectul populației pentru activitatea medicală

Direcții de acțiune:

 • Transparentizarea și explicarea activității medicale.
 • Promovarea actului medical de avangardă și a realizărilor din domeniul sănătății, digitalizarea accesului la informare medicală corectă pentru publicul larg.
 • Promovarea în mass-media a unei relații de parteneriat medic-pacient.
 • Elaborarea unui cod etic, împreuna cu mass-media, al comunicării acuzațiilor de malpraxis.
 • Dezvoltarea platformei de e-sănătate, în scopul asigurării trasabilității actului medical sau de sănătate publică, inclusiv pentru publicul larg.

Obiectiv: Profesioniștii din sănătate - motivarea și stoparea migrației personalului medical

Direcții de acțiune:

 • Crearea unui mediu de lucru adecvat în sistemul de sănătate, adaptat la nevoile actuale ale pacientului și ale profesioniștilor în domeniu, în scopul asigurării unui act medical de calitate.
 • Dezvoltarea de facilități în scopul constituirii unui mediu competitiv și ofertant, profesional și personal, pentru a face atractive ocupațiile din domeniu.
 • Asigurarea unui acces al viitorilor profesioniști în sistemul de sănătate și un management al carierei profesionale bazate pe meritocrație, transparență și egalitate de șanse.
 • Debirocratizarea proceselor din domeniul managementului resurselor umane.
 • Calibrarea ofertei de formare în domeniul sanitar în funcție de analiza prospectivă a structurii și numărului personalului din sistem și a nevoilor de îngrijire locale / regionale / naționale.
 • Optimizarea criteriilor pentru organizarea complementară a rezidențiatului și înafara centrelor universitare, în beneficiul sistemului de sănătate și implicit al pacientului.
 • Diversificarea ofertei de formare și conectarea la sistemele similare internaționale.
 • Revizuirea criteriilor de echivalare a studiilor medicale din străinătate.
 • Stabilirea de criterii de selecție și evaluare, meritocratice și nediscriminatorii, pentru accesul în funcțiile de conducere (șefi de secție, șefi de departamente, etc).
 • Includerea unităților sanitare publice în cadrul legal aferent guvernanței corporative, pentru obținerea unui proces optimizat al selecției și evaluarii managerilor și a membrilor consiliilor de administrație.

Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 3:58 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Fri, Apr 17, 2020 6:18 AM de Mariana Țînțărean