Menținerea stării de sănătate

Obiectiv: Accesul la servicii de asistență medicală comunitară - rețea complementară medicinei de familie

Direcții de acțiune:

 • Clarificarea statutului asistenților medicali comunitari și a atribuțiilor acestora.
 • Consolidarea rețelei existente de asistență comunitară cu finanțare locală prin asigurarea spațiului și a resurselor necesare, pentru o bună funcționare.
 • Extinderea rețelei prin recrutarea și profesionalizarea de asistenți medicali comunitari;
 • Crearea reglementărilor și mecanismelor corespunzătoare în scopul utilizării telemedicinei pentru accesul la servicii medicale al comunităților izolate.

Obiectiv: Rețeaua medicilor de familie

Direcții de acțiune:

 • Revitalizarea centrelor de permanență existente și stimularea activității acestora, facilitarea dezvoltării unora noi, concomitent cu redefinirea pachetului de servicii medicale de bază.
 • Integrarea navigatorilor de pacienți cu rețeaua de medicină de familie și sistemele de admisie și programări ale spitalelor și ambulatoriilor de specialitate.
 • Extinderea pachetului de servicii de bază și facilitarea dezvoltării de servicii noi, cu dezvoltarea competențelor/serviciilor ce pot fi decontate în rețeaua primară.
 • Integrarea centrelor de permanență într-o rețea națională în vederea eficientizării și transparentizării activității.
 • Extinderea rolului medicilor de familie inclusiv cu ajutorul telemedicinei dar și prin programe de formare centrate pe dobândirea de abilități și competențe noi, cu unelte și susținere din partea sistemului de sănătate pentru facilitarea unei decizii medicale corect fundamentate și a unui tratament corespunzător în rețeaua primară.

Obiectiv: Diagnostic precoce și îngrijiri de calitate

Direcții de acțiune:

 • Dezvoltarea programelor de screening existente pentru patologiile cu risc crescut și introducerea unora noi pentru depistarea timpurie a afecțiunilor cu incidență populațională.
 • Încurajarea controalelor medicale regulate prin campanii de informare, caravane medicale și facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală primară (inclusiv vizitele la domiciliu).
 • Dezvoltarea facilităților balneo-climaterice și asigurarea suportului profesional medical și auxiliar prin implicarea sistemului de sănătate în ghidarea dezvoltării de astfel de facilități.
 • Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu, sociale, etc

Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 3:58 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Fri, Apr 17, 2020 6:14 AM de Mariana Țînțărean