Locuire

Obiectiv: Sprijinirea locuirii în condiții decente și sigure

Direcții de acțiune:

  • Modificarea și revizuirea Legii Locuinței 114/1996 pentru a stabili un cadru legal coerent, prin care statul se implică în sprijinirea locuirii sau a accesului la locuire. Reformarea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) pentru o mai bună gestionări a resurselor (de ex. prevenirea risipirii banului public). Reglementarea alocării locuințelor sociale prin introducerea unor criterii clare (de exemplu, evaluări și anchete sociale judicioase);
  • Reformarea programului de locuințe pentru tineri, cu accent prioritar pe accesul la locuințe în condițiile relocării cu locul de muncă și pe dimensiunea socială;
  • Continuarea programul Prima Cameră demarat în 2016, care subvenționează din bani publici chiria primilor doi ani pentru tinerii ieșiți din sistemul de plasament, în vederea integrării pe piața muncii și sprijinirea lor pentru o viață independentă;
  • Realizarea unui program național de încurajare a participării persoanelor vârstnice în/ la viața socială, cum ar fi, de exemplu, prin încurajarea persoanelor vârstnice să preia voluntar în spațiu, tineri ce au nevoie de o locuință temporară (studii, loc de muncă temporar;
  • Continuarea programului Prima Casă, dar pe baza unei analize adecvate din perspectivă socială și demografică;
  • Asigurarea securității locuirii în fața hazardurilor naturale și antropice, atât prin consolidarea imobilelor cu risc seismic, cât și în ceea ce privește consolidările legate de riscurile de inundații;
  • Realizarea de parteneriate public-privat extinse pentru a sprijini consolidarea clădirilor improprii, pentru construcția de locuințe sociale și asigurarea respectării principiilor de protecție a beneficiarilor în cazul relocărilor, evacuărilor și debranșărilor (de exemplu, suspendarea lor în sezonul rece trebuie să ducă la obligația unui plan de asistență socială pre-evacuare);
  • Asigurarea transparentizării și utilizării locuințelor existente în proprietate publică.