Eficientizare și creștere a calității serviciilor

Obiectiv: Capacitatea de leadership și guvernanță în sistemul de sănătate

Direcții de acțiune:

 • Constituirea unui Consiliu între principalii actori din sănătate cu scopul revizuirii cadrului legislativ, în sensul armonizării și actualizării prevederilor legale principale și secundare, având ca scop final formularea coerentă a unei noi legi a sănătății;
 • Implementarea unui plan strategic pentru adoptarea ghidurilor europene pe specialități medicale și elaborarea protocoalelor aferente pentru asigurarea unor standarde de calitate în armonie cu cele din Uniunea Europeană.
 • Redefinirea criteriilor de clasificare a prestatorilor de servicii medicale cu scopul uniformizării tipurilor actuale de clasificare, în vederea adaptării finanțării la necesarul local /regional /național de îngrijiri de sănătate.
 • Asigurarea unui sistem de auditare armonizată a actului medical, reproductibil la nivel național și aplicat nivelului îngrijirilor medicale oferite de către prestatori, centrat pe competențe, protocoale, ghiduri, proceduri și coduri de bună practică.
 • Reorganizarea funcțională a structurilor de decizie, îndrumare și execuție în domeniul sănătății și adaptarea lor la necesitățile actuale și viitoare.
 • Promovarea unui mecanism de feedback al pacienților, în vederea realizării unei evaluări a serviciilor de care au beneficiat sau a semnalării cazurilor de corupție.
 • Centralizarea și integrarea feedback-ului personalului medical, a managementului furnizorilor de servicii medicale și a partenerilor unităților medicale în vederea elaborării unor decizii fundamentate de politici publice în sănătate.
 • Transparentizarea activităților și rezultatelor folosite care stau la baza procesului decizional și la fundamentarea politicilor publice.
 • Îmbunătățirea legii malpraxisului împreună cu revizuirea și adaptarea reglementărilor privind asigurările civile de malpraxis.

Obiectiv: Sistem de sănătate digitalizat

Direcții de acțiune:

 • Dezvoltarea unui sistem de e-sănătate pentru asigurarea accesului transparent al tuturor partenerilor din sistem, debirocratizare și asigurarea trasabilității actului medical.
 • Dezvoltarea unei platforme online pentru interconectarea sistemelor informatice folosite în sistemul de sănătate.
 • Introducerea unor instrumente digitale de suport decizional bazate pe analiza informațiilor din sistemul de sănătate pentru a identifica rapid și precis prioritățile de intervenție corectivă.

Obiectiv: Cercetare științifică medicală

Direcții de acțiune:

 • Revizuirea modalității și diversificarea surselor de finanțare a cercetării medicale prin debirocratizare și introducerea unor criterii obiective, simple, de evaluare a importanței temelor;
 • Transparentizarea finanțării cercetării medicale prin crearea unui portal unic de acces al profesioniștilor din domeniu;
 • Promovarea programelor de cercetare derulate în parteneriat între universități, centre de cercetare etc.

Versiune #1
Creat la Fri, Apr 17, 2020 6:18 AM de Mariana Țînțărean
Modificat la Fri, Apr 17, 2020 6:20 AM de Mariana Țînțărean