Diagnosticarea, tratamentul și ingrijirile medicale

Obiectiv: Fișa electronică a pacientului (Dosarul Electronic de Sănătate)

Direcții de acțiune:

 • Istoric boli, intervenții medicale, investigații efectuate (clinice și paraclinice), traseu al pacientului între specialități medicale, prescripții medicale, participare în programe de prevenție, frecvența accesării sistemului de sănătate etc.
 • Implementarea unui sistem informatic care permite accesul imediat la un nivel de expertiză superior și facilitează deciziile medicale corecte.

Obiectiv: Servicii medicale de urgență corelate cu asistența medicală primară

Direcții de acțiune:

 • Integrarea funcțională a centrelor de permanență într-o rețea de gestionare a cazurilor, coordonată județean /regional /național, prin extensii ale dispeceratelor unice de urgență.
 • Direcționarea solicitărilor care nu corespund criteriilor medicale de urgență majoră spre rețeaua primară/ centrele de permanență, în vederea păstrării disponibilității resurselor avansate pentru cazurile severe sau complexe.

Obiectiv: Servicii medicale de tratament secundar și recuperare

 • Facilitarea și susținerea derulării serviciilor medicale în regim ambulatoriu pentru a reduce necesitatea tratării pacienților în regim de spitalizare continuă.
 • Dezvoltarea unei rețele de spitale regionale capabilă să ofere servicii medicale la standarde internaționale și adaptarea prezenței structuri a rețelei spitalicești la nevoile actuale de ingrijire.
 • Îmbunătățirea eficacității prevenirii, supravegherii și controlului infecțiilor nosocomiale (infecțiilor asociate asistenței medicale - IAAM).
 • Dezvoltarea rețelei de centre de recuperare și reabilitare.
 • Sprijinirea serviciilor de îngrijire paliativă și la domiciliu.
 • Reevaluarea și adaptarea strategiei naționale pentru sănătate mintală cu accent pe reintegrarea socială și reinserția profesională.

Obiectiv:Accesul la medicamente și dispozitive medicale

Direcții de acțiune:

 • Asigurarea stocurilor din lista medicamentelor esențiale OMS, cu redefinirea periodică a ecartului respectiv, prin contracte cost-volum adaptate informațiilor colectate din utilizarea la nivel populațional a respectivelor molecule.
 • Asigurarea unei rezerve de substanțe medicamentoase strategice „prea ieftine” (listate ca Denumiri Comune Internaționale), cu prețuri subvenționate, acolo unde este cazul, pentru atingerea criteriului de rentabilitate a producătorilor și furnizorilor din rețeaua de distribuție farmaceutică și împiedicarea dispariției lor din motive economice.
 • Revizuirea și îmbunătățirea sistemului de stabilire a prețurilor medicamentelor compensate.
 • Introducerea conceptului de serviciu farmaceutic, ca legătură între complexitatea prescripției medicale și necesitatea informării corecte, corelată cu nivelul educației medicale, a beneficiarilor.
 • Acces echitabil la dispozitive medicale.
 • Gestiunea judicioasă a stocurilor de materiale și consumabile pentru situații de dezastru și pentru activitatea curentă.

Obiectiv:Accesul la tratament transfuzional

Direcții de acțiune:

 • Integrarea informațiilor într-o bază de date națională, accesibilă tuturor profesioniștilor din domeniu, incluzând facilități de alertare automată pentru grupe de sânge rare sau stocuri insuficiente.
 • Creșterea numărului de donatori pentru acoperirea nevoilor reale de sânge și derivate de sânge din unitățile sanitare.
 • Reorganizarea sistemului de transfuzii în jurul unor centre regionale cu rol de platforme de testare, procesare și distribuție.
 • Organizarea de caravane cu rol de informare / recoltare.
 • Organizarea de puncte de recoltare în spitale, pe lângă punctele de transfuzie existente.
 • Promovarea tehnologiilor de avangardă ce permit diminuarea consumurilor de sânge și derivate.
 • Promovarea autotransfuziei.

 

 


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 3:58 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Fri, Apr 17, 2020 6:17 AM de Mariana Țînțărean