Copii

Obiectiv: Asigurarea unui nivel de trai decent pentru toți copiii României

Direcții de acțiune:

 • Realizarea unui „Registru al copiilor în situație de risc” și actualizarea anuală în vederea intervenției timpurii;
 • Extinderea responsabilităților de protecție a copiilor și asigurarea resurselor locale și judetene prin intermediul Serviciilor Publice de Asistență Socială (SPAS) și Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC);
 • Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor integrate (social, educație, sănătate, acces la muncă) pentru familiile defavorizate, cu resurse financiare dedicate pentru intervenții de urgență și deblocarea accesului la oportunități de muncă și învățare, pentru prevenirea abandonului școlar;
 • Normarea în scris a oricărui refuz de acces la educație, sănătate sau alte servicii publice pentru copii și alertarea automată a serviciilor de consiliere pentru părinți, precum și monitorizarea acestor cazuri de o instituție superioară (de exemplu, Avocatul Copilului);
 • Garantarea decontării navetei și aplicarea de sancțiuni pentru întârzieri mai mari de două luni la plata decontului și la plata burselor școlare;
 • Dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret, garantarea accesului gratuit în biblioteci sau cămine culturale și asigurarea de personal pregătit să faciliteze autonomia în învățare și să ghideze tinerii să găsească resursele educaționale sau informaționale care le lipsesc precum și pentru a lua decizii legate de viață sau de carieră;
 • Dezvoltarea rețelei de cantine școlare și, după caz, a sălilor de masă cu furnizori de hrană autorizați. Asigurarea gratuității meselor tuturor copiilor din Registrul de evidență a elevilor din grupul de risc și ai căror familii au venituri scăzute. Subvenționarea cantinelor pentru a avea prețuri reduse pentru toți ceilalți copii urmând modelul alocației de hrană la grădiniță;
 • Dezvoltarea de programe de asistență și sprijin dedicate părinților singuri sau bunicilor care îngrijesc copii, inclusiv centre respiro și tabere sociale gratuite;
 • Monitorizarea crescută a proceselor de adopție și simplificarea procedurilor, precum și conectarea familiilor care iau în considerare adopția la comunități de părinți adoptivi. Monitorizarea prezenței părinților naturali în viața copiilor din sistemul de protecție specială și intervenția în interesul superior al copilului, în fiecare caz;
 • Înființarea unor centre de tip respiro pentru copiii cu dizabilități grave și severe în vederea sprijinirii familiilor ai căror copii nu pot urma forme de școlarizare.

Obiectiv: Stoparea declinului demografic

Direcții de acțiune:

 • Extinderea rețelei de creșe în orașele cu deficit de număr de locuri și formarea continuă a personalului calificat din creșe;
 • Extinderea alocației de hrană acordate în mod gratuit copiilor din grădinițe și la școli;
 • Extinderea programului de grădiniță în mediul rural, la cerere, pentru a asigura posibilitatea părinților să lucreze;
 • Asigurarea unei protecții adecvate la locul de muncă pentru mame, în vederea combaterii discriminării și asigurării aplicării legislației. Înființarea unei direcții specializate și a unui număr de alertă dedicat în cadrul departamentului de Inspecție a Muncii din cadrul Ministerului Muncii;
 • Acordarea de facilități pentru angajatorii care construiesc și asigură personal la locul de muncă pentru creșe, grădinițe și centre de tip școală după școală;
 • Planificarea etapizată și graduală a egalizării vârstei de pensionare între femei și bărbați, în contextul angajamentelor internaționale;
 • Derogări fiscale individuale în familii aflate în risc de sărăcie pentru copii sau părinți în întreținere, acolo unde nu există servicii publice accesibile;
 • Elaborarea unui Program Național de Locuire pentru cuplurile tinere;
 • Vouchere pentru femeile însărcinate, care să le asigure accesul la vitamine, hrana necesară fătului, gratuitate la transport în comun pe durata sarcinii în baza unei adeverințe medicale, monitorizarea efectuării setului de analize gratuite, vizite de consiliere la domiciliu de la asistenți medicali comunitari/ medic pediatru, în primele luni de viață ale copilului;
 • Crearea unui cadru legal pentru încurajarea implicării pensionarilor în îngrijirea copiilor, cu o normă parțială de muncă, ca sprijin pentru părinții care muncesc, pentru a compensa lipsa programelor de tip școală după școală sau a grădinițelor cu program prelungit din cadrul firmelor.