Principii

  • Principiul integrării. Strategia de dezvoltare a turismului și măsurile de creare a oportunităților de recreere trebuie să fie integrate în strategia generală de dezvoltare economică, socială și culturală a României; mai mult, turismul este un factor integrator între domenii multiple (cultură, antreprenoriat, administrație locală, mediu, infrastructură, transport, educație, sănătate etc), pentru realizarea unei politici de dezvoltare locală, regională și națională durabilă și coerentă.
  • Principiul coordonării. Strategia națională și strategiile regionale și locale de dezvoltare sustenabilă a turismului trebuie să fie elaborate și implementate într-un mod coordonat, ținând cont de specificul și prioritățile locale, cu integrarea priorităților naționale.
  • Principiul parteneriatului. Oferirea de oportunități egale de implicare a părților interesate în dezvoltarea și managementul turismului la nivel local, regional și național, prin susținerea unor structuri democratice, participative și transparente la fiecare nivel, în care să se poată regăsi autoritățile publice, sectorul privat (angajatori și angajați), alături de alți parteneri interesați.
  • Principiul monitorizării continue. Turismul este unul dintre cele mai dinamice sectoare economice la nivel mondial. Este nevoie de o înțelegere rapidă atât a tendințelor internaționale, cât și a profilului și performanței destinațiilor și serviciilor turistice din România. Este nevoie de monitorizarea condițiilor, a performanței și a impactului turismului, pentru obținerea de informații pertinente și actuale în vederea managementului coerent și adaptiv al destinațiilor turistice la toate nivelurile.
  • Principiul calității experienței turistice. Turismul este prin definiție domeniul care se bazează exclusiv pe experiența fiecărui vizitator. Este necesară o orientare către turist în toată politica de abordare a dezvoltării turismului, precum și în sectoarele aferente.
  • Principiile echității, democratizării accesului la resursele de recreere și calității vieții. Turismul și întreg sectorul de recreere trebuie să ofere oportunități de experiențe și activități unei palete cât mai largi de utilizatori, de la copii la seniori, ținând cont și de diversele tipuri de persoane cu nevoi speciale și oferind un spectru larg de experiențe de recreere; totodată, accesul localnicilor, dar și al tuturor persoanelor doritoare de recreere să fie deschis către resursele naturale de recreere (de exemplu, lacuri, păduri), în condițiile unui comportament responsabil social și față de natură; turismul, ca parte integrantă a sectorului de recreere, contribuie substanțial la creșterea calității vieții pentru locuitorii României.
  • Principiul responsabilității sociale și față de mediul natural și social-cultural (principiul durabilității) și adaptarea la schimbările climatice. În condițiile în care protecția mediului și a biodiversității devine prioritate la nivel mondial, turismul se poziționează ca un promotor activ al implementării principiilor dezvoltării durabile în politicile de dezvoltare locală, regională și națională, precum și ca un beneficiar de prim rang al acestora. Totodată, responsabilitatea socială față de resursele umane și fizice locale va fi una dintre prioritățile dezvoltării destinațiilor turistice. Schimbările climatice vor fi luate și ele în calcul în planurile strategice de dezvoltare. Astfel, prin dezvoltarea unei politici coerente și implementarea de măsuri concrete, România poate să se poziționeze ca una dintre destinațiile europene de turism „verde”. Totodată, prin crearea de oportunități de turism în aer liber și de reconectare la natură, vor crește calitatea vieții și respectul cetățenilor pentru mediul natural și social-cultural, făcând din România o țară plăcut locuibilă.