România muncii și a competitivității

Prosperitatea economică este motorul care ne permite să realizăm toate celelalte obiective pe care ni le propunem ca societate și ca cetățeni ai României. Adept al unui liberalism etic, PLUS pune un accent important pe crearea unui mediu economic care să permită fiecărui cetățean să-și atingă potențialul și să-și împlinească aspirațiile personale.

Credem că economia poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. Considerăm că turismul poate fi un motor important de dezvoltare al României mai ales prin prisma mediului natural deosebit pe care îl avem. Infrastructura de transport și digitalizarea sunt esențiale pentru a accelera dezvoltarea economică, iar politica fiscală și bugetară este un instrument esențial pentru a susține eforturile antreprenoriale și pentru a obține un just echilibru la nivelul întregii țări.

Economie și antreprenoriat

Turism

Politică fiscală și bugetară

Rezultate căutare