Viziune, obiective generale și subdomenii

Susținem o educație ce răspunde nevoilor și intereselor generațiilor actuale și viitoare, accesibilă și echitabilă pentru toți copiii și tinerii din România, indiferent de mediul social din care provin. Ne asumăm formarea unor cetățeni europeni încrezători, competenți, implicați și responsabili, capabili să se integreze și să facă față provocărilor unei societăți dinamice, prin intermediul unei școli care cultivă spiritul creativ, cinstea și binele comun. Educația începe timpuriu, de la vârsta preșcolară, și abordează integrat toate domeniile necesare pentru bunăstarea cetățenilor de mâine ai societății.

În acest demers, profesorii sunt susținuți, respectați și încurajați să se perfecționeze profesional și să inoveze continuu în strânsă legătură cu digitalizarea. Valorificăm capitalul de inovare al cetățenilor români, sprijinind și promovând cercetarea și dezvoltarea prin inovație. Universitățile românești sunt relevante în spațiul academic internațional, inovând prin cercetare competitivă.

Educația de calitate pe care o susținem continuă pe tot parcursul vieții oferind adulților oportunități valoroase de calificare și recalificare pentru noile meserii create de evoluția tehnologică și socială însoțindu-i astfel pe parcursul unei cariere profesionale proiectate astăzi să aibă o durată de peste 45 de ani.

Educația și cercetarea devin astfel motoarele principale ale dezvoltării durabile a României, în strânsă legătură cu o societate și o economie puternică.

În viziunea PLUS descrisă mai sus, educația are misiunea prioritară de a oferi tuturor copiilor, tinerilor și apoi adulților cele mai bune șanse de reușită profesională și socială. Pentru aceasta, sistemul de educație trebuie să răspundă nevoii imperioase de adaptare și ajustare continuă în raport cu dinamica societății.

Obiectivele generale de atins sunt:

  • Realizarea unui sistem de educație inclusiv, echitabil, capabil să asigure absolvenților săi dezvoltarea abilităților necesare integrării profesionale și sociale (acordând atenție elevilor și studenților din regiunile și mediile dezavantajate, din categoriile sociale și de gen marginalizate, precum și cele din comunitățile etnice);
  • Realizarea unui sistem de educație de calitate în care conținuturile școlare, metodele de predare, de evaluare și de management educațional integrează cele mai moderne tendințe și tehnologii internaționale; Rezultatul dorit este un sistem centrat pe elev și student, în care acesta vine cu plăcere la școală și înțelege nevoia de a învăța pe parcursul întregii vieții;
  • Atingerea unui nivel ridicat de eficiență a sistemului educațional, printr-o investiție financiară adecvată, orientată către asigurarea infrastructurii fizice necesare cât și către ridicarea continuă a nivelului de pregătire și motivare a cadrelor didactice;
  • Susținerea și promovarea cercetării competitive (realizată atât în institute specializate, cât și în cadrul învățământului superior);

Pentru asigurarea realizării obiectivelor generale, strategiile și eforturile necesare trebuie să se concentreze pe următoarele subdomenii:

  1. Învățământ preuniversitar (Management și guvernanță, Elevi, Profesori, Comunitate);
  2. Învățământ universitar;
  3. Cercetare și inovare;
  4. Parteneriatul cu autoritățile publice locale, ONG-urile educaționale și mediul de afaceri.