Viziune

Ne dorim o Românie care încurajează și sprijină cultura bazată pe valori autentice, dezvoltată prin creație și inovare, prin educație și acces neîngrădit la resursele sale. Cultura este cel mai bun promotor al valorilor și principiilor în care credem și pe baza cărora construim viitorul.

PLUS vrea să reclădească încrederea şi speranța în România prin cultură. Pentru PLUS, cultura este un fenomen social și un catalizator al proiectelor cu relevanță la nivel național sau comunitar.

Totodată, vrem să încurajăm dezvoltarea, promovarea și exportul industriilor creative, astfel încât „produsele” acestora să devină o sursă de venituri pentru bugetul țării și să contribuie la crearea brandului de țară al României.

Urmărim crearea unei platforme de colaborare cu publicul și cu profesioniștii din domeniul cultural pentru politicile pe care le vom dezvolta. Pentru noi, consultarea publică va fi esențială în procesul de inițiere, dezvoltare și implementare a tuturor proiectelor. Acest lucru va fi posibil prin implicarea autorităților locale, comunităților și actorilor culturali în proiectele de dezvoltare și de regenerare urbană sau rurală, care implică și cultura. În acest fel, autoritățile vor putea integra portofoliul de inițiative ale reprezentanților culturali locali în planurile de investiții și vor putea construi programe concertate care să răspundă atât necesităților la nivel de proiect național, cât și local.