Principii

  • Principiul cetățeniei active - Protejarea patrimoniului cultural național este în responsabilitatea fiecărui cetățean, dar nu trebuie să devină povară pentru nimeni. Cultura definește ființa umană, fiind o expresie a stadiului de dezvoltare a unei societăți. Se urmărește stimularea implicării cetățenilor astfel încât activitățile culturale să devină un reflex social;
  • Principiul incluziunii. Cultura trebuie abordată ca un sector cu care întreaga societate poate rezona și interacționa, iar patrimoniul cultural trebuie să reprezinte temelia unei societăți incluzive și participative. Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național implică menținerea diversității și complementarității tuturor expresiilor și formelor sale, indiferent de caracterul majoritar sau minoritar al grupului social care le-a generat;
  • Principiul abordării holistice și al integrării intersectoriale vizează abordarea transdisciplinară a culturii prin programe care stimulează legăturile dintre cultură și alte sectoare. Patrimoniul cultural este un complex de expresii, format atât din elemente majore, cât și din acele elemente minore care, constituind contextul celor majore, generează valoare culturală prin asociere;
  • Principiul dezvoltării durabile. Patrimoniul cultural, alături de sectoarele culturale și creative, reprezintă resurse esențiale pentru identitatea României și trebuie valorificate durabil pentru dezvoltarea unei societăți prospere. Peisajele culturale de excepție, dublate de o biodiversitate pe măsură, pot adăuga comunităților plusvaloare economică, socială şi culturală. Politicile culturale pun oamenii în centrul unei societăți gândite pentru a rezista, care are la bază crearea de punți între ei și comunități, între rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați și cei rămași, tradiții și noi tehnologii, între trecut și viitor;
  • Principiul accesibilității culturii. Accesul la cultură și diversitatea expresiilor culturale în cadrul unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare și de dezvoltarea condițiilor materiale pentru creație trebuie garantat;
  • Principiul respectării tratatelor internaționale. Cultura și patrimoniul cultural sunt o parte importantă a politicilor externe ale României, iar respectarea tratatelor internaționale privind protejarea patrimoniului cultural, la care România este parte, este prioritară;
  • Principiul autenticității. Patrimoniul cultural asigură păstrarea și transmiterea resursei culturale către generațiile viitoare, în forma sa autentică și nealterată.