Parteneriatul cu românii de pretutindeni, mediul politic, societatea civilă și mediul de afaceri

Obiective

 • Realizarea unui pact pe educație cu toți actorii politici naționali pentru asigurarea stabilității și predictibilității pe termen lung a tuturor strategiile, a bugetelor de investiții precum și a măsurilor luate în domeniul educației și cercetării;
 • Crearea unui cadru organizațional pentru parteneriatul cu românii aflați peste hotare - atât în zona comunităților istorice dar și cele emergente - pentru sprijinirea identității, culturii, educației și tradițiilor românești, dar și pentru facilitarea tuturor etapelor necesare în cazul unei repatrieri - vezi și capitolul de Program Politic - Diaspora;
 • Crearea unei platforme de colaborare continuă între instituțiile domeniului educațional și mediul de afaceri ca beneficiar principal al competențelor dezvoltate în rândul absolvenților de studii superioare dar și a celor de învățământ vocațional și tehnologic;
 • Organizarea unui consiliu de dialog permanent între Ministerul Educației și Cercetării (și instituțiile subordonate) și ONG-urile naționale specializate în lucrul cu copii și tineri pentru asigurarea celor mai bune forme de colaborare și metodologii de lucru cu elevii din sistemul educațional de stat.

Direcții de acțiune

 • Colaborarea constantă cu celelalte partide politice prin specialiștii desemnați pentru dezvoltarea de strategii și politici educaționale atât urmărind pregătirea, semnarea și implementarea unui pact național pe educație;
 • Crearea unui cadru național pentru urgentarea echivalării studiilor realizate în străinătate prin modernizarea Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor(CNRED);
 • Dezvoltarea unui program internațional pentru oferirea comunităților de români din străinătate a sprijinului financiar și logistic de organizare de cursuri de limba română pentru copii școlari cu vârste între 5 și 14 ani;
 • Organizarea de programe de schimb internațional și de colaborare instituțională între România și comunitățile istorice românești:
 • Definitivarea unei structuri de dialog și colaborare cu mediul de afaceri pentru implicarea în decizii strategice de organizare a învățământului românesc pentru o mai bună adaptare a acestuia la cerințele economiei contemporane și a mediului privat; Implementarea structurilor de dialog cu mediul de afaceri la nivel național dar și la nivel județean - specializat pe învățământul vocațional și tehnologic;
 • Organizarea de evenimente anuale care să aducă împreună universitățile din România alături de companiile mari angajatoare de absolvenți de studii superioare, concentrate pe facilitarea dialogului și pe promovarea bunelor practici de parteneriat local;
 • Crearea posibilității de externalizare de servicii din cadrul domeniului educațional către ONG-uri sau companii partenere, prin linie de finanțare directă administrată național, exemplu: asigurarea asistenței pentru elevii cu nevoi speciale, asigurarea consilierii psihologice pentru cazuri speciale de traume sau pentru apartenența la grupuri defavorizate, asigurare servicii educaționale suplimentare în cazul minorităților