România conectată - Lider european al politicilor digitale

România are șansa istorică de a se dezvolta arzând etape prin adoptarea accelerată a tehnologiei în mediul public și prin oferirea cadrului și stimularea adopției instrumentelor digitale, a automatizării și a investițiilor în tehnologie în cel privat. România dezvoltării durabile trebuie să fie produsul cooperării active dintre un stat facilitator și cetățeanul responsabil, implicat activ în procesul de guvernare și deschis către utilizarea tehnologiilor digitale.

Rezultate căutare